بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

مبايعه نامه فروش امتیاز و حواله خودرو

                                                                                                                                                                                

« مبايعه نامه فروش  امتیاز و حواله خودرو »

ماده ۱ : طرفین مبایعه نامه

1-1- فروشنده: آقای/خانم ..............  فرزند : .............. به شماره شناسنامه : ............... صادره از : ............. کدملی : ........................................... شماره همراه ................. شماره تلفن ............... به نشانی وکدپستی: ...................................

2-1-  خريدار:  آقای/خانم ..............  فرزند : .............. به شماره شناسنامه : ............... صادره از : ............. کدملی : ........................................... شماره همراه ................. شماره تلفن ............... به نشانی وکدپستی: ...................................

 

ماده ۲:  موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از: انتقال امتياز و حواله و مالکیت شش دانگ یک دستگاه خودرو  جك s5-1500 TGDI  شرکت کرمان موتور به رنگ سفید ، 4 سلیندر  توربو شارژ مدل .......... به شماره قرارداد  ..........................

به شماره قرارداد ............................... (پس از دریافت چک بانکی توسط  شركت کرمان موتور مشخص مي­شود) ،

به شماره راهنمایی و رانندگی ............................................................(پس از تحويل شركت مشخص مي­شود) ،

شماره شاسی ...............................................................................  (پس از تحويل شركت مشخص مي­شود) ،

شماره موتور ................................................................................... (پس از تحويل شركت مشخص مي­شود) 

و با کارکرد صفر كيلومتر و تاريخ  تحويل 90 روز كاري ( با شرايط پيش گفته كرمان موتور) با تمام متعلقات و منصوبات و مدارك پيوستي به انضمام بيمه نامه شخص ثالث و بيمه نامه بدنه آن مي­باشد.

 

ماده ۳ : ثمن مورد معامله

1-3- مبلغ کل معامله:  ..................... ریال، بحروف: ........................................... مي­باشد.

2-3- طبق بخشنامه شركت كرمان موتور مبلغ به عدد:  ............................... به حروف: ...........................................، در تاریخ .......................... طي چك بانكي (بانک سپه) به شماره سريال ..................  به شماره شباي ................................................ و به شناسه ملي .......................................... در وجه شركت كرمان موتور توسط خريدار واريز گردید.

3-3- الباقی به مبلغ : .............................. ريال معادل .......................................... طي 3 فقره چك صيادي توسط خريدار (از حساب جاري بانك سپه به نام آقای ................ فرزند .............. به کد ملی ............... )به شرح زير در وجه شركت كرمان موتور با شناسه ملي 10101551974 صادر و جهت تحويل به شركت كرمان موتور تحویل فروشنده گردید: (ظهر چک ها(سه فقره چک ماده 3-3 مبایعنامه) توسط فروشنده امضاء گردیده است و هیچگونه ضمانتی و یا تعهدی نسبت به بدهی خریدار به شرکت کرمان موتور نخواهد داشت و صرفا انجام کارهای اداری در شرکت کرمان موتور است)

 1. مبلغ ..........................  ريال  طی چک صیادی به شماره سريال :  ........................  به تاريخ  ..............   با شناسه ملي ..................... 
 2. مبلغ ........................... ريال  طی چک صیادی به شماره سريال :  ........................ به تاريخ  ................   با شناسه ملي .................... 
 3. مبلغ .........................  ريال  طی چک صیادی به شماره سريال :  .......................  به تاريخ  ..................   با شناسه ملي .................. 

4-3- همزمان با این توافق علاوه بر ثمن مورد معامله، مبلغ  ....................... ریال معادل .................  تومان،  طی یک فقره فیش واریزی اینترنتی در تاریخ ...............  به تراکنش ............ به شماره حساب ............. نزد بانک ..... در وجه آقای ......................  بابت فروش امتياز حواله خودرو مورد معامله به فروشنده پرداخت گردید.

 

ماده ۴ : شرایط معامله

1-4- فروشنده متعهد گرديد نسبت به پيگيري­هاي لازم و انجام امور اداري در موعد مقرر جهت تحويل خودرو اقدام نمايد تا خودرو در موعد مقرر به خريدار تحويل گردد. هم­چنين متعهد مي­گردد به محض اعلام شركت جهت تحويل خودرو، بلافاصله و بدون هيچ ادعا و انتظاري طبق نظر و صلاحديد خريدار، يا شخصا خريدار را جهت تحويل خودرو همراهي نموده و در اختیار خریدار قرار دهد، يا با اعطاي وكالتنامه بنام خريدار يا نماينده وي با پلاك صادره اقدام نمايد. هم­چنين کلیه اوراق و مستندات بلافاصله پس از دريافت از شركت به خریدار تسلیم گردد. بديهي است هرگونه قصور و كوتاهي كه موجب ايراد خسارت و هزينه باشد متوجه فروشنده است.

2-4-تمامي هزينه هاي نقل و انتقال ( ماليات بر پلاك و ماشين ، عوارض خودرو و... )به عهده خريدار است.

3-4-  سند خودرو در رهن شركت كرمان موتور مي­باشد و پلاك خودرو به نام فروشنده صادر مي­گردد كه پس از (تسویه حساب کامل و پرداخت کلیه بدهی های شرکت کرمان موتور توسط خریدار حواله) با اعطای وکالت و تنطیم سند به نام خریدار منتقل خواهد شد. مقرر گردید فروشنده با اعطای اختیار و وکالت به خریدار طی وکالتنامه رسمی بلاعزل و قابل توكیل به غیر و بصورت نامحدود، انتقال سند به نام خریدار صورت گیرد. هزينه هاي دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.

4-4- در صورت عدم اجراي هر يك از تعهدات طرفين كه در اين مبایعه نامه ذكر گرديده است، اعم از عدم حضور در محضر و اعطای اختیار و وکالت به خریدار و ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده در موعد مقرر و ساير موارد، مصداق تخلف مبایعه نامه است و وي مكلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ يك ميليون تومان  به عنوان وجه التزام تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد. خسارت فوق علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده وبا آن قابل جمع نيست.

5-4- فروشنده حق واگذاري و انتقال امتياز و حواله و مالکیت اين خودرو را به غير ندارد. در صورت انجام به منزله فروش مال غير و كلاهبرداري تلقي و به مراجع قضايي ارجاع مي­گردد. هم­چنين فروشنده با دريافت حق امتياز حواله خودرو به­موجب اين قرارداد كليه حق و حقوق خود را دريافت نموده و بدينوسيله اذعان مي­دارد، هيچ­گونه حق و حقوقي نسبت به مورد معامله و خودرو نداشته و تمام اختيارات حقوقي و قانوني را از خود سلب نموده و به خريدار واگذار مي­نمايد.ضمنا فروشنده متعهد مي­گردد در صورت عودت هروجهي يا ارائه­ي امتيازي از طرف شركت عينا آن را به خريدار تحویل و یا واگذار نماید( تا تسویه کامل بدهی خریدار به شرکت کرمان موتور بابت خودرو مزبور).

6-4- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی، قانوناً توسط فروشنده قابل انتقال به خریدار نبوده(ممنوع المعامله بودن دارایی های فروشنده و ...)، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و معادل ثمن معامله به عنوان وجه التزام به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب تاخير تأديه و سایر خسارات قانونی به ميزان عرف بازار و همان­روز مسترد نماید .

7-4- خريدار متعهد مي­گردد به محض دريافت سند و مدارك خودرو پس از پایان اقساط کامل و بدهی خودرو نسبت به فك پلاك خودرو اقدام نمايد. 

8-4- كلیه خیارات از جمله خیار غبن ولو فاحش به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار از فروشنده اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.

9-4- در صورتكيه هر يك از چك هاي بند 3-3- در موعد مقرر به حساب كرمان خودرو وصول نشود و قصور از طرف خريدار باشد و ضررو زيان متوجه باعث توقيف خودرو شود، فروشنده مبلغ امتیاز معامله را عودت نخواهد داد.

10-4- در صورتیکه به هر دلیلی این معامله از سوی شرکت کرمان موتور فسخ گردد که مشخص شود خریدار و فروشنده در این موضوع مقصر نبوده اند، فروشنده  بایستی عین مبلغ دریافتی بابت فروش حق امتیاز حواله به همراه واریزی های خریدار را به خریدار عودت دهد.

11-4- خریدار حواله تعهد و اذعان داردکه در قبال هرگونه جرایم رانندگی، تخلفات و اعمال مجرمانه و خلاف قانونی که علیه اشخاص و کشور، طی مدت استفاده از پلاک انتظامی منتسب به فروشنده حواله، واقع شود راسا و شخصا مسئولیت دارد و باید پاسخگوی فروشنده حواله و مراجع ذیصلاح باشد.

12-4- خریدار حواله همچنین متعهد است نسبت به تسویه و پرداخت کامل هرگونه جریمه و بدهی مرتبط با پلاک انتظامی منتسب به فروشنده حواله، در هنگام تعویض پلاک اقدام نماید.

 

ماده 5 : حل اختلاف :

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری “ایران داوری“ فعالیت می کند ارجاع می گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری “ایران داوری” با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.»

 

ماده 6 : تعداد نسخ قرارداد:

مفاد این قرارداد در (6) ماده و در (2) نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و پس از امضاء، بین طرفین مبادله گردید و از تاریخ امضاء برای طرفین لازم الاجرا می باشد. طرفین قرارداد با مطالعه کامل متن این قرارداد آن را در صحت عقل و رشد و اختیار به امضا رسانده و مورد تأیید و قبول قرار می دهند.

امضای فروشنده                                                                                                                                                                                                          امضای خریدار

 

امضای شاهد اول  

 

                                                                                                                                                                                                     امضای شاهد دوم

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

قراداد فروش زمین مشاعی

مبایعه نامه فروش زمین مشاعی

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1- فروشنده: آقای ... فرزند ... به شماره ملی ... صادره از ... متولد ... ساکن ...  تلفن ...

2-1- خریدار: آقای ... فرزند ... به شماره ملی ... صادره از ... متولد ... ساکن ... تلفن ...

ماده 2 موضوع مبایعه نامه و مشخصات زمین:

فروش و واگذاری مالکیت قطعی ... من محلی ( هر من 126 متر ) برابر با ... ( ... ) متر مربع زمین مشاع با کاربری زراعی و کشاورزی از سهم فروشنده در پلاک ثبتی ... اصلی واقع در بخش ... که تحت شماره ... دفتر ... دفترخانه شماره ... به تاریخ ... ثبت و در روستای ... در اراضی معروف به ... واقع شده است با کلیه حقوق عینی، فرضی، تصوری و اعیان و عرصه و منافع زمین مذکور با کلیه امکانات مربوط به آبیاری قطره ای و جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و حق استفاده از چاه آب و با حق استفاده از مبادی ورودی و خروجی به ملک در حد ورود و خروج تراکتور و سایر وسائط نقلیه که منافع مبیع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل وقوع ملک وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت.

تبصره 1 : زمین مورد معامله دارای سند اصلاحات اراضی به نام مرحوم ... می باشد که به صورت سهم الارث به آقای ... منتقل شده و در زمان حیات ایشان بین فرزندان ایشان تقسیم شده است که زمین موضوع این مبایعه نامه بخشی از سهم فروشنده می باشد که خریدار مشاعاً در سهم فروشنده به میزان 70 من محلی برابر با 8820 متر شریک می گردد و نقشه هوایی زمین پیوست این مبایعه نامه می باشد.

تبصره 2 : زمین مورد معامله دارای درختان و نهال های مثمر با امکان آبیاری قطره ای با حق استفاده اشتراکی از چاه و استخر موجود در زمین با بقیه ورثه مرحوم حاج قربان محمدیان می باشد.

ماده ۳ ثمن معامله و نحوه پرداخت:

1-3-کل ثمن معامله مبلغ ... ریال برابر با ... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت.

2-3- با توجه به اینکه فروشنده به میزان همین مبلغ ( ... ) به خریدار بدهکار بوده و علیرغم گذشت چندین سال توان تسویه نقدی نداشته و شهود امضاء کننده زیر این قرارداد نیز از میزان بدهکاری فروشنده به خریدار مطلع می باشند و در واقع معامله حاضر در جهت تسویه بدهی فروشنده منعقد می شود از اینرو کل ثمن معامله با کل بدهی فروشنده به خریدار تسویه گردید.

ماده 4- شرایط و توافقات طرفین:

1-4- فروشنده همزمان با انعقاد این مبایعه نامه، مورد معامله را با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار نمود و متعهد است هرگونه موانع در استیفا و بهره‌برداری کامل از مورد معامله را در هر زمان حتی پس از تسلیم نیز برطرف نماید. کلیه هزینه‌های ناشی از تسلیم بر عهده فروشنده خواهد بود.

2-4- فروشنده اعلام نمود زمین مورد معامله فاقد هر گونه معارض شخصی و دولتی بوده و همچنین مشمول مصادره اموال ، سرپرستی و در توقیف و مورد رهن و وثیقه نبوده و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در هر زمانی که مراجع دولتی نسبت به تمام یا بخشی از سهم فروشنده که به استناد این مبایعه نامه به خریدار منتقل شده است ادعای ملی یا موات یا هر ادعای دولتی و حاکمیتی دیگر داشته باشد فروشنده موظف است معادل همین میزان زمین از قسمت های غیر ملی و بلامعارض یا از سایر اراضی خود در جاهای دیگر به خریدار تحویل نماید و یا در صورت قبول خریدار، قیمت روز زمین را نقداً به خریدار پرداخت نماید و رفع هر گونه معارض و ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمان و تحت هر عنوان به هزینه و بر عهده فروشنده می باشد.

3-4- زمین مورد معامله از قسمتهای مسطح سهم فروشنده مورد معامله قرار گرفته و در زمان تقسیم یا تفکیک زمین مورد معامله ، قسمتهای نامسطح ( دره و تپه ) در هر صورت و تحت هر شرایط در سهم فروشنده قرار خواهد گرفت.

4-4- قیمت مورد معامله در ماده ۳ این قرارداد به‌هیچ‌عنوان و به جهت نوسان قیمت‌ها و یا تورم قابل‌تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای طرفین قرارداد متصور نمی‌باشد.

5-4- اين مبایعه نامه فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار حق فسخ معامله را دارد و در صورت فسخ قرارداد، فروشنده موظف است دو برابر قیمت روز زمین را به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید.

5-5- کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن به هر درجه به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 5- تنظیم سند رسمی:

فروشنده متعهد است حداکثر ظرف ... سال از تاریخ انعقاد این قرارداد با طی تشریفات اداری و قانونی، نسبت به تنظیم سند به نام خریدار یا هر شخصی که خریدار کتباً به فروشنده معرفی کند اقدام نماید در صورتی که ظرف مدت تعیین شده و صرفاً به دلیل مشکلات اداری و ثبتی امکان تنظیم سند فراهم نگردد خریدار مهلت متناسبی را به فروشنده اعطا خواهد کرد.

ماده 6- اجاره ضمن مبایعه نامه

خریدار ضمن این مبایعه نامه زمین مورد معامله را برای مدت 8 سال ( هشت سال ) از تاریخ انعقاد این قرارداد در مقابل دریافت مبلغ یکصد هزار ریال برای کل مدت مذکور به فروشنده به اجاره واگذار نمود و مستاجر ( فروشنده ) متعهد است در طول مدت اجاره نسبت به آبیاری و سمپاشی و رسیدگی به درختان و نگهداری و محافظت از عرصه و اعیان و حفظ درختان و وضعیت زمین در حد مطلوب و باردهی درختان اقدام نماید . در طول مدت اجاره هر گونه هزینه مترتب بر عین مستاجره و نگهداری و استفاده از آن از هر نظر بر عهده مستاجر بوده و موجر هیچگونه هزینه ای تحت هیچ عنوان پرداخت نخواهد نمود.

 

ماده 7- اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه قانونی طرفین همان نشانی مندرج در قرارداد می‌باشد و در صورت تغییر نشانی از هر طرف که باشد باید حداکثر

ظرف مدت یک هفته به اطلاع طرف دیگر برسد در غیر این صورت کلیه ابلاغ‌ها و اخطارها به نشانی مندرج در این قرارداد ابلاغ می‌گردد و هرگونه اخطار و ابلاغ از طریق ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه یا پیامک معتبر می‌باشد.

ماده 8-اعلامیه شهود:

شهود با امضاء زیر این قرارداد اعلام می کنند که از تمام مفاد این قرارداد خصوصاً قیمت و متراژ و امکانات زمین، مشاعی بودن زمین و لزوم تقسیم آن به خواست و تشخیص خریدار، میزان بدهی فروشنده به خریدار و نحوه تسویه آن با ثمن این معامله اطلاع کامل داشته و هیچگونه موضوع مبهمی در خصوص این قرارداد و روابط حقوقی بین خریدار و فروشنده ندارند.

9- تاریخ و محل انعقاد مبایعه نامه:

این مبایعه نامه در تاریخ ... در شهرستان ... در حضور شهود امضاء کننده زیر منعقد و از تاریخ امضاء برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 10- تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در 10 ماده و 2 تبصره و 2 نسخه متحدالمتن تنظیم و پس از امضاء و اثر انگشت بین طرفین مبادله و توسط دو شاهد تصدیق و امضاء گردید.

امضای فروشنده:                                                                                                         امضای خریدار:

 

امضای شهود:

آقای .....................                                                                             آقای .............................

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

قرارداد فروش اوره صادراتی

قرارداد فروش  اوره صادراتی

 

این قرارداد در تاریخ ... بین شرکت ... به شناسه ملی ... و شماره ثبت ... به  نمایندگی و امضای مجاز آقای ... فرزند ... به شماره ملی ... به عنوان ... و آقای ... به عنوان ... به نشانی ... و شماره تماس ... که از  این پس طرف فروشنده نامیده می شود و شرکت ... به شناسه ملی ... و شماره ثبت ... به نمایندگی و امضای مجاز آقای ...  فرزند ... به شماره ملی ... به عنوان ... و اقای ... به عنوان ... به نشانی ... و شماره تماس ... که از این پس خریدار نامیده می شود به شرح زیر منعقد و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 1) موضوع قرارداد:

تهیه و فروش محصول اوره گرید 46 صادراتی از سوی فروشنده به خریدار

 

ماده 2) مدت اعتبار قرارداد:

اعتبار این قرارداد از تاریخ ... تا تاریخ ... به مدت ... ماه شمسی میباشد

 

ماده 3) مقدار و ارزش قرارداد:

مقدار کل کالای مورد معامله ... تن اوره گرید ... صادراتی میباشد که قیمت هرتن .... دلار و قیمت کل معامله ... دلار میباشد.

 

ماده 4) تاریخ حمل:

کالاهای موضوع این قرارداد بایستی طی مدت ... روز پس از تاریخ امضا در تعداد ... پارتی حمل و در اسکله ... و یا ... تحویل خریدار گردد. ( اسکله یا کشتی ؟ یکی از دو مورد انتخاب شود تعیین دو مورد باطل است)

 

ماده 5) نوع بسته بندی و حمل:

کالاهای موضوع این قرارداد بایستی بصورت ... بسته بندی شده و به وسیله کامیون و به هزینه فروشنده از شهر ... به بندر ... حمل و به خریدار یا نماینده معرفی شده از سوی خریدار تحویل خواهد شد

ماده 6) نحوه پرداخت:

مبلغ .... ریال/دلار پس از ... ( نحوه پرداخت دقیقا مشخص شود ضمناً اگر پرداخت مبلغ بعد از تحویل کالا باشد در اینصورت نیاز به اخذ تضمین نیست ولی اگر پیش پرداختی وجود داشته باشد باید به ازای پیش پرداخت ضمانت معتبر اخذ نمایید)

طرفین آقای .... به عنوان امین مرضی الطرفین خود تعیین کردند تا خریدار قبل از حمل هرپارت محموله مبلغ پارت مذکور را به صورت چک تضمین شده بانکی در اختیار امین قرار دهد و به محض اینکه خریدار به صورت کتبی اعم از نامه یا پیامک یا ایمیل مراتب تحویل بار را به اطلاع امین رساند امین مرضی الطرفین چک تضمین شده بانکی را به فروشنده یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان تحویل داده و رسید اخذ نماید در صورتی که فروشنده تمایل داشته باشد که وجه چک تضمین شده به حساب ایشان در خارج از کشور منتقل شود در اینصورت لازم است که صرافی مورد اعتماد خود را کتباً به امین معرفی نماید تا امین چک بانکی را در اختیار صرافی قرار دهد به محض اینکه امین چک را در اختیار صرافی قرار داده و رسید تحویل اخذ نماید از هر گونه مسئولیت مبری خواهد بود.

ماده 7) تعهدات فروشنده:

 1. فروشنده متعهد است که مقدار ... تن اوره صادراتی جهت صادرات را در محل دپوی درخواستی خریدار در یکی از بنادر کشور ایران تهیه وبه خریدار یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان تحویل نماید.( بهتر است نشانی محل دپو در این بند قید شود) در صورتی که فروشنده نسبت به تحویل کالا ظرف مدت قرارداد تاخیر نماید متعهد است به ازای هر روز تاخیر مبلغ .... ریال/ دلار به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید.
 2. فروشنده تعهد می نماید که کلیه اسناد صادراتی و PI محموله مورد معامله را از ... اخذ و به خریدار ارائه نماید و تا خروج محموله مذکور از کشور مبدا به مقصد مورد معامله (...) در کنار خریدار حضور داشته و با ایشان همکاری نماید.
 3. فروشنده می بایست کالای مورد معامله را با بهترین کیفیت که همان گرید ... می باشد را تهیه و تحویل خریدار نماید در صورتی که در نتیجه آنالیز و بررسی خریدار یا مراجع ذیصلاح مشخص گردد که اوره تحویل شده دارای گرید ... نمی باشد فروشنده متعهد است مبلغ ... دلار به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید ضمن اینکه خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت و اخذ وجه التزام مانع از فسخ نخواهد بود و خریدار می تواند شخصاً یا از طریق نماینده خود بصورت راندمینسبت به بررسی کالا اقدام نموده و ازکیفیت کالا اطمینان حاصل نماید.
 4. فروشنده متعهد است پس از امضای این قرارداد و قطعی شدن همکاری طرفین اقدام به همکاری با فروشنده جهت رویت بخشی از کالای مورد معامله و انجام بازرسیهای قبل از حمل جهت بارگیری به اسکله نماید تا طرف دوم به نحوی از وجود فیزیکی و کیفیت کالا مطمئن گردد.

ماده 8) تعهدات خریدار:

 1. خریدار می بایست پس از اعلام شروع همکاری از سوی فروشنده و طی مراحل قراردادی یک یا چند نفر شخص امین جهت حضور در انبار اسکله و دیگر تدارکات نیاز به طرف اول معرفی و بکار گیرد.
 2. خریدار می بایست کلیه وجوه مورد معامله را بصورتی که در ماده 6 اشاره گردیده به فروشنده پرداخت و رسید دریافت نماید.
 3. پس از انجام مراحل ابتدایی قرارداد خریدار متعهد میشود مبلغ .... بصورت تنخواه جهت انجام عملیات روزانه در اختیار فروشنده قراردهد بدیهی است این مبلغ از محل مطالبات فروشنده از مبلغ فروش کالا مستهلک خواهد گردید.

ماده 9) حل و فصل دعاوی:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است

ماده 10) فسخ قرارداد:

فسخ قرارداد تنها با توافق کتبی طرفین قابل انجام خواهد بود و هیچ یک از طرفین حق فسخ یکطرفه قرارداد را نداشته و چنانچه هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات مندرج در مفاد قراداد نباشند باید نسبت به جبران ضرر و زیان وارده اقدام نماید. 

ماده 11) محل انعقاد قرارداد و نشانی طرفین

این قرارداد در محل اقامتگاه فروشنده / خریدار که در صدر این قرارداد ذکر شده است بین طرفین منعقد گردید و نشانی طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است در صورتی که هریک از طرفین نشانی خود را تغییر دهد مکلف است ظرف 3 روز نشانی جدید را به اطلاع طرف مقابل برساند در غیر اینصورت هر گونه مکاتبه و ابلاغ به نشانی مندرج در این قرارداد معتبر خواهد بود

ماده 12 )  فورس ماژور:

در صورت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار طرفین از قبیل صاعقه، آتش سوزی، زلزله، سیل، وضع قوانین مقررات و دستور العمل های دولتی، که اجرای تعهدات را نا ممکن می سازد، مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد نخواهد بود ضمناً این قرارداد در شرایط تحریم منعقد شده و تحریم و عوامل سیاسی جزو فورس ماژور نخواهد بود.

این قرارداد در 12 ماده و در سه نسخه متحد المتن که هر یک از نسخ قرارداد حکم واحد را دارا می باشد. تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله شده است و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ( نسخه سوم برای چه منظوری است؟)

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد پذیرشگر ( منشی ) و دستیار پزشک

قرارداد پذیرشگر ( منشی ) و دستیار پزشک

 

این قرارداد در تاریخ ... به موجب ماده 39 و بند (و) ماده 10 و بند (الف) و (ب) ماده 37 و تبصره الحاقی به ماده 7 و تبصره 1 و 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران منعقد می گردد.

 • طرفین قرارداد: سلامتکده ... به نمایندگی آقای/خانم ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... و شماره ملی ... فرزند ... متولد ... به نشانی ... که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود و ... فرزند ... متولد ... به شماره شناسنامه ... و کدملی ... و شماره تلفن ... میزان تحصیلات ........... به آدرس: ... که منبعد در این قرارداد "کارمند" نامیده می شود به شرح مواد زیر منعقد و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد:
 • موضوع قرارداد و تعهدات کارمند:
 • انجام خدمت در سمت پذیرشگر و دستیار پزشک و همچنین انجام شرح وظایف پیوست که به امضای طرفین رسیده است.
 • عدم استفاده از تلفن همراه در محیط داخل سلامتکده در ساعات کاری پس از ثبت حضور.
 • رعایت سکوت و پوشش اسلامی و شئونات شرعی و اخلاقی در محیط داخل سلامتکده.
 • رعایت احترام به ارباب رجوع.
 • ثبت اثر انگشت هنگام ورود و خروج حتی هنگام ترک موقتی محل کار.
 • پاسخگویی بموقع به تلفن.
 • نوبتدهی به بیماران.
 • ثبت و بایگانی منظم پرونده های بیماران.
 • نوع قرارداد: قرارداد پاره وقت مزد ساعتی موقت.
 • مدت قرارداد: مدت قرارداد ... کامل شمسی از ... تا پایان ... می باشد.
 • محل کار و ساعات حضور:
 • تعیین زمان شروع و پایان مدت زمان کار بنا بر اعلام کارفرما بوده و کارمند موظف است جهت انجام موارد موضوع قرارداد، بسته به حجم و میزان کار، 44ساعت در هفته (بغیر از روزهای تعطیل رسمی) در آدرس اقامتگاه قانونی کارفرما مندرج در بند یک حضور فیزیکی داشته باشد.تغییر محل کار یا اعزام کارمند به ماموریت های اداری داخل یا خارج از محل اقامتگاه کارفرما با رعایت مقررات قانون کار امکانپذیر بوده و کارمند قبول نمود که در اینگونه موارد اعتراضی نخواهد داشت.
 • کارمند طی مدتی که برای کارفرما کار می کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی مطابق با مقررات قانون کار را دارا خواهد بود.
 • مرخصی استعلاجی روزانه با حقوق، در صورت گواهی کتبی پزشکان سلامتکده طراوت لحاظ خواهد شد.
 • حق السعی و نحوه پرداخت:

حقوق پایه:  روزانه برابر با ... ریال که برای مدت قرارداد حاضر که هر ماه  ... روز می باشد برابر با ... ریال حق مسكن: ... ريال بن: ... ریال عائله مندی: ...

حقوق کل: ... ریال

 • مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافت ماهانه کارمند کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
 • در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارمند پرداخت خواهد شد.
 • به موجب ماده 148 قانون کار، همکار نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه خواهد بود.
 • به موجب ماده واحد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه همکاران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 4/12/1370 مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به همکار پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
 • کارمند با دریافت مبالغ مذکور، هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای حین و پایان قرارداد را از خود سلب می نماید.
 • بنا به درخواست کارمند، حق السعی توافق شده در پایان هر ماه توسط کارفرما یا نماینده ایشان به شماره حساب/ شماره کارت .................... نزد بانک ........ شعبه ............. واریز یا در صورت ضرورت بصورت نقدی با أخذ رسید به کارمند پرداخت می گردد.
 • در صورت تغییر شماره حساب/شماره کارت کارمند، شماره جدید توسط کارمند بصورت کتبی به کارفرما اعلام خواهد شد در غیر اینصورت شماره حساب مندرج در این قرارداد جهت هر گونه واریز وجه معتبر خواهد بود
 • در صورت کسرکار (تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج) بیش از ده دقیقه، یا عدم ثبت اثر انگشت هنگام ورود و خروج و ترک موقتی محل کار، یا استفاده از موبایل در محیط سلامتکده در ساعات کاری، ، به ازای هر تخلف مبلغ ... ریال بعنوان کسر حقوق از حق السعی کسر خواهد شد. در صورت غیبت غیر موجه به ازای هر روز غیبت ... ریال و به ازای هر روز غیبت موجه مبلغ ... ریال از کل حق السعی کسر خواهد شد.
 • هرگونه سوابق کاری و سنوات خدمت یا مطالبات قبلی کارمند نزد هر کارفرمایی تا تاریخ تنظیم این قرارداد هیچ گونه ارتباطی به شخص کارفرما یا ... نداشته و در این خصوص هیچ گونه ادعایی در آینده پذیرفته نخواهد بود.
 • توافقات طرفین هرگونه سوء رفتار یا کیفیت پایین کار کارمند به تشخیص کارفرما و نیز غیبت غیر موجه کارمند بیش از ... روز متوالی در ماه موجد حق اعمال تنبیه کارمند توسط کارفرما از توبیخ در پرونده یا کسر از حقوق مطابق مندرجات این قرارداد یا اخراج کارمند خواهد بود.
 • کارمند متعهد است " اطلاعات محرمانه " کارفرما را به نحو احسن حفظ نماید در غیر اینصورت مکلف به جبران خسارات وارده به کارفرما حسب نظر  و تشخیص کارفرما خواهد بود و کارفرما می تواند خسارات مذکور را از حق السعی یا هر گونه مطالبات کارمند از کارفرما کسر و به نفع خود برداشت نموده و در صورت تشخیص خود نسبت به اخراج کارمند اقدام نماید. اطلاعات محرمانه به معنی هرگونه داده یا اطلاعات تخصصی، فنی و غير فنی مربوط به کارفرما اطلاق می شود که در خصوص داده ها، اسرار و اطلاعات کارفرما، خصوصاً اطلاعات مرتبط با لیست مشتریان و مراجعین و اطلاعات و مشخصات آنها، که در اختیار و دسترس عموم قرار نگرفته است و عمدتاً بوسيله کارفرما به کارمند ارائه شده و یا به هر نحو در اختیار کارمند قرار گیرد که شامل و نه محدود به الف) اختراعات و درخواستهای اختراع  ب) اسرار تجارت ج) اطلاعات حق چاپ (کپی رايت)  د) داده ها و اطلاعات و اسناد الکترونیکی، کاغذی و شفاهی هـ ) اطلاعات انحصاری از جمله ؛ ايده ها، فنون، طرحهای اوليه، رسمها (نقشه ها)، آثار تاليفی، عکس ها،گزارش ها، روش ها، فرمول ها، نمونه ها، ابتکارات، دانش ها (اطلاعات فنی)، فرايندها، فن آوری ها، دستگاهها، تجهيزات، محاسبات عددی (الگوريتمها)، برنامه های نرم افزار، کد منبع ، کد هدف، نمودار جریان و پایگاه داده ها و مستندات منبع نرم افزار ، مسائل امنیتی سیستم‌ها، عیوب و نقص‌های احتمالی سیستم‌ها، مباحث مربوط به جلسات داخلی کارفرما و قواعد مرتبط با خدمات و محصولات پيشنهادی کارفرما در حال حاضر  يا آنچه که در آينده بوجود آيد، و بدون محدوديت شامل اطلاعات مربوط به آنها نظير تحقيق ،کار تجربی، توسعه، مشخصات و جزئيات طراحی، مهندسی ، اطلاعات مالی، تقاضاهای تدارکاتی، خريدها، توليدات، فهرست های مشتری، سرمايه گذاران، کارکنان، ارتباطات قراردادی و تجاری، پيش بينی های تجاری، بازار فروش ، طرحها و اطلاعات بازاريابی می باشد که کارمند ضمن این  قرارداد تعهد می نمايد آنها را  تحت هیچ شرایط برای شخص سوم فاش ننمايد.
 • در صورت بروز هرگونه منع قانونی جهت ادامه فعالیت سلامتکده، قرارداد کان لم یکن گردیده و تا تاریخ فسخ، تسویه حساب صورت خواهد گرفت.
 • در پایان قرارداد هیچ گونه حق و یا رابطه استخدامی برای کارمند در شرکت ایجاد نخواهد شد و قرارداد صرفاً برای مدت موقت مطابق شرایط اعلام شده می باشد.
 • قبل از پایان مدت این قرارداد، کارفرما می تواند نسبت به تمدید این قرارداد برای مدت مشابه یا مدت بیشتر اقدام نماید در صورتی که قرارداد حاضر کتباً تمدید نشده ولی کارمند کماکان مشغول به کار باشد قرارداد حاضر با کلیه شرایط مندرج در آن صرفاً برای مدت ... ماه تمدید شده تلقی خواهد شد.
 • در صورتی که کارمند تمایل به ادامه همکاری نداشته باشد مکلف است مراتب عدم همکاری خود را از ... قبل به اطلاع کارفرما برساند عدم اطلاع رسانی حقی برای کارمند ایجاد نکرده و در صورت غیبت کارمند بدون اطلاع کارفرما شرایط این قرارداد برای غیبت غیرموجه اعمال خواهد شد.
 • اختلافات: اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق مذاکره و سازش بین طرفین حل و فصل خواهد شد در صورت عدم سازش بین طرفین، در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد. سایر مواردی که در مفاد این قرارداد پیش بینی نشده است مطابق ضوابط قانون کار می باشد.

این قرارداد در دو صفحه و هشت ماده و بدون تبصره در دو نسخه به حکم و اعتبار واحد تنظیم و در تاریخ ... توسط طرفین با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد قرارداد امضا و فی المجلس مبادله گردید.

کارفرما                                               کارمند

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد فروش سهام شرکت

بسمه تعالی

سازش نامه نقل و انتقال سهام و پایان مشارکت در سهام شرکت ...

مقدمه

پیرو مذاکرات پیشین و در پی توافقات کلی بعمل آمده فیمابین سهامداران شرکت ... سهامی خاص به شماره ثبت ... و شناسه ملی ... ( به نشانی:  ... کد پستی ... تلفن ... منحصراً متشکل از آقایان ... فرزند ... شماره شناسنامه ... صادره ... متولد ... به شماره ملی  ... و شماره موبایل ... دارای ... درصد سهام برابر با ... سهم ... ریالی به نشانی ... و کد پستی ... که اکنون به عنوان رئیس هیات مدیره در شرکت یادشده فعالیت دارند و ... فرزند ... شماره شناسنامه ... صادره ... متولد ... به شماره ملی ... و شماره موبایل ... دارای ...درصد سهام برابر با ... سهم... ریالی به نشانی ... و کد پستی ... که اکنون به عنوان عضوهیات مدیره و مدیرعامل در شرکت یادشده فعالیت دارند و از این پس در این قرارداد خریدار نامیده خواهند شد از یک سو و آقای ... فرزند ... شماره شناسنامه ... صادره ... متولد ... به شماره ملی ... شماره موبایل ... دارای ...درصد سهام برابر با ... سهم... ریالی به نشانی: ... کد پستی ... که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از سوی دیگر مبنی بر موافقت با انجام نقل و انتقال سهام فیمابین سهامداران و پایان مشارکت ... در سهامداری شرکت یادشده و نظر به مفاد ماده اساسنامه شرکت یادشده و به دنبال مصوبه مورخ ...  هیات مدیره شرکت ...  سهامی خاص به شماره ثبت ... و شناسه ملی ... مبنی بر موافقت با انجام نقل و انتقال سهام فیمابین سهامداران مذکور و پایان دادن به مشارکت آقای ... در اجرای ماده ... اساسنامه شرکت مذکور این قرارداد در تاریخ ... در شهر تهران به شرح و شرایط زیر منعقد گردید و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

توضیح اینکه شرکت ... سهامی خاص در تاریخ ... تاسیس شده و سرمایه ثبت شده آن برابر آخرین اگهی رسمی تغییرات سرمایه به شماره .... و مورخ ... به مبلغ ... میلیارد ریال معادل ... تومان با نام تماماً پرداخت شده است و دارای دفتر سهام است و به موجب صورتجلسه آگهی شده مورخ ... مجمع عمومی عادی، برای مدت فعالیت سال های ... الی ...  دفاتر قانونی پلمپ شده و صورت های مالی، رسیدگی نشده می باشد.

این قرارداد مشتمل بر همه موارد و تعهدات و توافقات شفاهی یا کتبی، ضمنی یا صریح پیشین می باشد و از زمان انعقاد به بعد، تنها سند حاکم بر روابط طرفین در خصوص موضوع خود می باشد و با امضاء این قرارداد هیچ سند یا توافق پیشین دیگری، در روابط بین امضاء کنندگان این قرارداد در خصوص موضوع این قرارداد، در هیچ مرجعی، معتبر و قابل استناد و موجد حق به شمار نخواهد آمد.

ماده ۱) موضوع قرارداد :

عبارت است از فروش و انتقال همه سهام فروشنده در شرکت ... (سهامی خاص) به شماره ثبت ... ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی ... به تعداد ... سهم از ... سهم با نام ...  ریالی از سوی فروشنده به خریداران و خروج فروشنده از سهامداری و شراکت در شرکت یادشده.

تبصره: با توجه به تمایل و آمادگی خریداران (که از سهامداران شرکت یادشده هستند) برای خرید سهام فروشنده و برابر توافق همه سهامداران که مبتنی بر ماده ... اساسنامه شرکت حاصل شده است بر اساس این قرارداد و برابر مصوبه هیات مدیره شرکت، تعداد ... سهم از سهام فروشنده به آقای ... و تعداد ... از سهام فروشنده به سهامدار دیگر شرکت آقای ... واگذار و منتقل می شود.

ماده ۲) مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت:

برابر مجموع صورت اموال و دارایی ها و ترازنامه های مصوب و صورت های مالی و ترازنامه و صورت مالی سال ... و گزارش های حسابرسی و النهایه بر اساس برآورد انجام شده بوسیله آقای ... که از نظر فروشنده و خریداران دارای اعتبار و سندیت است و بطور کامل و بدون هیچ گونه ادعایی نسبت به مبلغ و محتوای آن قابل قبول می باشد شرکت و با در نظر داشتن این نکته مهم که برآورد موصوف درهیچ شرایطی نمی تواند دربردارنده مبلغی کمتر از ارزش ... دارایی و و مطالبات و اموال مشهود و نامشهود و سپرده ها و املاک و برندها و امتیازات و مجوزها و دامنه ها و سابقه و اعتبار و همانند اینها باشد مجموع ارزش ماشین الات ، املاک ، دارائی های مشهود و نامشهود ، اموال منقول و غیر منقول و موجودی انبار و محصول آماده فروش و امثالهم پس از کسر کلیه تعهدات و دیون شرکت در ابعاد مختلف از جمله مالیاتی، بیمه ای، آثار مالی ناشی از دعاوی، بانکی، کارگری، حساب جاری شرکاء، کلیه تنخواه گردان های شرکت و کارگاههای، استهلاکات، صورت های مالی و دیون به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، بانک ها ، کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی ، کارفرمایان و کلیه ذینفعان ، تضامین به هر شکل و عنوان و هر مقداراعم از داخلی و خارجی ، و به طور کامل و جامع که بدون رسیدگی به صورت های مالی برآورد شده است و به استناد آنها ارزش هر سهم شرکت با لحاظ همه موارد فوق الذکر مبلغ ... ریال تعیین گردید.

بنایراین با توجه به مالکیت فروشنده بر .... سهام از کل سهام شرکت و با در نظر داشتن این نکته مهم که این مبلغ  درهیچ شرایطی نباید کمتر از یک سوم ماشین الات ( اعم از مانده و فروش رفته از تاریخ ... دارایی و اموال مشهود و نامشهود و سپرده ها و املاک و همانند اینها برآورد شده باشد و همچنین با در نظر گرفتن مانده مطالبات بروز شده فروشنده از شرکت و از جمله کلیه حقوق و مزایا و سنوات از تاریخ ... تا روز تسویه حساب باشد به ارزش ... ریال مبلغ کل این قرارداد ... ریال برابر با ... تومان می باشد که به ترتیب زیر از سوی خریداران به فروشنده پرداخت خواهد شد.

 • واگذاری و تحویل تعداد ... دستگاه از ماشین آلات و تجهیزات مطابق فهرست شماره 1 پیوست این قرارداد همزمان با انعقاد این قرارداد به فروشنده همراه با تحویل اصل فاکتورها و اسناد مرتبط با مالکیت و بهره برداری از آنها و اعطای وکالت تام بلاعزل برای نقل و انتقال و انجام کلیه امور حقوقی و اداری و ثبتی و بانکی و گمرکی و بیمه ای و....مرتبط با آنها و یا پرداخت مبلغ معادل آنها بر اساس ارقام برآوردشده در گزارش آقای دکتر ایرج گلابتون چی همزمان با انعقاد این قرارداد.

۲-  واگذاری و تحویل و انتقال سند تعداد ... فقره از املاک شرکت مشتمل بر املاک و ساختمان های مندرج در فهرست شماره 2 این قرارداد بنام فروشنده (...) همراه با تحویل اصل اسناد مالکیت و پروانه ها و مجوزها و ... و با اعطای وکالت تام بلاعزل به فروشنده یا پرداخت نقدی ارزش ریالی روز وکارشناسی آنها همزمان با امضای صورتجلسات داخلی و دفتر سهام مرتبط با نقل و انتقال سهام شرکت بین فروشنده و خریداران که در تاریخ ... می باشد.

3- واگذاری یک سوم از اثاثه و منصوبات شرکت به فروشنده که فی مابین نمایندگان مورد اعتماد طرفین، پس از شمارش فیزیکی در محل استقرار آنها با مشخصات کامل و تعداد و وضعیت آنها مشترکاً صورت برداری و صورتجلسه خواهد شد. و در صورت نیاز فروشندگان فقط با قیمت توافقی قابل واگذاری خواهد بود.

4- پرداخت معادل یک سوم از سپرده های شرکت نزد کارفرمایان و بانک ها و سرمایه گذاری ها و نظایر آن به فروشنده.

5- واگذاری یک سوم از موجودی انبار ها اعم از کارگاهها و انبار مرکزی طبق صورت برداری های مشترک نمایندگان طرفین ویا پرداخت مبالغ روز آن

6- پرداخت یک سوم ارزش مالی برند شرکت که حداقل یک سوم سرمایه ثبتی آن یعنی ... میلیارد ریال به فروشنده

7- واگذاری یک سوم از اموال و دارایی و. ماشین آلات شرکت در ... و یا معادل ریالی یا ارزی آن به فروشنده .ضمناً هرگونه فروش و واگذاری اموال و دارایی و ماشین آلات و تجهیزات و موجودی کالا بدون مجوز هیئت مدیره و علی الخصوص بدون اطلاع آقای ... بمنزله تخلف آشکار و بمنزله خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

8- واگذاری یک سوم از سهام شرکت ... در سایر شرکتها از جمله سهام ...

ماده ۳- شروط و تعهدات خریداران

از مهمترین بخش تعهدات خریداران خارج کردن تعهدات فروشنده از کلیه بدهی های سنواتی و آتی شرکت به کلیه ذینفعان و بانکها و رفع مسئولیت فروشنده اعم از حقیقی و حقوقی از کلیه بدهی ها و تضامین به بانک ها ، کارفرمایان و بازار و اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و امثالهم در داخل و خارج از ایران میباشد.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث