بانک قراردادها
آبان 06 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری تاسیسات برق کارخانه ها

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد سرویس و نگهداري تأسیسات برق کارخانه ها

اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري ......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه. ..................................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت ......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ........... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

نگهداري سرویس و تعمیرات و رفع معایب تأ سیسات برق کارخانه ها به شرح و مشخصات برگه ضمیمه شماره ..........................

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... سال می باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

به طور ماهیانه مبلغ ......................... ریال پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات ، و عوارض و حق بیمه تامین اجتماعی و حوادث و تائید حسن انجام کار پرداخت خواهدنمود .

ماده 5- تعهدات پیمانکار

1-5-پیمانکار متعهد می شود کلیه امور محوله را طبق شرح وظایف ضمیمه شماره ......................... طبق نظر کارفرما توسط مهندسین و تکنسین هاي متخصص در ساعت کار تعیین شده انجام دهد .
2-5-پیمانکار متعهد می شود به منظور انجام موضوع قرارداد به تعداد .......................... نفر مهندس و تکنسین منجر از ساعت .......................... الی ......................... در روزهاي هفته استخدام نماید و قبل از بکارگیري تکنسین ها صلاحیت فنی و تخصصی افراد مذکور به تائید کارشناس کارخانه کارفرما برسد .
3-5- پیمانکار متعهد می شود در روزهاي تعطیل یک یا چند نفر مهندس و تکنسین ورزیده به صورت شیفت کاري ، در محل کارخانه بکار بگیرد .
4-5-پیمانکار متعهد می شود کلیه موارد مطروحه را به نحوي که مورد تائید نماینده کارفرما قرار گیرد به انجام رساند، و تائید حسن انجام کار طبق نظر کارشناس خواهدبود که از طرف کارفرما تعیین می گردد .
5-5- پیمانکار متعهد می شود ابزار کار کارکنان پیمانکاري را به تعداد مورد نیاز تأمین نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی ندارد.
6-5-پیمانکار متعهد می شود که کلیه کارگران خود را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بیمه حوادث قرار دهد و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی را در رابطه با استخدام کارگران رعایت نماید .
7-5--پیمانکار مسئول هرگونه حوادث در حین کار خواهدبود ، و رعایت حفاظتی و وسایل ایمنی از جمله وظایف پیمانکار بوده و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
8-5-پیمانکار متعهد می شود در موقعی که کارگران از مرخصی هاي استحقاقی و استعلامی خود استفاده می کنند ، کارگر جانشین تعیین و معرفی نماید ، و در صورت عدم معرفی کارگر و وارد شدن خسارت به کارخانه علاوه بر پرداخت مبلغ.......................... ريال به ازاء هر ن فر کارگر در هر روز ، مسئول جبران خسارت وارده خواهدبود .
9-5-پیمانکار متعهد می شود موضوع این قرارداد را بدون موافقت کتبی کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال هد .
10-5-پیمانکار متعهد می شود در قبال حسن انجام کار مبلغ .......................... ریال چک یا ضمانت بانکی به عنوان تضمین در اختیار کارفرما قرار دهد ، تشخیص عدم حسن انجام کار توسط نماینده کارفرما با نظر کارشناس رسمی دادگستري خواهدبود .
11-5-پیمانکار متعهد می شود در صورتی که نتواند به تعهد خود در رابطه با تاسیسات برق کارخانه اقدام نماید ، کارفرما را نماینده قانونی خود نموده تا چک یا ضمانت بانکی تضمینی را وصول نماید ،
12-5- پیمانکار متعهد می شود تعهدات خود را بدون هیچ گونه تأخیر یا تعلل انجام داده و تشخیص تاخیر یا تعلل یا عدم انجام تعه دات ، نظریه کارشناس رسمی دادگستري خواهدبود . و تعیین خسارات وارده توسط کارشناس رسمی دادگستري از طرف کارفرما قابل وصول می باشد ، در صورتی که میزان خسارت
وارده بیش از مبلغ قرارداد باشد کارفرما می تواند از سپرده اي که پیمانکار به عنوان ضمانت نزد کارفرما گذاشته است برداشت و در صورتی که وجه سپرده کمتر از میزان خسارت وارده باشد کارفرما حق دارد هرگونه اقدام قانونی را جهت جبران خسارت وارده انجام دهد .

ماده 6- تعهدات کارفرما

1-6-کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در موعد مقرر به پیمانکار پرداخت نماید .
2-6- کارف رما متعهد می شود قطعات مورد نیاز براي تاسیسات کارخانه را بعد از اعلام پیمانکار تامین نماید و در صورت عدم تامین قطعات توسط کارفرما خسارت وارده متوجه پیمانکار نخواهدبود .
3-6-کارفرما متعهد می شود محل اقامت کارگر یا کارگران شیفت شب کارخانه را تامین نماید ، محل اقامت صرفاً براي استفاده کارگر یا کارگران شیفت شب بوده و سایر کارگران پیمانکار حق استفاده از این محل را نخواهدداشت .

ماده 7- فسخ قرارداد

طرفین قرارداد با تراضی می توانند بعد از تسویه حساب از همدیگر فسخ نمایند ، و علاوه بر آن هرگاه کارفرما یا پیمانکار از مواد قرارداد تخلف نمایند ، طرف مقابل می تواند با مراجع به دستگاه قضایی تقاضاي فسخ قرارداد و مطالبه خسارت وارده را بنماید .

ماده 8- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بعد از مذاکرات اصلاحی ، در صورت عدم حل و فصل اختلاف مرجع حل اختلاف شوراي حل اختلاف محل اجراي قرارداد خواهدبود .

 

ماده 9- قوانین

رعایت مقررات مالیاتی ، قانون کار و امور اجتماعی و بیمه و غیره در حدود این قرارداد براي هر یک از طرفین لازم الا تباع خواهدبود .

ماده 10 - نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم شده که هر سه نسخه داراي حکم واحد می باشد و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .

امضاء پیمانکار/ امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند .........................
2-آقاي ......................... فرزند .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث