بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد فروش محصولات بهداشتی و آرایشی

نمونه ساده یک قرارداد نمایندگی فروش محصولات بهداشتی و آرایشی


این نمونه را البته برای اعطای نمایندگی محصولات بهداشتی و آرایشی تنظیم کرده ام و در مورد سایر محصولات و کالاها از جمله مواد غذایی و…. باید از هر حیث، متناسب سازی شود.


ماده ۱ ) طرفین قرارداد :


این قرارداد در تاریخ…………در شهرستان تهران……………بین شرکت ………. به شماره ثبت……….ثبت شرکت های …………با مدیریت و امضاء آقای ………….. به عنوان مدیر عامل و آقای………………به عنوان رئیس هیات مدیره به نشانی: ……………..و شماره تماس………….. که از این پس در این قرارداد شرکت، نامیده می شود از یک سو و آقای ……………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ……………. و شناسه ملی…………….صادره از…………. متولد …………. و شناسه پستی ………………. به نشانی: …………………… و تلفن…………….. نشانی انبار: ……………………. و شماره تماس ……………و شماره همراه ………………. و رایانامه (ایمیل) ……………………. که از این پس در این قرارداد نماینده، نامیده می شود از سوی دیگر منعقد گردید و طرفین متعهد به اجرای آن برابر شرایط و اوصاف زیر نمودند.


ماده ۲ ) مو ضوع قرارداد:


اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش گروه محصولات بهداشتی و آرایشی شرکت به نماینده مشتمل بر کالاها و اقلام مندرج در فهرست پیوست شماره یک این قرارداد که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد به شمار می رود با نشان و علامت ثبت شده ……………… محصول شرکت و عندالاقتضاء خدمات پس از فروش کالا با شرایط، قیمت، شیوه فروش و محدوده فروش تعیین شده از سوی شرکت در استان …………….ماده ۳ ) مدت قرارداد :


مدت این قرارداد پس از فراهم نمودن شرایط نمایندگی توسط نماینده که به شرح پیوست شماره دو این قرارداد می باشد از تاریخ ……….. تا …………. جمعا به مدت …………..ماه خورشیدی بوده و تمدید مدت قرارداد با رضایت و تمایل شرکت امکان پذیر است. در صورت عدم رضایت شرکت از نماینده، این قرارداد بدون نیاز به رجوع به مقام قضایی و بدون اعلام قبلی، قابل فسخ از سوی شرکت، می باشد.


ماده ۴ : حدود اختیارات، وظایف و تعهدات شرکت


۱-۴- شرکت در طول مدت این قرارداد حق فروش کالاهای مندرج در لیست پیوست شماره یک این قرارداد را در استان ………….. به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد . (بدیهی است در صورت تحقق فروش مذکور ، نماینده حق اخذ کارمزد فروش، مطابق شرایط این قرارداد را خواهد داشت )
۲-۴- شرکت ملزم است کلیه اطلاعات لازم را در ارتباط با کالاهای موضوع قرارداد از جمله لیست قیمت ها ، بروشور و غیره را در اختیار نماینده قرار دهد.
۳-۴- شرکت در صورت تصمیم به کاهش واردات، تولید و خدمات می بایست ظرف مدت یک ماه نماینده را از تصمیم خود آگاه سازد.
۴-۴- شرکت متعهد می گردد حد اکثر ظرف ده روز پس از وصول پیشنهاد نماینده دائر بر اعلام سفارش کالا و خدمات ، پاسخ مثبت یا منفی خویش را به وی به صورت کتبی یا تلفنی ابلاغ نماید.
۵-۴- شرکت نمی تواند سفارشات نماینده را بدون دلیل موجه رد نماید.
۶-۴- شرکت بدینوسیله به نماینده اختیار می دهد که از علائم و اسامی تجاری مرتبط با محصولات مورد قرارداد به منظور شناساندن و تبلیغات در حوزه جغرافیایی و تحت شرایط مندرج در این قرارداد استفاده نماید.
۷-۴- شرکت، مجاز و ماذون است در مدت قرارداد به صورت متوالی یا متناوب، عملکرد نماینده را مورد بازرسی و نظارت قرار دهد و نتیجه ارزیابی و برداشت های خود را در اصلاح و تعدیل رتبه اعتباری نماینده در نظر بگیرد.
۸-۴-شرکت ملتزم گردید تصویر مجوزهای کالای تولیدی خود مشتمل بر پروانه های ساخت و پروانه کاربرد علامت استاندارد و پروانه واردات محصول را در هنگام انعقاد قرارداد به نماینده تسلیم نماید.


ماده ۵ ) حدود اختیارات، وظایف و تعهدات نماینده :


۱-۵- نماینده متعهد می گردد تمامی تلاش عرفی و معقول خویش را جهت اجرای موضوع قرارداد نمایندگی در حدی بیش از تلاش رقبای داخلی و خارجی شرکت، معمول داشته و منافع شرکت را از جمله در کسب سهم بازار با تراز بالا و حفظ آن، مورد حمایت قرار دهد.
۲-۵- نماینده تحت هیچ عنوان حق پذیرش، توزیع، تبلیغ، بازاریابی، اطلاع رسانی، مشاوره، وکالت، کارگزاری و فروش محصولات مشابه سایر شرکت ها و کارخانجات تولیدکننده محصولات مشابه و همچنین پذیرش نمایندگی اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را جز با رضایت کتبی شرکت ندارد. نماینده اذعان و تایید می نماید که پیش از انعقاد این قرارداد و نیز همزمان با انعقاد این قرارداد تحت هیچ عنوان، نماینده فروش یا فروشنده محصولات مشابه عرضه شده از سوی رقبای داخلی و خارجی شرکت نبوده و نیست و اذعان دارد که هیچ یک از خویشاوندان و بستگان سببی و نسبی وی نیز نماینده فروش یا فروشنده محصولات مشابه عرضه شده از سوی شرکت نمی باشند. شرکت مجاز است در صورت احراز خلاف این مراتب به تشخیص خود نسبت به ضبط وثیقه و فسخ این قرارداد و قطع خدمات و توقف ارائه محصولات خود به نماینده اقدام نماید. نماینده موکداً اقرار دارد که خود یا بستگان یا وابستگانش تا زمان انعقاد این قرارداد نماینده فروش یا فروشنده محصولات رقبای شرکت نبوده اند و در زمان انعقاد این قرارداد تحت هیچ عنوان نماینده فروش یا فروشنده محصولات موصوف نمی باشند و هیچ کالای مشابهی از رقبا را نیز از قبل در انبار و چرخه فروش و توزیع و بازاریابی و تبلیغ خود ندارد.
۳-۵- نماینده مجاز نیست که از طرف شرکت، با اشخاص ثالث قرارداد منعقد نموده یا شرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید مگر پس از اخذ مجوز کتبی از شرکت و به شرایط و میزانی که شرکت، کتباً پذیرفته باشد.
۴-۵- نماینده متعهد است در مذاکرات و قرارداد های تنظیمی با مشتریان ، کالاها را دقیقاً وفق مفاد و شرایط اعلامی از سوی شرکت، معرفی و عرضه نماید.
۵-۵- نماینده باید برای فروش و در صورت توافق متعاقب، برای خدمات پس از فروش، سازمان، امکانات و کارکنان لازم را به همان ترتیبی که در هنگام انعقاد قرارداد فراهم داشته و به نظر شرکت رسانیده با توجه به روند مورد انتظار برای افزایش فروش، حفظ و تقویت نماید تا حسن اجرای تعهدات خود را در محدوده مورد نمایندگی، تضمین نماید و بتواند رتبه اعتباری خود نزد شرکت را طی ارزیابی های آتی شرکت، حفظ کند.
۶-۵- نماینده متعهد می گردد با هماهنگی و اجازه کتبی شرکت، تبلیغات لازم را در استان …………، جهت افزایش فروش بعمل آورد. بدیهی است هزینه های مربوط به تبلیغات حسب مورد طی توافق کتبی بین طرفین، قابل مذاکره و تسویه خواهد بود.
تبصره : نماینده مکلف گردید نمونه تبلیغات انجام شده را حداکثر ظرف هفت روز پیش از آغاز تبلیغات جهت آگاهی و دریافت نظر شرکت به نشانی شرکت ارسال نماید.
۷-۵- نماینده متعهد می گردد در مدت این قرارداد حداقل به میزان بیست میلیارد ریال از کالاهای موضوع قرارداد را خریداری نماید.
۸-۵- نماینده می بایست بلافاصله شرکت را از هرگونه شکایت یا اظهار عقیده ای که از سوی مشتریان در مورد کالای موضوع قرارداد دریافت می نماید آگاه سازد .
۹-۵- کارمزد نماینده پانزده درصد خالص ارزش کل فاکتور ارسالی کالا (پس از کسر تخفیفات و لحاظ اضافات احتمالی می باشد و تسویه فاکتورها) به صورت شصت روزه پس از ارسال کالا و صدور فاکتور خواهد بود.
۱۰-۵- نماینده متعهد می گردد پس از ارائه سفارش کالا و همزمان با قبولی سفارش از ناحیه شرکت، تمامی قیمت معامله را پس از کسر کارمزد برابر مفاد این قرارداد به صورت نقدی یا تحویل چک معتبر(اعم از چک شخصی نماینده یا چک خریداران کالای شرکت با ظهرنویسی نماینده) با سررسید حداکثر ۶۰ روزه پس از حمل به شرکت پرداخت نماید.
تبصره ۱) دریافت حواله موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و هر سندی به جز چک معتبر صادره از بانک های کشور از سوی نماینده مورد تایید شرکت نیست و منظور شرکت از چک در این قرارداد فقط چک های معتبر صادره از بانک های کشور است.
تبصره ۲) منظور شرکت از چک معتبر در این قرارداد چکی است که اولاً مخدوش و خط خورده نبوده و ثانیاً مندرجات آن فاقد هر گونه مغایرت در تاریخ، مبلغ، عدد و امضاء باشد و ثالثاً نماینده، اطمینان می دهد بر اساس بررسی های بعمل آمده از سوی خودش و بنا بر شناخت محیطی که نسبت به صادرکننده چک دارد اعتبار صادرکننده برای نقد شدن چک در سررسید را احراز نموده است و رابعاً ظهر چک ها باید به عنوان ظهرنویس به امضاء نماینده رسیده باشد. اصل بر این است که امضای نماینده در ظهر چک های تحویلی، امضاء به عنوان ظهرنویس می باشد و مشمول مقررات ظهرنویسی اسناد تجاری به نفع شرکت خواهد شد.
تبصره ۳) منظور از سررسید ۶۰ روزه چک ها در این قرارداد کسر تعطیلات و روزهای غیرکاری از ۶۰ روز نیست بنابراین روزهای تعطیل و غیرکاری نیز داخل در سررسید ۶۰ روزه می باشد.
۱۱-۵- نماینده حق واگذاری جزء یا کل این قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد و مباشرت نماینده در انجام موضوع این قرارداد شرط اساسی انعقاد و ادامه این قرارداد است.
۱۲-۵- نماینده به صورت قطعی و صریح و با آگاهی و اشراف به همه مسئولیت های قانونی و مالی مربوطه اذعان و قبول می نماید که تمامی مسئولیت های قانونی ناشی از فروش کالاهای موضوع قرارداد (به جز کیفیت کالا) از سوی نماینده به اشخاص ثالث در استان ……….، صرفاً متوجه نماینده بوده و نماینده و شخص ثالث و طرفین معامله با نماینده در صورت بروز اختلاف ، حق مراجعه به شرکت را ندارند.
۱۳-۵- قرارداد حاضر فقط در خصوص فروش انحصاری کالای مندرج در پیوست شماره یک این قرارداد منعقد گردیده است و تحت هیچ عنوان نسبت به فروش دیگر محصولات شرکت برای نماینده ایجاد هیچگونه اذن و حقی نمی نماید.
۱۴-۵- در صورت ضرورت، ارائه خدمات پس از فروش کالا و آموزش های فنی مرتبط ، طرفین می توانند با تنظیم قرارداد جداگانه ، روش و جزئیات توافق بعدی فیمابین را مکتوب نموده و به اجرا درآورند.
۱۵-۵- بخشنامه فروش محصولات هتلی شرکت (ویژه نمایندگان) که چهارچوب کلی و دستورالعمل الزامی شرکت برای نمایندگان بوده و به امضاء نماینده رسیده است به عنوان پیوست شماره سه و جزء لاینفک این قرارداد می باشد و رعایت آن از سوی نماینده الزامی است. رعایت و اجرای بخشنامه های آتی فروش شرکت خطاب به نمایندگان نیز برای همه نمایندگان الزامی است.
۱۶-۵- نماینده بایستی هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی از فعالیت های انجام یافته خود در اجرای این قرارداد را به همراه میزان فروش تفکیکی هر یک از اقلام موضوع قرارداد (بر حسب تعداد فروش رفته هر قلم و جمع کل ریالی فروش هر قلم و میزان باقیمانده هر قلم نزد خود بر حسب تعداد و ارزش ریالی) به شرکت ارائه نماید. میزان فروش نماینده در هر سه ماه، باید رقمی معادل یک چهارم کل مبلغ منظور شده در این قرارداد (……….. ریال) باشد و چنانچه این رقم از میزان ………….ریال در یک دوره سه ماهه کمتر باشد نماینده متعهد است در سه ماهه بعد علاوه بر محقق کردن رقم ریالی فروش آن دوره (…………ریال در سه ماه) کسری فروش در دوره قبل را نیز جبران نماید در غیر این صورت، شرکت مجاز به فسخ قرارداد بدون نیاز به رجوع به مقامات و مراجع قضایی می باشد.
۱۷-۵- نماینده فروش حق فروش محصولات شرکت را با بهای بیش از مبالغ معینه از سوی شرکت که در فهرست پیوست شماره چهار آمده است و جزء جدایی ناپذیر این قرارداد می باشد را ندارد و در صورتی که برای شرکت، احراز گردد چنین تخلفی از نماینده سر زده است شرکت مجاز به فسخ قرارداد می باشد. همچنین نماینده حق فروش محصولات شرکت به بهای کمتر از قیمت ابلاغ شده را نیز ندارد و در صورت تخطی نماینده از این تعهد، شرکت می تواند بهای ناشی از کسر قیمت کالا نسبت به قیمت های اعلامی شرکت از محل درصد کارمزد فروش را مطالبه و یا از محل اسناد و اموال تضمینی یا هر گونه مطالبات نماینده راساً برداشت یا مطالبه نموده در حساب های فیمابین اعمال کند.
۱۸-۵- محل تحویل اقلام موضوع قرارداد به نماینده در استان …………………..پلاک….خواهد بود. نماینده متعهد است محل موصوف را در قبال آتش سوزی و کلیه خسارات ناشی از سیل و زلزله و….نزد شرکت های معتبر بیمه ای، به میزانی که جبران خسارات وارده احتمالی تا مبلغ این قرارداد را ممکن سازد بیمه نماید و تصویر بیمه نامه را به شرکت ارائه نماید. نماینده مجاز نیست محل موصوف را بدون تایید کتبی شرکت تغییر دهد یا برای نگهداری و انبارش محصولات موضوع قرارداد از محل دیگری استفاده کند.
۱۹-۵- چنانچه نماینده به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتبا به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. در این صورت قیمت فروش محصولات توسط نماینده پس از تایید کتبی شرکت به خریدار اعلام می گردد.
۲۰-۵- شرکت، حق فسخ این قرارداد در صورت عدول نماینده از یک یا چند یا همه تعهدات موضوع این قرارداد را حتی بدون نیاز به اعلام قبلی دارد. در صورتی که شرکت تصمیم به فسخ این قرارداد بگیرد می تواند فسخ قرارداد را از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا ایمیل نماینده که در این قرارداد آمده است یا از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی یا از طریق ارسال نامه با پست سفارشی یا درج اعلام فسخ قرارداد بر روی پاکت نامه به نشانی نماینده که در این قرارداد آمده است انجام دهد و هر یک از روش های اعلام فسخ مندرج در فوق در قبال نماینده معتبر و قابل استناد می باشد. نماینده بلافاصله پس از اعلام فسخ قرارداد از سوی شرکت و بدون آنکه حق ادعا و اعتراضی در خصوص فسخ قرارداد را داشته باشد نسبت به توقف عرضه محصولات شرکت و تحویل باقیمانده آن و اعاده مدارک و مستندات دریافتی از شرکت و مراجعه برای تسویه حساب اقدام خواهد نمود.


ماده۶ –

شرکت حق دارد درصورت بروز تخلف از ناحیه نماینده از جمله مشکلات ناشی از پرداخت وجه فاکتورها یا فروش اجناس و اقلام رقبا و یا عدم فعالیت مناسب نماینده، قرارداد حاضر را فسخ کرده و با شخص یا اشخاص دیگر قرارداد نمایندگی منعقد نماید و یا به صورت مستقیم فروش نماید لذا در این راستا نماینده حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.


ماده ۷ –

ضمانت اجراء تخلف نماینده از مفاد قرارداد علاوه بر اختیار شرکت برای فسخ قرارداد بدون رجوع به مقامات و مراجع قضایی، جبران خسارت وارده و همچنین، پرداخت مبلغ ……………… میلیارد ریال به عنوان وجه التزام تخلف از شرط می باشد که شرکت مجاز است اسناد تضمینی دریافتی را تکمیل و مطالبه نماید. همچنین شرکت می تواند علاوه بر وجه التزام موصوف، خسارات وارده به خود را از محل مطالبات نماینده راساً برداشت نماید.


ماده ۸ –

حداکثر اعتبار نماینده برای خرید محصولات موضوع قرارداد با امکان پرداخت ۶۰ روزه از طریق چک معتبر، برابر با…………. میلیارد ریال است و چنانچه حجم فروش نماینده بیش از این مبلغ بود نماینده باید مازاد بر آن را به صورت نقدی به شرکت پرداخت نماید.


ماده ۹)

هیچگونه اضافه یا تغییری در این قرارداد معتبر نیست مگر آنکه بصورت کتبی توسط طرفین تنظیم شده و به امضا رسیده است.


ﻣﺎده ۱۰) ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف


در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد یا تشخیص موارد و میزان استحقاق حقوق مالی و غیر مالی یا خسارت مربوط به آن، طرفین یا یکی از آنها مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ بروز اختلاف به جناب آقای ….. به شماره ملی …… به عنوان داور مرضی الطرفین، با پست سفارشی دو قبضه یا هر طریق دیگری که مورد پذیرش داور مرضی الطرفین باشد ارجاع خواهند نمود. نشانی داوری مرضی الطرفین عبارت است از تهران، …………….. داور مرضی الطرفین که با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نموده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ دریافت درخواست طرفین یا یکی از آنها موضوع را بررسی و اعلام رأی نمایند. رأی داور مرضی الطرفین غیر قابل اعتراض و قطعی است و برای طرفین لازم الاجراء می باشد و از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده یا از طریق تحویل به طرفین با اخذ رسید یا به هر طریقی که داور مرضی الطرفین مقتضی بداند ابلاغ خواهد شد.


ماده ۱۱) هزینه حمل کالا


کلیه هزینه های حمل و نقل کالا از شرکت تا تحویل در نشانی نماینده که در صدر این قرارداد آمده است به عهده شرکت و کلیه هزینه توزیع و پخش و تحویل محصولات در استان ………… به عهده نماینده می باشد.
ماده ۱۱ – نشانی هریک از طرفین همان است که در صدر قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و تغییر نشانی می بایست کتباً به طرف مقابل ابلاغ گردد.


ماده ۱۲- پیوست های این قرارداد عبارتند از:


الف) فهرست کالاها و اقلامی که نماینده، مجاز به فروش آن می باشد (پیوست شماره یک)
ب) صورتجلسه احراز شرایط نمایندگی (پیوست شماره دو)
ج) بخشنامه فروش شماره…..مورخ…….. (پیوست شماره سه)
د) فهرست بهای کالا و اقلامی که نماینده، مجاز به فروش آن می باشد (پیوست شماره چهار)


ماده۱۳-

این قرارداد در دو نسخه یکسان و متحدالمتن، تنظیم و امضاء گردیده و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می باشند.


شرکت / داورمرضی الطرفین نماینده

 

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد مشاوره راه اندازی خط تولید

 نمونه قرارداد مشاوره راه اندازی خط تولید

اين قرارداد فی مابین آقای ............................................ فرزند ................................. با کد ملی .......................................... به نشانی ........................................................................................ و تلفن ................................................ که در این قرارداد ، کارفرما ناميده مي شود و آقای ................. به عنوان ...................................... به آدرس: ............................................... شماره تلفن ................... كه در اين قرارداد به اختصار مشاور ناميده مي شود، مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.


ماده ۱- موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسی تحت عنوان راه اندازی خط تولید ................................ با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده ۴ قرارداد مشخص گردیده است.


ماده ۲- مدت قرارداد


مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ ..../..../13 لغایت ......./......../.....13 تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است.


ماده ۳ – حق الزحمه مشاور و نحوه پرداخت آن


۳-۱-حق الزحمه مشاور مطابق با مصوبه هیئت مدیره محاسبه می گردد که کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد .......................................ریال معادل ........................................................ تومان می باشد.
۳-۲- پرداخت به مشاور متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کارفرما در سه مرحله صورت می گیرد.
۳-2-1- مرحله اول هنگام عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت به مقدار ................. درصد از طرف کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.
3-2-2 مرحله دوم پس از آماده شدن گزارشات ، برآوردها و نقشه ها و اسناد مورد نیاز برای شروع کار و تایید کارفرما به مقدار .................... درصد و قبل از اجرای کار به مشاور پرداخت می گردد.
3-2-3مرحله سوم پس از اتمام مدت زمان قرارداد به مقدار ................... درصد از طرف کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.


ماده ۴ – تعهدات و وظایف مشاور


مشاور متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد:
۴-۱- مشاور متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده از جزئیات انجام مراحل طرح راه اندازی خط تولید مورد نظر کارفرما آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیت های انجام شده تا قبل از زمان عقد قرارداد ادامه روند راه اندازی را برنامه ریزی نماید.
۴-۲- اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور نظارت طرح در اختیار مشاور قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می شود متعلق به کارفرما بوده و مشاور بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آن ها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید.
۴-۳- تنظیم یک برنامه زمانی مدون جهت برگزاری جلسه و در صورت ضرورت مراجعه و بازدید از محل اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتاً کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما.
۴-۴- بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتاً گزارش هرگونه انحراف به کارفرما.
۴-۵- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن.

تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت ، راهکار های آن را نیز اعلام نماید.

۴-۶ - اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.
۴-۷- ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز.
۴-۸ شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می شود مطابق با اعلام و هماهنگی قبلی با مشاور .
۴-۹- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبودهای احتمالی آن.
۴-۱۰- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش های طرح که توسط مجری( اجرا کننده فنی هر کدام از بخشها) تهیه می شود.
۴-۱۱- بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید.
۴-۱۲- مشاور موظف است بصورت دوره ای پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش کند. درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق نکند مشاور موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راهکارهای آن را ارائه نماید.
۴-۱۳- مشاور موظف است تمامی مکاتبات خود را با مجری به کارفرما گزارش دهد.
۴-۱۴- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می شود بررسی و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نشود آن را تائید نموده (ظرف مدت زمان مورد درخواست) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آن را توسط کارفرما به مجری بازگرداند.


ماده ۵ – تعهدات کارفرما


۵-۱- در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد.
۵-۲- فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما، آزمایشگاه ها و کارگاه ها.
5-3 – پرداخت به موقع مطالبات مشاور و هزینه هایی که خارج از بحث قرارداد به مشاور تحمیل می گردد.
5-4- کارفرما موظف است در تمامی مراحل و در سریعترین زمان ممکن پاسخ مکاتبات کتبی و یا شفاهی مشاور را بدهد در غیر اینصورت تاخیر در اجرای برنامه به عهده کارفرما بوده و جزیی از مدت زمان قرارداد محسوب می شود.
5-5- کارفرما موظف است در صورت در دسترس نبودن یک نفر را به عنوان نماینده خود معرفی نماید.
5-6- در صورت نیاز به ماموریت که توسط کارفرما به مشاورر اعلام می شودکلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب (بلیط رفت و برگشت)، اسکان و غذا به عهده کار فرما می باشد.


ماده ۶ – خاتمه و فسخ قرارداد


۶-۱- در صورت انصراف کارفرما در طول مدت قرارداد موظف است با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی ۱۵ روزه قرار داد را خاتمه دهد. در این صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را که به تأیید کارفرما رسیده است (پس از کسرکسورات قانونی) دریافت می نماید.
۶-۲- در موارد ذیل کار فرما می تواند قرارداد را فسخ کند:
الف : تاخیر غیر موجه بیش از 30 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد.
ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط مشاور.
ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما.


ماده ۷- قوه قهریه (فورس ماژور)


در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و جنگ، مشاور از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیاً جلوگیری ویا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق و یا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده، ضمن تصفیه
حساب مراتب را به اطلاع مشاور می رساند.

ماده ۸ – حل اختلافات


کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به مراجع ذی صلاح ارجاع
می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.


ماده ۹ – عدم واگذاری قرارداد


مشاور حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی
یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.
این قرارداد در ۹ ماده و در دو نسخه تنظیم و منعقد شد که هر کدام از نسخه ها اعتبار یکسان دارند.

کارفرما/ مشاور

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد نیابت در خرید و فروش سهام

قرارداد نیابت در خرید و فروش سهام ( با حساب کاربری سرمایه گذار)


مقدمه :
در راستای شناختی که سرمایه گذار از تجربه و تخصص عامل در حوزه خرید و فروش سهام دارد به عامل مراجعه و از مشارالیه درخواست نموده است که به میزان سرمایه نقدی که در اختیار عامل قرارداد می دهد به نیابت از ایشان نسبت به خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام نماید و سرمایه گذار از شرایط فعالیت در بازار بورس و سرمایه اطلاع داشته و از ریسک ها و مخاطرات مرتبط با کاهش ارزش سهام خریداری شده کاملاً مطلع می باشد و با وصف اطلاع از مخاطرات مذکور مبادرت به سرمایه گذاری در حوزه خرید و فروش سهام می نماید و البته عامل نیز به اتکاء تجربه خود تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری انجام شده به صورت معقول و متعارف منتفع گردد و بر این اساس قرارداد زیر بین سرمایه گذار و عامل با شرایط مندرج در این قرارداد منعقد گردید.


ماده 1 ) طرفین قرارداد :


الف ) مشخصات عامل: ........................... فرزند ................... به شماره ملی .......................... و شماره همراه ...................... به نشانی ............................................................................................ .
ب ) مشخصات سرمایه گذار : نام .................... نام خانوادگی ......................... فرزند ................... به شماره ملی ......... شماره همراه .................... به نشانی : ........................................................................


ماده 2 ) موضوع قرارداد :


خرید و فروش سهام شرکت های مجاز فعال در بازار بورس اوراق بهادار ایران توسط عامل به نیابت از سرمایه گذار .


ماده 3 ) مدت قرارداد :


مدت این قرارداد یکسال شمسی از تاریخ واریز سرمایه نقدی به خط اعتباری آنلاین سرمایه گذار می باشد و طرفین با توافق یکدیگر می توانند نسبت به تمدید این قرارداد اقدام نمایند. استمرار عملی به انجام مفاد قرارداد حاضر بدون تمدید کتبی آن به منزله توافق طرفین بر تمدید قرارداد بوده و تا زمانی که هر یک از طرفین از طرق مندرج در این قرارداد خاتمه قرارداد را اعلام ننماید طرفین ملزم به اجرای این قرارداد می باشند.

ماده 4 ) سرمایه نقدی سرمایه گذار:


سرمایه گذار برای امکان انجام موضوع قرارداد مبلغ............ ریال(عدد) برابر با ................. تومان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار عامل قرار می دهد. سرمایه گذار اعلام می نماید که دارای حساب کاربری آنلاین و فعال نزد کارگزاری ...................... می باشد و متعهد است حداکثر ظرف 3 روز از انعقاد این قرارداد نسبت به واریز وجه به خط معاملاتی( اکانت کاربری ) خود اقدام و نتیجه شارژ خط معاملاتی را به اطلاع عامل برساند شروع مدت قرارداد از تاریخ اطلاع رسانی واریز وجه به حساب کاربری( شارژ اکانت کاربری) سرمایه گذار خواهد بود. در صورت عدم واریز سرمایه در مدت تعیین شده قرارداد حاضر کان لم یکن تلقی و قابل استناد بین طرفین نخواهد بود.


ماده 5 ) حق الزحمه عامل و نحوه تسویه:


5-1- حق الزحمه عامل برابر با ........ درصد ( به عدد ) ( ...................... درصد) از سود ناشی از ارزش خرید و فروش کل سهام در پایان روز معاملاتی خواهد بود. منظور از قیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هرروز، برابر قیمتی ا ست که طبق مقرر ات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می شود.
منظور از روزکاری نیز روزهای شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته از ساعت 8 لغایت 16 به وقت محلی تهران به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی بوده یا به هر دلیل از طرف دولت تعطیل اعلام شود می باشد.
5-2- سرمایه گذار در پایان آخرین روز معاملاتی هر ماه نسبت به تسویه نقدی حق الزحمه عامل اقدام خواهد کرد و در صورتی که سرمایه گذار به هر دلیل زودتر از پایان ماه درخواست استرداد تمام یا بخشی از سرمایه را داشته باشد حق الزحمه عامل در پایان روز معاملاتی همان روز محاسبه و از سوی سرمایه گذار به عامل پرداخت خواهد شد.
5-3- در صورتی که سرمایه گذار نسبت به تسویه نقدی حق الزحمه قرارداد اقدام ننماید و عامل به هر دلیل مجبور شودکه حق الزحمه خود را از محل تضمین اخذ شده وصول نماید سرمایه گذار مکلف است علاوه بر حق الزحمه اعلام شده در پایان روز معاملاتی روز تسویه،مبلغ 10% (ده درصد) ازحق الزحمه پرداخت نشده را به ازای هر روز تاخیر در پرداخت به عنوان وجه التزام به عامل پرداخت نماید.


ماده 6 ) توافقات طرفین:


6-1- سرمایه گذار قبول دارد که عامل صرفاً به نیابت از سرمایه گذار اقدام به خرید و فروش سهام خواهد نمود و عامل در خرید هر سهم از هر شرکت به هر میزان و هر مبلغ ( تا سقف سرمایه مندرج در این قرارداد ) به تشخیص خود اختیار کامل خواهد داشت و سرمایه گذار بدون مداخله مستقیم در خرید و فروش سهام می تواند نظرات مشورتی خود را به عامل اعلام نماید و عامل در پذیرش یا رد نظرات پیشنهادی مختار خواهد بود.
6-2- سرمایه گذار قبول دارد که فعالیت در بازار بورس و خرید و فروش سهام همراه با ریسک و مخاطره بوده و حتی امکان دارد تمام یا بخشی از سرمایه ایشان از بین برود و چون عامل به نیابت از سرمایه گذار اقدام به خرید و فروش سهام خواهد کرد از اینرو در صورت ورود هر گونه ضرر هیچگونه مسئولیتی متوجه عامل نخواهد بود.
6-3- سرمایه گذار قبول نمود که همزمان با اعلامیه واریز وجه به حساب آنلاین معاملاتی خود ، نام کاربری و رمز ورود به حساب مذکور را به صورت امن به عامل اعلام و حساب مذکور را در اختیار عامل قرار دهد.
6-4- کلیه اطلاعات و گزارشات خرید و فروش در حساب کاربری سرمایه گذار قابل مشاهده و گزارش گیری می باشد و عموماً خلاصه مختصر هر خرید و فروش در پایان روز معاملاتی از طریق پیامک ارسالی از سوی کارگزار به اطلاع سرمایه گذار می رسد و با توجه به دسترسی شخصی سرمایه گذار به حساب کاربری خود برای مشاهده اقدامات و گزارشات ضرورتی بر ارائه گزارش از سوی عامل وجود نخواهد داشت ولی عامل نسبت به ارائه گزارشات مهم اقدام خواهد کرد.
6-5- سرمایه گذار قبول نمود که کلیه هزینه های مترتب بر انجام موضوع قرارداد از جمله هزینه های مالیات نقل و انتقال سهام و هزینه های کارگزاری بر عهده ایشان بوده و عامل مسئولیتی در مقابل هزینه ها نخواهد داشت.
6-6- سرمایه گذار قبول نمود که از بابت حسن انجام تعهدات قراردادی خود،یک فقره چک در اختیار عامل قرار دهد و عامل اختیار دارد در صورت عدم پرداخت حق الزحمه یا عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار هر گونه مطالبات خود را از محل چک مذکور وصول نماید. در صورتی که مطالبات عامل به هر عنوان بیشتر از وجه چک مذکور باشد عامل می تواند حقوق قانونی خود را از محل مراجعه به سایر اموال سرمایه گذار مطالبه و وصول نماید.
عامل قبول نمود که در راستای انجام معاملات بهینه که منتج به سود متعارف برای سرمایه گذار باشد تمام تلاش و تجربه خود را به کار گرفته و از حداکثر توانمندی خود استفاده نماید.
6-7- عامل قبول نمود که برای رسیدن به هدف سود متعارف، به طور مستمر نسبت به تحلیل بازار سرمایه و استفاده از اطلاعات علمی و تخصصی در حوزه بورس و بازار سرمایه اقدام نماید.
6-8- عامل قبول نمود که کلیه اطلاعات سرمایه گذار در نزد خود را محرمانه تلقی و از افشای آنها جز برای خود سرمایه گذار و عنداللزوم مراجع قانونی خودداری نماید.


ماده 7 ) فسخ قرارداد :


هر یک از طرفین در هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند نسبت به انصراف از ادامه انجام قرارداد اقدام نمایند برای این منظور لازم است که مراتب انصراف و فسخ قرارداد را حداقل ده روز زودتر به طرف مقابل اطلاع دهد و در پایان روز دهم نسبت به تسویه نهایی اقدام نمایند.


ماده 8 ) اقامتگاه طرفین و نحوه ابلاغات :


به موجب مقررات قانونی از جمله مقررات قانون مدنی اقامتگاه طرفین همان است که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است و هر گونه مکاتبه به نشالنی مذکور ابلاغ تلقی خواهد شد مگر اینکه هر یک از طرفین تغییر نشانی خود را حداقل 3 روز زودتر به طرف دیگر اطلاع دهد همچنین مطابق مواد 6 و12 قانون تجارت الکترونیکی مکاتبات انجام پذیرفته الکترونیکی اعم از پیامک، واتس اپ ، تلگرام متصل به تلفن همراه طرفین که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است در حکم و برابر با مکاتبات سنتی و فیزیکی و قابل استناد خواهد بود.


ماده 9 ) حل اختلاف :


کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم ................................................................. ارجاع خواهد شد. داور متعهد است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری نسبت به حل اختلاف و صدور رأی اقدام و رأی صادره را از طریق یکی از راههای پیش بینی شده در ماده 7 این قرارداد به طرفین ابلاغ نماید. رأی داور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.


ماده 10 ) تعداد نسخ و تاریخ انعقاد قرارداد :


این قرارداد در تاریخ ........................................ در 10 ماده و در دو نسخه متحد المتن که هر دو نسخه اعتبار واحد دارند تنظیم و پس از امضاء ، بین طرفین مبادله گردید و از تاریخ تنظیم برای طرفین لازم الاجرا می باشد.


امضاء سرمایه گذار/ امضاء عامل

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی در کسب و کار و سرمایه گذاری

قرارداد مشارکت مدنی در کسب و کار و سرمایه گذاری


این قرارداد در تاریخ...در شهرستان ... (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت...و شناسه ملی...با مدیریت و امضاء مجاز آقای...به عنوان مدیرعامل به نشانی...و ایمیل...و تلفن تماس شماره....که از این پس در این قرارداد طرف اول و شرکت... به شماره ثبت...و شناسه ملی...با مدیریت و امضاء مجاز آقای...به عنوان مدیرعامل به نشانی...و ایمیل...و تلفن تماس شماره....که از این پس در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود با شرایط و اوصاف زیر منعقد گردید و طرفین متعهد به اجرای آن گردیدند.


ماده 1 ) موضوع قرارداد :


مشارکت اطراف قرارداد برای هر نوع کسب و کار و سرمایه گذاری و هر گونه فعالیت تولیدی، فناورانه، خدماتی، تجاری و....در حوزه های مختلف داخلی و خارجی اعم از تولید، واردات و صادرات ، خرید و فروش کالا و اوراق سهام، هر گونه خرید و فروش ( املاک ، اراضی ، صنایع ، معادن و ... ) هر نوع ساخت و ساز، اخذ و اعطای هر نوع وام ارزی و ریالی و هر نوع خدمات ارزی و مالی و بانکی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی در هر نوع سرمایه گذاری و پروژه و کسب و کار از جمله در پروژه ها و قراردادهای مرتبط با حوزه نفت و پتروشیمی و ساختمانی و عمرانی و به طور کلی هر نوع فعالیتی که احتمال سود آوری داشته باشد به استثناء فعالیت هایی که در ایران مواجه با منع قانونی باشند.


ماده 2 ) مشخصات و آورده شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها


الف) آورده طرف اول (شرکت ...)
1- تامین دفتر کار در تهران به منظور فراهم شدن امکان برگزاری جلسات و استقرار کارکنان و مستخدمین مورد نیاز و انجام مکاتبات و برقراری ارتباطات و... با هزینه طرف اول بر عهده طرف اول می باشد.
2- معرفی توانمندی ها و قابلیت ها و امکانات و ظرفیت های طرف دوم از جمله در زمینه های دانش بنیان و...به فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی
3- ارائه مشاوره و رهنمودها و آموزش های لازم به طرف دوم در جهت آماده سازی اطلاعات و مدارک و همچنین فراهم شدن زمینه شرکت طرف دوم در مناقصه ها و مزایده ها و قبول سفارشات و انعقاد قرارداد با فعالان اقتصادی داخلی و خارجی
4- استخدام یک نفر منشی مسلط به زبان انگلیسی و کار با کامپیوتر و اینترنت و انجام امور اداری از جمله برای پاسخگویی به تماس ها و برقراری ارتباطات و ارسال و دریافت ایمیل ها و....با هزینه طرف اول بر عهده طرف اول می باشد.
5- تامین و واردات اقلام و کالاها و خدماتی که طرف دوم ر اجرای این قرارداد برای انجام و پیشبرد قراردادهای منعقده داخلی و خارجی بر عهده می گیرد
6- بازاریابی برای صادرات کالا و خدماتی که طرف دوم در اجرای این قرارداد امکان تامین آنها را برابر استانداردهای بازار هدف دارد.
7- مبلغ ...ریال نیز به عنوان آورده نقدی طرف اول
ب) آورده طرف دوم (شرکت....)
1- پروانه ها و مجوزهای فعالیت موجود طرف دوم بخشی از آورده طرف دوم تلقی می گردد و حفظ اعتبار و پایداری آنها از جمله در زمینه های دانش بنیان و کارت بازرگانی و...مورد تاکید و یکی از شروط مهم برای انعقاد این قرارداد است.
2- مبلغ ...ریال نیز به عنوان آورده نقدی طرف دوم


ماده 3 ) مدت قرارداد :


از تاریخ امضاء این قرارداد تا زمانی که حسب توافق طرفین این قرارداد اقدام به اقاله قرارداد نگردد.
تبصره یک : در صورتی که یکی از شرکاء با انحلال یا اقاله این مشارکت مخالفت داشته باشد طرف موافق انحلال می بایستی طی اظهارنامه رسمی یک مهلت دو ماهه برای خرید سهم الشرکه او یا فروش سهم الشرکه خودش اعطاء نماید. عدم پاسخ به اظهارنامه ابلاغ شده ر مهلت مذکور یا مخالفت با پیشنهاد ارائه شده از سوی طرف موافق انحلال، به خودی خود از موجبات پایان یافتن مدت این قرارداد تلقی می شود و به طرفی که موافق انحلال است امکان توقف فوری فعالیت ها و تامین دلیلاز صورت ها ومدارک و پرژه ها و حساب هو تهیه تراز و صورت هی مالی لازم برای تسویه حساب را می دهد.
در صورتی که طرف مخالف با انحلال در مهلت مقرر در فوق برای خرید سهم الشرکه طرف دیگر به صورت عملی به توافق برسند بر حسب توافق صورت گرفته اقدام خواهد شد.
تبصره دو : در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر انحلال مشارکت ، مدیران باید صورتی از اموال و دارائیها و سود و زیان حسابرسی نشده مشارکت را تهیه و پس از تائید طرفین نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارائیهای مذکور جهت تسویه نهایی اقدام نمایند.


ماده 4 ) سرمایه نقدی اولیه و ارزش هر سهم الشرکه و نحوه پرداخت آن :


سرمایه اولیه شرکت مبلغ ................... ریال معادل ................... تومان و ارزش هر سهم الشرکه .............. ريال می باشد که هر یک از شرکاء ارزش ریالی تمام سهم الشرکه خود را نقداً به حساب شماره ............ نزد بانک ....... شعبه ............. که مخصوص این مشارکت افتتاح گردیده واریز و وجوه حساب مذکور با امضاء مشترک آقایان ...و .... قابل برداشت خواهد بود.
تبصره : کلیه دریافتها و پرداختهای ناشی از مشارکت حتی الامکان از طریق حساب مذکور انجام خواهد شد. در خصوص موارد استثنایی با امضای مدیر مشارکت اقدام خواهد شد.


ماده 5 ) نحوه تقسیم سود :


سود احتمالی ناشی از سرمایه گذاری ها در پایان اسفند ماه هر سال و به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء تقسیم و به حساب شخصی معرفی شده از سوی هر یک از شرکاء واریز خواهد شد. در مورد سال نخست فعالیت تقسیم سود به نسبت مدت باقی مانده از سال صورت خواهد گرفت.
تبصره یک : شناسایی سود موجبی برای تقسیم نبوده و ممکن است بنا به تشخیص شرکاء سود شناسایی شده چندین سال انباشته شده و یکجا یا در فواصل زمانی مختلف به نحوی که شرکاء تصمیم خواهند گرفت تقسیم خواهد شد.
تبصره دو : شناسایی سود و میزان قابل تقسیم آن باید به تائید یک نفر حسابرس رسمی برسد.
تبصره سه : پرداخت هر گونه سود در مقابل اخذ رسید کتبی خواهد بود.


ماده 6 ) مدیریت مشارکت :


الف – تعداد و نحوه انتخاب مدیران و مدت مدیریت :
برای مدیریت سرمایه شرکاء و انجام امورات اجرایی مشارکت و سرمایه گذاری و نظارت بر آن و هر گونه امور مربوط به نوع و نحوه استفاده از سرمایه مشارکت در داخل و خارج از کشور ، شرکاء آقای ... را به عنوان  مدیر اجرایی مشارکت انتخاب نمودند.
تبصره یک : مدت مدیریت مدیران منتخب تا زمان بقاء مشارکت خواهد بود مگر اینگه در هر زمانی طرفین عزل یا تغییر مدیر مشارکت را تقاضا نمایند که در اینصورت طرفین فرد دیگری را انتخاب خواهند نمود.
تبصره دو : مدیر مشارکت در هر زمانی می تواند از مدیریت مشارکت کناره گیری نماید ولی متعهد است تا زمان انتخاب مدیر جدید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد . شرکاء نیز مکلف هستند ظرف حداکثر دو ماه از اعلام کتبی مدیر مذکور نسبت به انتخاب مدیر جدید اقدام نمایند در غیر اینصورت مدیر مذکور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
ب – حق الزحمه و پاداش مدیر مشارکت :
حق الزحمه مدیر اجرایی مشارکت هر سال توسط شرکاء تعیین و از حساب شرکت پرداخت خواهد شد.

 ج- وظایف و اختیارات مدیر :

مدیر مشارکت متعهد است نسبت به شناسایی بستر های مناسب سرمایه گذاری اقدام و پس از بررسی و تحلیل کارشناسی موضوعات مورد سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری نماید.
مدیر مشارکت متعهد است در همه سرمایه گذاریها ریسک متعارف را رعایت نماید. در مواردی که بنا به ضرورت و مصلحت ، اقدام در خصوص موضوعی مستلزم ریسک بیشتر می باشد موضوع مذکور به طی صورتجلسه ای به تائید شرکاء خواهد رسید.
مدیر مشارکت متعهد است حداقل هر دو ماه یکبار جلسه ای جهت بررسی موضوعات مختلف مشارکت تشکیل و صورتجلسه مربوطه را در سوابق بایگانی نماید.
مدیر مشارکت متعهد است شخصاً یا از طریق متخصصان ذیربط نسبت به تمام سرمایه گذاری های انجام شده و روند پیشرفت امور نظارت نماید.
مدیر مشارکت متعهد است کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری ها و استخدام کارکنان و مشاورین و سایر موارد مرتبط با موضوع مشارکت را رعایت نماید.
مدیر مشارکت متعهد است در کلیه سرمایه گذاریها و امور مرتبط با آن در حد متعارف صرفه و صلاح شرکاء را رعایت نماید
مدیر مشارکت متعهد است به عنوان امین شرکاء همواره جانب امانتداری را نسبت به سرمایه و اموال شرکاء حفظ نموده و در تمام موارد موضوع مشارکت منافع جمع شرکاء را بر منافع شخص ترجیح دهد.
مدیر مشارکت متعهد است در همه حال و نسبت به همه امور مربوط به مشارکت صادقانه عمل نموده و از مخفی نمودن هر موضوع مرتبط با موضوع مشارکت ولو بصورت مصلحتی خودداری نماید.
مدیر در انجام کلیه امور مرتبط با موضوع مشارکت دارای اختیار تام بوده و نماینده تمام شرکاء محسوب می شود.
کلیه امور اجرایی مشارکت به استثناء مواردی که در این قرارداد تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت تمام مدیران یا شرکاء می باشد بر عهده مدیر اجرایی خواهد بود و در این راستا مدیریت و نظارت بر کارکنان و مشاورین ، پرداخت حقوق و پاداش کارکنان ، اجاره محل کار ، پاسخگویی به ارباب رجوع و مشتریان و اطراف قراردادها ، مراجعه به نهادها و موسسات دولتی و خصوصی و سایر موارد مربوط به حسن اجرای موضوع مشارکت بر عهده مدیر اجرایی می باشد.
مدیر اجرایی در استخدام کارکنان دفتری و اجرایی متناسب با حجم کاری و با حقوق متناسب با قانون کار و مقررات مربوطه و مشاورین متخصص با حقوق توافقی مورد تائید شرکا دارای اختیار کامل می باشد.
مدیر اجرایی در انجام مسئولیتهای خود دارای تمام اختیارات لازم برای اعمال مدیریت از جمله تشویق و تنبیه کارکنان ، اعطای مرخصی، انتخاب وکیل جهت طرح دعاوی و دفاع از آنها ، و سایر موارد می باشد.


ماده 7 ) توافقات شرکاء :


1- طرفین تاکید و اذعان دارند از تاریخ انعقاد این قرارداد به بعد هر گونه فعالیت و قرارداد و معامله طرف دوم در زمینه هایی مندرج در موضوع این قرارداد که در حوزه های مرتبط با نفت و انرژی و ساختمانی و عمرانی به ویژه در بنگاه ... و ... و ... به آن صورت بگیرد مشمول این قرارداد و از جمله جزء آورده های ناشی از معرفی و تلاش و تبلیغات طرف اول به شمار می رود و طرف دوم متعهد است نسبت به پرداخت سهم درآمد و سود طرف اول از انجام آنها تا هر زمانی که با آنان همکاری و معامله می نماید اقدام کند.
2- در همه سرمایه گذاریها و خرید و فروشها کلیه اسناد تنظیمی که توسط یک یا چند نفر از شرکاء امضاء می شود به نمایندگی از تمام شرکاء بوده و در متن اسناد به این نمایندگی تصریح خواهد شد.
3- کلیه شرکاء در خصوص سرمایه گذاریهای انجام شده مسئولیت داشته و هر گونه پاسخگویی در مراجع دولتی و قضایی و در مقابل اشخاص ثالث بر عهده تمام شرکاء خواهد بود.
4- پرداخت هر نوع مالیات و حق بیمه و هر گونه حقوق دولتی مربوط به موضوع مشارکت بر عهده تمام شرکاء بوده و در مواردی که سندی به نام یک یا چند نفر از شرکاء باشد و در خصوص آن سند در هر زمان ولو پس از انحلال مشارکت به هر نحو و دلیلی مالیات یا حقوق دولتی تعلق گیرد یا دولت به هر عنوانی ادعایی داشته باشد تمام شرکاء مسئول می باشند.


ماده 8 ) نحوه ورود افراد دیگر به مشارکت :


به غیر از موارد قهری که احد از وراث هر یک از شرکاء به نمایندگی از سایر ورثه جانشین مورث خود می شود ورود هر شخص جدید به جمع شرکاء منوط به تائید و تصویب شرکاء خواهد بود.


ماده 9 ) تاریخ و محل انعقاد قرارداد :


این قرارداد در تاریخ ............. در شهرستان تهران خیابان ............................................... مطابق مواد قانون مدنی منعقد و نشانی مذکور تا زمانی که تغییر نیافته است به عنوان اقامتگاه مشارکت محسوب خواهد شد.


ماده 10 ) اعتبار توافق نامه


از تاریخ انعقاد این قرارداد هر گونه تفاهم نامه یا قرارداد یا صورتجلسه و توافق دیگری که مربوط به پیش از تاریخ این قرارداد و مرتبط با موضوع این قرارداد باشد باطل و کان لم یکن تلقی و روابط شرکاء صرفاً بر اساس این قرارداد خواهد بود.

ماده 11 ) حل اختلاف:


«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری ایران داوری فعالیت می کند ارجاع می گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری “ایران داوری” با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.»


ماده 12) تعداد نسخ قرارداد :


این قرارداد در 12 ماده و در 3 نسخه متحد المتن که همه نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و در حکم واحد می باشند تنظیم و در اختیار همه شرکاء قرار گرفت و از تاریخ امضاء برای تمام شرکاء و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.

امضاء شرکاء
امضا داور مرضی الطرفین

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد مشارکت در توسعه کسب و کار نوپا

نمونه قرارداد مشارکت در توسعه کسب و کار نوپا


(توی این قرارداد نمونه دو طرف وجود دارن. طرف اول که مالک ایده هست و قراره کار بهره‌برداری رو انجام بده. طرف دوم دانش فنی راه‌اندازی زیرساخت نرم افزاری داره.)ماده ۱) موضوع و طرفین قرارداد


بند ۱-۱) موافقت نامه حاضر به همراه اسناد و مدارک موضوع ماده ۳ که مجموعه‌ای غیرقابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می‌شود و در تاریخ ………………….. بین …………… به عنوان صاحب ایده کسب و کار نوآورانه (Startup) و توسعه دهنده کسب و کار با کد ملی …………. به نشانی ………. و شماره تماس …….. که در این قرارداد طرف اول نامیده می‌شود و از طرف دیگر ……. با شناسه ملی …… و با نمایندگی آقای ……. با کد ملی ……. به عنوان صاحب دانش فنی و متخصص در حوزه طراحی و راه اندازی کسب و کار بر پایه سایت و نرم افزار تلفن همراه، به نشانی شیراز – ………….. – کد پستی ……. با شماره تماس …… که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود منعقد می‌گردد.ماده ۲) هدف و دامنه مشارکت


بند ۲-۱) موضوع این قرارداد عبارت است از مشارکت در ایجاد نرم افزارهای لازم شامل تحت وب و موبایلی و طراحی و توسعه کسب و کار نوپا (Startup) و براساس آن از طریق سرمایه‌گذاری خطر پذیر طرفین با تکمیل دانش فنی، سرمایه، زیرساخت، بازاریابی و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه کسب و کار ذکر شده و در نهایت ایجاد شرکت سهامی خاص بر اساس ایده و نرم افزار ذکر شده با درصد مشارکت مورد توافق طرفین.


ماده ۳) مدت زمان اجرا


بند ۳-۱) در صورتی که طرفین به تمامی تعهدات خود پایبند باشند، مدت قرارداد از زمان تاریخ امضای قرارداد به صورت فازهای عملیاتی به شرح زیر می باشد:
)این قسمت همون فازبندی کردن کار هست که توی موارد مهم –اینجا– قید شده بود. این بخش صرفا به عنوان نمونه آورده شده. برای قراردادهای خودتون باید بر اساس جزئیات لازم تکمیل بشه حتما)
فاز اول آزمون اولیه همکاری : (از تاریخ ….. به مدت دو هفته کاری)
(توی این قرارداد نمونه، بند اول همکاری برای تنظیم کردن استانداردها و جزئیات فاز دوم در نظر گرفته شده. اما داستان چیه؟! بعضی وقتا طرف میاد از دانش شما برای نوشتن مدل کسب و کار و طراحی کار استفاده میکنه و بعدش میگه بای بای! ولی قرارداد دادن این بخش از کارها توی جریان کار باعث میشه یه مقدار دستش بسته‌تر بشه. یه داستان دیگه هم بازی عجله داشتن هست! به خاطر همین طراحی جزئیات توی این بند قرار داده شده که طرف به بهونه این که عجله داره نخواد بپیچونه و از این حرفا خلاصه! اینطوری مجبور میشه پا به پای شما بیاد جلو و از دو دره بازیش یه خرده جلوگیری به عمل بیاد.)
۱. امضای قرارداد مشارکت توسط طرفین
۲. تعریف بسته همکاری اولیه توسط طرفین در روز امضای قرارداد با جزئیات و معیارهای ارزیابی قابل سنجش مورد توافق طرفین
۳. شروع به انجام پروژه تعریف شده در فاز یک توسط طرف دوم از تاریخ امضای قرارداد
۴. تعریف معادل ریالی جریمه تاخیر روزانه پس از مشخص شدن برنامه زمانبندی تحویل فازهای پروژه
۵. ارزش گذاری آورده طرف اول و دوم قرارداد برای اقدامات تعریف شده طرفین تا قبل از ثبت شرکت و انتقال سهام به طرف دوم قرارداد.
۶. تعریف استانداردهای لازم برای طراحی و تحویل MVP توسط طرف اول
۷. تکمیل مدل اقتصادی و پلن کسب و کار اولیه جهت مطابقت با بازخورد دوره‌ی MVP
8. تعریف استاندارد برای فروش و بازاریابی خدمات حاصل از دوره‌ی MVP
)یه نکته اینجا بگم. برای همه مراحل کار استاندارد تعریف کنید. این کار باعث میشه در آینده مشخص باشه که آیا طرفین به وظایفشون عمل کردن یا نه. از طرف دیگه هم استاندارد باید مشخص کنه که آیا کسب و کار قابلیت انجام داره یا بهتره که ادامه کار داده نشه!(
۹. تایید یا رد ادامه همکاری توسط طرف اول به صورت مکتوب و با دلایل مشخص براساس استانداردهای تعریف شده مورد توافق طرفین
فاز دوم طراحی MVP )از اتمام فاز اول به مدت توافق شده در فاز اول(
)اما مسئله اینجاست که بخصوص توی استارتاپ‌ها نیاز به تست بازار توی دوره MVP هست و چون هنوز تست نشده ثبت شرکت اینا منطقی نیست. برای همین فاز دوم تست MVP هست. اینطوری هم طرفین همدیگه رو از نظر پای کار بودن محک میزنن. هم این که بازار هم تست شده.(
۱. در صورت تایید ادامه همکاری طرفین، در جلسه سه جانبه طرف اول (جانب سوم ناظر کار هست که میتونه نباشه و دو جانبه باشه)، جزئیات پیاده سازی فازهای بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و استاندارد مورد نیاز برای ادامه همکاری تعریف خواهد شد.
۲. تامین ضمانت‌های لازم برای پیاده سازی کلیه فازهای قرارداد (طرفین قرارداد( (ضمانت‌ها میتونه نقدی باشه. یا این که یه سری ارزش‌های دیگه در نظر گرفته بشه.)
۳. ارائه گزارش پیشرفت پروژه توسط طرف دوم براساس برنامه زمانبندی مورد توافق طرفین در فاز اول و استعلام طرف اول قرارداد )همیشه روند و روش تعریف گزارشات رو مشخص کنید که بعدا بهونه از توش در نیاد.(
۴. تامین ملزومات و زیرساخت های سخت افزاری توسط طرف اول براساس لیست پیشنهادی طرف دوم و تایید طرف اول
۵. راه‌اندازی اولیه‌ی نرم‌افزار جهت ورود به بازار توسط طرف دوم
۶. اقدام برای ثبت نرم افزار براساس درصد مورد توافق طرفین
۷. شروع و تست بازار توسط طرف اول و تیم بازاریاب در انتهای مهلت فاز دو
۸. ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار توسط طرف دوم و رفع ایرادات احتمالی در نر‌م افزار در انتهای مهلت فاز دو
۹. ارائه نسخه اولیه جدول زمانبندی گام به گام توسعه کسب و کار در بخش های توسعه بازار، جریان نقدینگی، جذب منابع انسانی، مراحل قابل پیش بینی برای صرف سهام و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه کسب و کار که توسط طرف اول
فاز سوم تغییر و توسعه‌ی نرم‌افزارها (بنا بر مدت توافق شده در فاز یک و برآورد فاز دوم)
۱. تعریف جزئیات کیفیت و کمیت نرم افزار موضوع قرارداد و استانداردهای لازم
(بچه‌هایی که دانش فنی تولید زیرساخت رو به عنوان آورده خودشون میبرن توی پروژه. شماها -یا بهتر بگم ماها!- بیشترین کلاه سرمون میره همیشه!! دقت کنید که حتما توی این جزئیات تعیین شده باشه که تا کجای کار قراره دانش فنی آورده شما باشه. قرار نیست تا ابد دانش فنی به عنوان آورده ببرین تو! از یه جایی به بعد باید هزینه‌های توسعه از سیستم داده بشه درست مثل بقیه قسمت‌های راه‌اندازی یه کار.)
۲. شروع به تکمیل و بهبود ساختار نرم افزار اصلی و نهایی موضوع قرارداد براساس نظر مشتری و استاندارد تعریف شده توسط طرفین
۳. تعریف استاندارد برای فروش و بازاریابی خدمات حاصل از نرم افزار موضوع قرارداد
۴. انجام کلیه تست‌های لازم در خصوص امنیت و کارایی نرم افزار توسط طرف دوم و براساس استانداردهای تعریف شده موجود مورد تایید طرفین
۵. همکاری طرف دوم برای آموزش نیروهای کاربر و کارشناسان اجرایی و بازاریابی معرفی شده از سوی طرف اول

فاز چهارم اصلاح و رفع باگ (بنا بر مدت توافق شده در فاز یک و برآورد فاز دوم و سوم)

۱. تعریف جزئیات میزان و کیفیت اصلاحات نرم افزار موضوع قرارداد در قالب استاندارد مورد تایید طرفین توسط طرف اول قرارداد، در ابتدای فاز چهارم
۲. رفع نواقص و کلیه مشکلات نرم افزار موضوع قرارداد توسط طرف دوم و نظارت طرف اول
۳. تایید کتبی طرفین نسبت به صحت تکمیل نرم افزار موضوع قرارداد در انتهای فاز چهارم
فاز پنجم: ثبت شرکت و توسعه کار
۱. توسعه کار و بازار جهت تجاری‌سازی نهایی
۲. آغاز کار ثبت شرکت مشترک که در صورت وجود شرکت و نیاز به ثبت تغییرات، مقدار سهام مورد توافق طرفین به استناد مفاد همین قرارداد به طرف دوم انتقال خواهد یافت و موارد مورد توافق طرفین موضوع این قرارداد در اساسنامه شرکت مذکور اصلاح خواهد شد و در غیر این صورت شرکتی در قالب سهامی خاص براساس مفاد مندرج در این قرارداد به ثبت خواهد رسید (لازم است قبل از ثبت، اساسنامه و بندهای مورد تایید طرفین در متن اساسنامه آورده شود و در نهایت پس از تایید طرفین برای ثبت اقدام گردد).
۳. واگذاری یک کرسی ثابت در هیات مدیره و ذکر این موضوع در اساسنامه شرکت از سوی طرف اول به طرف دوم قرارداد.
)این بخش رو در نظر داشته باشین که از یه جایی به بعد و در صورت صرف سهام یا رقیق کردن سهام شما گیر پیدا نکنید. فقط در نظر داشته باشین اگر شرکتتون میخواد سهامی خاص باشه باید سهام ممتازه برای این قسمت تعریف بشه.(
)توی این قرارداد یه سری موارد دیگه مثل زمان جذب سرمایه‌گذار یا فروش سهام اینا هم میتونه قید بشه. توی این حالت باید بر اساس شاخص‌های کمی یا کیفی زمان این کار مشخص شده باشه.(
تبصره ۱) تمامی زمان های فوق الذکر درصورت درخواست کتبی و توافق طرفین تمدید خواهد بود.
تبصره ۲) تعهدات مربوط به حفاظت از دارایی های مادی و معنوی و اطلاعات محرمانه متعلق به «طرف اول» تا زمان تحویل کدهای نرم افزار از سوی طرف دوم به طرف اول ، نافذ و معتبر است و پس ثبت نرم افزار در مراجع ذی صلاح قانونی مرتبط، ضامن حفظ مالکیت معنوی نرم افزار قوانین و مقررات موجود کشور خواهد بود و در صورت عدم ثبت نرم افزار اطلاعات مرتبط با کدنویسی به صورت محرمانه و راز تجاری بین دو طرف قرارداد باقی خواهد ماند.


ماده ۴) اسناد و مدارک


بند ۴-۱) اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارائه از سوی طرفین شامل موارد ذیل می‌باشد.
۱. روگرفت شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
۲. ارزش تعیین شده برای اقدامات طرفین قرارداد تا قبل از ثبت شرکت و یا انتقال سهام به طرف دوم قرارداد به صورت مکتوب و یا امضا و اثر انگشت طرفین قرارداد.
۳. استاندارد تعریف شده و مورد تایید طرفین در چهار فاز تعریف شده در ماده دو که در ابتدای امر استاندارد تعریف شده در فاز یک پیوست خواهد شد و سایر موارد به مرور و در ابتدای هر فاز به پیوست قرارداد قرار خواهد گرفت (توسط طرف اول صورت خواهد پذیرفت)
۴. جدول زمانبندی گام به گام توسعه کسب و کار در بخش های توسعه بازار، جریان نقدینگی، جذب منابع انسانی، مراحل قابل پیش بینی برای صرف سهام و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه کسب و کار که توسط طرف اول تامین خواهد شد 
۵. اقرارنامه تنظیم شده فی مابین طرفین قرارداد درخصوص کیفیت واگذاری سهام و مشارکت طرفین که در انتهای فاز یک به پیوست قرارداد اضافه خواهد شد .
۶. گواهی ثبت مالکیت نرم افزار که در فاز مربوطه قرارداد اضافه خواهد شد .
۷. اسناد ثبت شرکت سهامی خاص با درصد مالکیت مورد توافق طرفین و یا اسناد مربوط به انتقال سهام که در انتهای فاز چهار و یا در طول فاز پنجم قرارداد به پیوست اضافه خواهد شد.
۸. ضمانت‌های مورد توافق طرفین براساس موارد زیر
الف) چک یا سفته به مبلغ مورد توافق طرفین در انتهای فاز اول قرارداد که توسط طرف دوم تامین خواهد شد و دقیقا چهار سال پس از تاریخ انتقال قطعی بخش اول سهام مورد توافق طرفین ذکر شده در ماده چهار همین قرارداد توسط طرف اول عینا و بدون نقص به ایشان بازخواهد گشت.
ب) طرف دوم حق دارد تا زمان انتقال رسمی بخش اول از سهام (معادل — درصد) شرکت موضوع قرارداد، کدهای برنامه نویسی نرم افزار را به عنوان ضمانت انتقال رسمی حق الشراکه مورد توافق در ماده چهار این قرارداد با حفظ محرمانگی اطلاعات نزد خود نگه دارد و پس از انتقال رسمی سهام ذکر شده کدهای نرم افزار موضوع قرارداد تمام و کمال به طرف اول ارائه نماید.


ماده ۵) تامین منابع مالی


بند ۵-۱) ارزش خدمات تکمیل دانش فنی و طراحی نرم افزار موضوع قرارداد که توسط طرف دوم براساس برنامه عملیاتی و استانداردهای تعریف شده تامین خواهد شد که براساس توافق طرف دوم حق الزحمه ایشان به صورت سرمایه گذاری خطر پذیر در مالکیت نرم افزار و سهام شرکت نوپای برخاسته از آن در نظر گرفته خواهد شد که جزئیات واگذاری حق مالکیت و سهام یاد شده در قالب اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم خواهد شد.
)یه مورد دیگه برای این که در آینده مشکلی پیش نیاد بهتره تا قبل از ثبت شرکت توی دفتر اسناد رسمی هم مکتوب شده باشه. ولی حتما دقت کنید که برای انتقال سهام وقت کشی از سمت طرف مقابل انجام نشه ها! بخصوص در مورد شرکت‌هایی که قبلا ثبت شدن و قراره به شما سهامی انتقال داده بشه.(
الف) واگذاری ——— درصد از حق مالکیت فکری در ثبت نرم افزار موضوع قرارداد پس از ثبت شرکت (انتهای فاز چهار یا در طول فاز پنج این قرارداد) ذکر شده در ماده دو این قرارداد از سوی طرف اول به طرف دوم.
ب) واگذاری ——— درصد سهام شرکت موضوع این قرارداد به طرف دوم )توی قرارداد میتونید یه سری موارد مثل درصد حق مالکیت فکری، درصد سهام شرکت یا حتی جزئیات مالی رو با درصدهای مختلف قید کنید.(
تبصره ۳) درصورتی که نیاز به صرف سهام شرکت موضوع قرارداد برای جذب سرمایه گذار بود، طرفین موافقت نموده‌اند که صرف سهام پس از تصویب هیات مدیره مورد تایید می‌باشد.
)اینجا هم دقت داشته باشین که تعداد کرسی‌های شما توی هیات مدیره تعیین کننده هست. می‌تونید از آیتم‌های دیگه برای شرط استفاده کنید(.
تبصره ۴) درصورتی که تا قبل از انتقال کامل سهام طرف دوم، توسط هیات مدیره یا سهامداران تصمیم به فروش شرکت (واگذاری ۱۰۰ در ۱۰۰ سهام) گرفته شود، لازم است قبل از هر اقدامی سهم طرف دوم به صورت کامل انتقال یابد سپس اقدامات بعدی در این خصوص صورت پذیرد.
تبصره ۵) در صورت لزوم به صرف سهام توسط سایر سهامداران شرکت، تا تکمیل نشدن واگذاری ——— درصد حق السهم ، پس از تصویب هیات مدیره برای صرف سهام، طرف دوم به همان اندازه که سهام به ایشان واگذار شده است و متناسب با سهم سایر شرکا در شرکت در صرف سهام دخیل خواهد بود.
تبصره ۶) تا قبل از ثبت شرکت مشترک موضوع قرارداد و یا انتقال سهام به طرف دوم، درصوت لزوم خرید زیرساخت های لازم و یا جذب سرمایه گذار، طرفین توافق نموده اند که در میزان سهم طرف دوم خللی وارد نشود. (براساس این تبصره صرف سهام تا قبل از انتقال سهام به طرف دوم از محل ———- درصد سایر شرکا صورت خواهد پذیرفت(
تبصره ۷) طرفین متعهد شده اند که در صورتی که تمامی تعهدات و استانداردهای مورد تایید طرفین بدون نقص پیش رفت و طرفین با جدیت تمام وظایف خود را انجام دادند و در نهایت کسب و کار به درآمدزایی و سود دهی نرسید، مطابق با ماده چهار (سرمایه گذاری طرفین به صورت خطرپذیر) بدون توقف دریافت حق و حقوق و یا ضرر و زیان، شراکت موضوع قرارداد را پایان دهد و در شورایی مشترک نسبت به دارایی های شراکت (منقول و غیرمنقول اعم از حقوق مالکیت فکری) تصمیم گیری نمایند و متناسب با درصد مشارکت که براساس توافق —- درصد و سهم طرف اول —- درصد سهم طرف دوم پیش بینی شده حقوق خود را بردارند.
تبصره ۸) کلیه ایده های نوآورانه و گزینه های تکمیلی نرم افزار بعد از توسعه همکاری طرفین در قالب شرکت جزئی از اموال شرکت به حساب خواهد آمد و تا قبل از ثبت شرکت براساس سفارش طرف اول پروژه تکمیل و به مرحله بهره برداری خواهد رسید.


ماده ۶) تکالیف – اصلاحات


بند ۶-۱) تعهدات طرف اول
۱. نسبت به تنظیم استانداردهای علمی ، فنی و نظارتی بر فرآیند پنج فاز ذکر شده در ماده دو این قرارداد قبل از شروع هر فاز اقدام و به صورت مکتوب در دو نسخه به تایید طرفین برساند
۲. متعهد شده اند که در صورت قطع همکاری از سوی طرف دوم در انتهای فاز دوم ، ضمانت های ارائه شده از سوی طرف دوم به طرف اول به صورت کامل و بدون قید و شرط باز خواهد گشت.
۳. تعهد نموده است که پس از انجام فاز اول، به صورت محضری نسبت به حق مالکیت طرف دوم در ثبت نرم افزار و سهام شرکت سهامی خاص موضوع این قرارداد اقرار نماید و پس از ثبت شرکت نسبت به ثبت نرم افزار و در شروع فاز پنجم طبق ماده چهار این قرارداد نسبت به واگذاری —– درصد از سهام شرکت موضوع این قرارداد به طرف دوم اقدام نماید.
۴. متعهد به تدوین برنامه برای توسعه شرکت از جمله : BM ،BP ،DFC ، برنامه عملیاتی توسعه بازار و همچنین برنامه زمانبندی گامهای جذب سرمایه شده است و برای پیاده سازی تا قبل از انتقال سهام شرکت مطابق با ماده چهار این قرارداد، موارد یادشده را در جلسات مشترک به تایید طرف دوم یا نماینده ایشان به صورت مکتوب برساند. (موارد ذکر شده در این بند پس از انتقال سهام براساس ضوابط و شرایط شرکت های سهامی خاص پیش خواهد رفت)
۵. متعهد شده است تا زمانی که طرف دوم احدی از سهامداران شرکت به حساب می آید ، طرف دوم یا نماینده رسمی ایشان، نماینده‌ای ثابت با حق رای در هیات مدیره انتخاب نماید و این موضوع براساس توافق طرفین در اساس نامه شرکت ذکر خواهد شد.
۶. در صورت توافق طرفین متعهد به تامین مواد اولیه و زیرساخت های لازم برای توسعه کسب و کار شده است که تا قبل از ثبت شرکت از محل آورده شخصی و پس از ثبت شرکت براساس درآمد شرکت و تصمیم هیات مدیره اقدام خواهد نمود.
۷. در صورتی که در توسعه کسب و کار کاهی کند و بنا به استاندارد و برنامه عملیاتی های ذکر شده مورد توافق طرفین در بند پنجم همین ماده اهتمام نورزد، طرف دوم حق دارد قرارداد مراتب شکایت خود را در کمیته ای متشکل از طرفین قرارداد مطرح نماید و در صورت توافق طرفین نسبت به وصول مطالبات خود براساس پیوست شماره دو این قرارداد و براساس مفاد ماده ۷ از مراجع ذی صلاح قانونی اقدام نماید .
۸. متعهد شده است در صورت عدم منع قانونی ، بندی را در اساس نامه شرکت مشترک موضوع این قرارداد ایجاد نماید مبنی بر این که اساس نامه با صد در صد آرا قابل تغییر است نه دو سوم آرا.
۹. متعهد به شفاف سازی کلیه وجود آشکار و پنهان درخصوص گام های توسعه کسب و کار مورد توافق طرفین در این قرارداد می باشد و درصورت ثابت شدن خلاف آن متمل ضرر و زیان ناشی از آن خواهد شد .
۱۰. متعهد به کلیه زمانبندی ها و بخش های ذکر شده در این قرارداد خواهد بود .
۱۱. همکاری مستمر در مدت زمان انعقاد قرارداد و تبادل با طرف دوم تا حصول نتیجه .
۱۲. کلیه درخواست های خود را به صورت مکتوب و در قالب نامه رسمی به طرفین ارائه نماید.
۱۳. متعهد شده است که نرم افزار و کسب و کار موضوع قرارداد به هیچ عنوان مقایر قوانین کشور و یا بین المللی نباشد و در صورت بروز هرگونه مشکل پذیرش کلیه مسئولیت مرتبط ، به طرف دوم حق فسخ یک طرفه قرارداد و دریافت ضرر و زیان وارده را داده است .
۱۴. متعهد به تامین هزینه های مربوط به راه اندازی و نگهداری سامانه پس از اتمام فاز چهار ذکر شده در ماده دو شده‌اند.
۱۵. متعهد شده است از زمان مذکور جهت ثبت شرکت موضوع ماده دو این قرارداد حداکثر به مدت یک هفته نسبت به ثبت شرکت یا انتقال سهام اقدام نماید. (درصورت تاخیر مورد توافق طرفین در انجام پروژه به این مدت اضافه خواهد شد و در صورت تاخیر بیش از یک ماه مطابق با ماده حل اختلافات اقدام خواهد شد).
۱۶. طرف اول تعهد نموده که کلیه افرادی که در آینده به عنوان سرمایه گذار و شریک در محتوای موضوع قرارداد شریک می نماید را از مفاد این قرارداد مطلع سازد و در صورت تائید کتبی به پایبند بودن به این محتوا نسبت به شروع همکاری و واگذاری سهام به ایشان اقدام نماید.
۱۷. متعهد به ارائه تضامین مورد توافق طرفین.
بند ۶-۲) تعهدات طرف دوم
۱. تعهد به انجام وظایف خود براساس برنامه زمانبندی و استاندارد تایید شده پیوست این قرارداد در موعد مقرر .
۲. همکاری مستمر در مدت زمان قرارداد با طرف اول و ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژه
۳. عدم افشای اطلاعات مرتبط با نرم افزار و شرکت موضوع قرارداد به صورت مادام العمر براساس تبصره۱۱ از ماده۷
۴. متعهد به ارائه تضامین مورد توافق طرفین
۵. متعهد شده است در آموزش نیروهای کاربر و کارشناسان اجرایی و بازاریابی معرفی شده از سوی طرف اول نهایت همکاری لازم را به عمل آورد .
۶. ارائه درخواست به طرفین به صورت کتبی و نامه رسمی.
۷. متعهد می شود کلیه مشکلات احتمالی از موارد امنیتی و فنی نرم افزار را پیش بینی و به بهترین وجه مطابق با استاندارد های مورد توافق طرفین که به پیوست قرارداد می باشد نرم افزار موضوع قرارداد را برنامه نویسی و رفع اشکال نماید
۸. متعهد به گارانتی و رفع نقص نرم افزار که انتهای فاز چهار موضوع ماده دو شده اند (منظور برنامه نویسی که موجب ایجاد ساختار اصلی نرم افزار براساس استاندارد تعریف شده در ابتدای فاز سه همین قرارداد شده است) و پس از آن به مدت چهار سال براساس همین قرارداد (بدون عقد قرارداد جدید) و بدون اخذ هزینه نسبت به اصلاحات جزئی (موارد و اصلاحات مربوط به سناریو و امکانات اصلی تعریف شده در استاندارد پیوست مربوط به ابتدای فاز سه این قرارداد مدنظر است) مورد توافق طرفین بپردازد، همچنین در صورت تغییر در سناریو و تغییرات اساسی ، طرف اول مازاد حق الزحمه طرف دوم را براساس توافق طرفین پرداخت نماید و پس از آن مادام الامر با دریافت هزینه مورد توافق طرفین و قرارداد جداگانه نسبت به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و همچنین به هر دلیلی که سهام خود را واگذار نمود و یا قرارداد لغو گردید، طرف دوم همچنان باید پاسخگوی مشکلات و نواقص کدهای نوشته شده ای که در زمان حضور ایشان تهیه شده است باشند و در قبال ضررو زیان احتمالی وارده از محل تضامین ارائه شده کسر شود .
۹. متعهد شده که در صورتی که به دلایل فنی و تخصصی در برنامه نویسی که مقایر با استانداردهای تعریف شده مورد تایید طرفین ، نقص یا مشکلی در پیشرفت نرم افزار و توسعه کسب و کار صورت پذیرد، ضرر و زیان حاصل از این موضوع را که توسط کارشناس رسم دادگستری ارزیابی می گردد، متقبل و پرداخت نماید.
۱۰. متعهد شده است در صورتی که تا قبل از ثبت شرکت و واگذاری سهام به طرف دوم این قرارداد بدون دلیل منطقی از جمله مصدومیت سخت، فوت اعضای درجه یک و مواردی از این قبیل(که توسط داور مرضی الطرفین مشخص خواهد شد) نسبت به خروج از تعهدات این قرارداد اقدام نماید، هیچ گونه حق و حقوقی از محل این قرارداد نخواهد داشت و مطابق با ماده فسخ قرارداد مبلغ معادل ——- درصد از آورده طرفین را از محل تضامین ارائه شده به طرف اول به عنوان حق فسخ قرارداد بپردازد.
۱۱. متعهد شده پس از اطلاع دقیق از محتوای نرم افزار و کسب و کار مترتب از آن به صورت توانایی یا عدم توانایی خود را نسبت به انجام پروژه ذکر نماید و در صورت ورود به پروژه و عدم توانایی در انجام تعهدات براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری متحمل ضرر و زیان از محل ضمانت های ارائه شده نماید .
۱۲. متعهد شده است تا در صورت تصمیم به فروش سهام شرکت موضوع قرارداد، اولویت فروش را به طرف اول دهد .
۱۳. متعهد شده است که در صورتی که تمامی تعهدات و استانداردهای مورد تایید طرفین بند به بند پیش رفت و طرفین با جدیت تمام وظایف خود را انجام داده و کسب و کار به درآمدزایی و سود دهی نرسید، مطابق با ماده چهار(سرمایه گذاری در پروژه به صورت خطرپذیر) بدون توقف دریافت حق و حقوق و یا ضرر و زیان شراکت موضوع قرارداد را پایان دهد و در شورایی مشترک نسبت به تعیین تکلیف دارایی های شراکت تصمیم گیری نمایند.


ماده ۷) منع افشای اطلاعات


بند ۷-۱) طرفین متعهد به حفظ اطلاعات محرمانه مشمول قرارداد می باشند که منظور از اطلاعات محرمانه در این قرارداد به نحو غیر حصری عبارت است : از انواع داده ها و اطلاعات اعم از شفاهی، نوشتاری، صوتی، تصویری، چند رسانه ای، رایانه ای ، الکترونیکی از جمله نمودار، تصاویر، برچسب ها، برنامه و نرم افزار، کد، فرمول، روش، نقشه، گزارش، نتایج مطالعات و پژوهش های آزمایشگاهی، میدانی، تئوریک، فهرست مشتریان، همکاران، مشاوران و شرکا و مشخصات و نیازهای ایشان، اطلاعات مربوط به ارزش گذاری و قیمت گذاری، منابع تامین، تکنیک ها، اطلاعات مربوط به طراحی محصولات، اطلاعات بازاریابی، اطلاعات فنی ، استانداردهای اجرایی، داده های تجاری و اقتصادی ، مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی، طرح ها و مدل های تجاری، اختراعات، کشفیات، پیشرفت ها، ابزارها، اسناد قراردادی و حقوقی، اطلاعات طراحی و ساخت و اطلاعات مالی، ماشین ها، دستگاه ها تجهیزات اطلاعات محصولات سخت افزاری و نرم افزاری به همراه کدهای نرم افزاری، امنیت نرم افزاری، اطلاعات مربوط به شبکه (اینترانت، اینترنت) و معماری، اطلاعات مربوط به سیستم های مخابراتی، اطلاعات مربوط به نوع و محتوای داده های ذخیره شده ، اطلاعات مربوط به الگوریتم ها، فلوچارت ها، کدها و مدل ها، اطلاعات مربوط به مقادیر و نحوه تولید و توزیع و محصولات، اطلاعاتی که «طرفین» از جانب اشخاص ثالث دریافت نموده و ملزم به رعایت محرمانگی آن ها می باشد.
تبصره ۹) درصورتی که هر یک از طرفین تعهدات ماده ۶ را رعایت نکردند، پس از تایید مراجع قضایی ملزم به تحمل ضرر و زیان می باشند.
تبصره ۱۰) مسئولیت احتمالی عدم صداقت هر یک از طرفین در مفاد این قرارداد برعهده خود ایشان می باشد و به استناد بند تضامین در قرارداد طرفین می تواند از مراجع ذی صلاح قانونی و حقوقی پیگیر مطالبات و ضرر و زیان احتمالی باشند، لازم به توضیح است براساس توافق طرفین اطلاعات برنامه نویسی به دو بخش الف) کدهای مربوط به سناریو و ساختار اصلی و ب) کدهای مربوط به بخش کتابخانه های قابل استفاده در این قرارداد می باشد که قرارداد منع افشای اطلاعات درخصوص اطلاعات بخش (الف) این تبصره صادق است و در صورتی که کدنویسی از بخش (ب) این تبصره به صورت ویژه و تنها با هدف نرم افزار موضوع این قرارداد تنظیم گردید، طرفین به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن متعهد خواهند بود.


ماده ۸) حل و فصل اختلافات


بند ۸-۱) کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره و مکاتبه حل و فصل نمود مقدمتاً در کمیته ای مرکب از دو نفر نمایندگان طرفین برای رفع اختلاف مطرح می گردد و در صورت عدم توافق بنا به نظر داور مرضی الطرفین که در این قرارداد ناظر یا نماینده آن براساس تایید طرفین انتخاب شده است نظر خود را اعلام خواهد نمود و در صورتی که موافقت طرفین حاصل نشد، با مراجعه به مراجع حل اختلاف و دادگاه های صالحه حل و فصل گردد.
تبصره ۱۱) تاخیر بیش از یک ماه در انجام تعهدات طرفین (مطابق بندهای تعهدات و زمانبندی) منجر به ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می شود. در صورت عدم توافق طرفین نسبت به اطلاح فرایند، ضمن فسخ قرارداد، طرف مقابل متعهد به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان خواهد شد .
تبصره ۱۲) در انتهای فاز اول طرفین حق دارند یک طرفه قرارداد را لغو نمایند و حق و حقوقی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت به جز جزئیات ذکر شده در ماده ۶ این قرارداد و در صورتی که وارد فاز سوم این قرارداد شدند، تا قبل از ثبت شرکت هر یک از طرفین قرارداد را ترک و مفاد آن را اجرا نکردند، طرف مقابل حق دارد مبلغ معادل ۲۰% از آورده طرفین (براساس پیوست شماره دو این قرارداد) ضرر و زیان پروژه را به طرف مقابل از محل دارایی های منقول و غیرمنقول مشترک (به اندازه پیشرفت پروژه) یا از محل ضمانت ها و یا به صورت ضرر و زیان تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری پرداخت نماید .
تبصره ۱۳) هر گونه تغییر در قرارداد براساس توافق طرفین امکان پذیر است .


ماده ۹) نسخ قرارداد


بند ۹-۱) این قرارداد در ۹ ماده و ۳ نسخه تنظیم، امضا و مبادله شده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

آخرین دیدگاه برای قراردادها