بانک قراردادها
آبان 05 نوشته شده توسط 
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

قرارداد فروش اوره صادراتی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد فروش  اوره صادراتی

 

این قرارداد در تاریخ ... بین شرکت ... به شناسه ملی ... و شماره ثبت ... به  نمایندگی و امضای مجاز آقای ... فرزند ... به شماره ملی ... به عنوان ... و آقای ... به عنوان ... به نشانی ... و شماره تماس ... که از  این پس طرف فروشنده نامیده می شود و شرکت ... به شناسه ملی ... و شماره ثبت ... به نمایندگی و امضای مجاز آقای ...  فرزند ... به شماره ملی ... به عنوان ... و اقای ... به عنوان ... به نشانی ... و شماره تماس ... که از این پس خریدار نامیده می شود به شرح زیر منعقد و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 1) موضوع قرارداد:

تهیه و فروش محصول اوره گرید 46 صادراتی از سوی فروشنده به خریدار

 

ماده 2) مدت اعتبار قرارداد:

اعتبار این قرارداد از تاریخ ... تا تاریخ ... به مدت ... ماه شمسی میباشد

 

ماده 3) مقدار و ارزش قرارداد:

مقدار کل کالای مورد معامله ... تن اوره گرید ... صادراتی میباشد که قیمت هرتن .... دلار و قیمت کل معامله ... دلار میباشد.

 

ماده 4) تاریخ حمل:

کالاهای موضوع این قرارداد بایستی طی مدت ... روز پس از تاریخ امضا در تعداد ... پارتی حمل و در اسکله ... و یا ... تحویل خریدار گردد. ( اسکله یا کشتی ؟ یکی از دو مورد انتخاب شود تعیین دو مورد باطل است)

 

ماده 5) نوع بسته بندی و حمل:

کالاهای موضوع این قرارداد بایستی بصورت ... بسته بندی شده و به وسیله کامیون و به هزینه فروشنده از شهر ... به بندر ... حمل و به خریدار یا نماینده معرفی شده از سوی خریدار تحویل خواهد شد

ماده 6) نحوه پرداخت:

مبلغ .... ریال/دلار پس از ... ( نحوه پرداخت دقیقا مشخص شود ضمناً اگر پرداخت مبلغ بعد از تحویل کالا باشد در اینصورت نیاز به اخذ تضمین نیست ولی اگر پیش پرداختی وجود داشته باشد باید به ازای پیش پرداخت ضمانت معتبر اخذ نمایید)

طرفین آقای .... به عنوان امین مرضی الطرفین خود تعیین کردند تا خریدار قبل از حمل هرپارت محموله مبلغ پارت مذکور را به صورت چک تضمین شده بانکی در اختیار امین قرار دهد و به محض اینکه خریدار به صورت کتبی اعم از نامه یا پیامک یا ایمیل مراتب تحویل بار را به اطلاع امین رساند امین مرضی الطرفین چک تضمین شده بانکی را به فروشنده یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان تحویل داده و رسید اخذ نماید در صورتی که فروشنده تمایل داشته باشد که وجه چک تضمین شده به حساب ایشان در خارج از کشور منتقل شود در اینصورت لازم است که صرافی مورد اعتماد خود را کتباً به امین معرفی نماید تا امین چک بانکی را در اختیار صرافی قرار دهد به محض اینکه امین چک را در اختیار صرافی قرار داده و رسید تحویل اخذ نماید از هر گونه مسئولیت مبری خواهد بود.

ماده 7) تعهدات فروشنده:

  1. فروشنده متعهد است که مقدار ... تن اوره صادراتی جهت صادرات را در محل دپوی درخواستی خریدار در یکی از بنادر کشور ایران تهیه وبه خریدار یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان تحویل نماید.( بهتر است نشانی محل دپو در این بند قید شود) در صورتی که فروشنده نسبت به تحویل کالا ظرف مدت قرارداد تاخیر نماید متعهد است به ازای هر روز تاخیر مبلغ .... ریال/ دلار به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید.
  2. فروشنده تعهد می نماید که کلیه اسناد صادراتی و PI محموله مورد معامله را از ... اخذ و به خریدار ارائه نماید و تا خروج محموله مذکور از کشور مبدا به مقصد مورد معامله (...) در کنار خریدار حضور داشته و با ایشان همکاری نماید.
  3. فروشنده می بایست کالای مورد معامله را با بهترین کیفیت که همان گرید ... می باشد را تهیه و تحویل خریدار نماید در صورتی که در نتیجه آنالیز و بررسی خریدار یا مراجع ذیصلاح مشخص گردد که اوره تحویل شده دارای گرید ... نمی باشد فروشنده متعهد است مبلغ ... دلار به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید ضمن اینکه خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت و اخذ وجه التزام مانع از فسخ نخواهد بود و خریدار می تواند شخصاً یا از طریق نماینده خود بصورت راندمینسبت به بررسی کالا اقدام نموده و ازکیفیت کالا اطمینان حاصل نماید.
  4. فروشنده متعهد است پس از امضای این قرارداد و قطعی شدن همکاری طرفین اقدام به همکاری با فروشنده جهت رویت بخشی از کالای مورد معامله و انجام بازرسیهای قبل از حمل جهت بارگیری به اسکله نماید تا طرف دوم به نحوی از وجود فیزیکی و کیفیت کالا مطمئن گردد.

ماده 8) تعهدات خریدار:

  1. خریدار می بایست پس از اعلام شروع همکاری از سوی فروشنده و طی مراحل قراردادی یک یا چند نفر شخص امین جهت حضور در انبار اسکله و دیگر تدارکات نیاز به طرف اول معرفی و بکار گیرد.
  2. خریدار می بایست کلیه وجوه مورد معامله را بصورتی که در ماده 6 اشاره گردیده به فروشنده پرداخت و رسید دریافت نماید.
  3. پس از انجام مراحل ابتدایی قرارداد خریدار متعهد میشود مبلغ .... بصورت تنخواه جهت انجام عملیات روزانه در اختیار فروشنده قراردهد بدیهی است این مبلغ از محل مطالبات فروشنده از مبلغ فروش کالا مستهلک خواهد گردید.

ماده 9) حل و فصل دعاوی:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است

ماده 10) فسخ قرارداد:

فسخ قرارداد تنها با توافق کتبی طرفین قابل انجام خواهد بود و هیچ یک از طرفین حق فسخ یکطرفه قرارداد را نداشته و چنانچه هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات مندرج در مفاد قراداد نباشند باید نسبت به جبران ضرر و زیان وارده اقدام نماید. 

ماده 11) محل انعقاد قرارداد و نشانی طرفین

این قرارداد در محل اقامتگاه فروشنده / خریدار که در صدر این قرارداد ذکر شده است بین طرفین منعقد گردید و نشانی طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است در صورتی که هریک از طرفین نشانی خود را تغییر دهد مکلف است ظرف 3 روز نشانی جدید را به اطلاع طرف مقابل برساند در غیر اینصورت هر گونه مکاتبه و ابلاغ به نشانی مندرج در این قرارداد معتبر خواهد بود

ماده 12 )  فورس ماژور:

در صورت بروز هرگونه حادثه غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار طرفین از قبیل صاعقه، آتش سوزی، زلزله، سیل، وضع قوانین مقررات و دستور العمل های دولتی، که اجرای تعهدات را نا ممکن می سازد، مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد نخواهد بود ضمناً این قرارداد در شرایط تحریم منعقد شده و تحریم و عوامل سیاسی جزو فورس ماژور نخواهد بود.

این قرارداد در 12 ماده و در سه نسخه متحد المتن که هر یک از نسخ قرارداد حکم واحد را دارا می باشد. تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله شده است و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ( نسخه سوم برای چه منظوری است؟)

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید
X

We've sent you to another page!

The page you requested (/item/269:قرارداد-کار-موقت) does not exist on our site, so we sent you to this one instead, which we found similar. We hope to have guessed right, please don't blame us, we're just computers ;). Other similar pages are: