بانک قراردادها
مهر 30 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد خرید و فروش با کارخانه

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

,

قرارداد خرید و فروش با کارخانه


بین شرکت کارخانه یا سازمان ................................ که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و .................... که از این به بعد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرح و شرایط زیر منعقد گردید .


ماده 1- موضوع قرارداد

................................................ .


ماده 2- مدت و محل تحویل

..........................


ماده 3- بها و طرز پرداخت


الف - بهاي کلیه کالاي موضوع این قرارداد بر طبق شرح ماده 1 مبلغ ................................. ریال می باشد .
ب - خریدار می تواند در مقابل تقاضاي کتبی فروشنده و ارائه ضمانت نامه مهتبر بانکی حداکثر تا میزان 025/0 مبلغ کل معامله را به عنوان پیش پرداخت در وجه فروشنده پرداخت نماید .
ج - پرداخت مالیات و حق بیمه کارگران بنا به تشخیص سازمان بیمه هاي اجتماعی و هرگونه عوارض مربوطه با این معامله به عهده فروشنده می باشد و بهاي کالا پس از تحویل و تنظیم صورت مجلس یا صورت مجلس هاي تحویلی قطعی و انجام تشریفات مربوطه و در مقابل صورت حساب ارائه شده و فروشنده از طرف خریدار در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد .


ماده 4- تضمین حسن انجام تعهد


براي حسن اجراء و تضمین این قرارداد فروشنده معادل مبلغ ده درصد از مبلغ کل معامله را که بالغ ....................... ریال می شود .وجه نقد ...................................... تضمین بانکی ...................................... .
به عنوان سپرده تسلیم خریدار نموده و این سپرده ها تا انجام کلیه تعهدات مربوط به این قرارداد در اختیار خریدار باقی خواهد بود تا اگر فروشنده از اجراء هر یک از مواد این قرارداد تخلف نماید و یا کالاي مورد معامله را در ظرف مدت مقرره تحویل ننماید خریدار به شرح ماده 5 قرارداد حق خواهد داشت بدون هیچگونه تشریفات تمام یا قسمتی از ودیعه مزبور را راساً به نفع خود ضبط نماید .


ماده 5- خسارت تاخیر


فروشنده متعهد گردید چنانچه در تحویل کلیه یا قسمتی از کالاي مورد معامله از موعد مقرر در ماده 2تاخیر نماید براي هر ده روز تاخیر یک درصد از بهاي کالائی که در تحویل آن تاخیر شده به خریدار بپردازد و خریدار حق دارد این جریمه را از مطالبات فروشنده یا سپرده مذکور در ماده 4 استیفا نماید و چنانچه تاخیر در تحویل کلیه یا قسمتی از کالاي مورد قرارداد از یکصد روز تجاوز نماید خریدار حق دارد قرارداد را راساً و بدون هیچگونه تشریفات ضمن نامه ارسالی جهت فروشنده فسخ و سپرده مذکور در ماده 4 به نفع خود ضبط نماید و معامله را با هر کسی و به هر نحو که مصلحت بداند انجام دهد .
تبصره – کلیه جرائم دیرکرد از ده درصد کل معامله تجاوز نخواهد کرد و کسر ده روز تمام محصوب خواهد شد .


ماده 6- اطلاع از مشخصات جنس


فروشنده از مشخصات جنس و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجراي این قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .


ماده 7- تعویض کالا


اگر کالاي تحویل شده طبق مشخصات مندرجه در ماده 1 و مورد قبول کمیسیون تحویل نباشد از طرف خریدار به فروشنده کتباً اخطار خواهد شد که در ظرف مدت معینه در اخطار کالا تعویض و طبق مشخصات تحویل نماید و اگر فروشنده از تعویض خودداري کند علاوه بر اینکه خریدار مسئول حفاظت یا کم و کسر آن نخواهد بود و حق خواهد داشت طبق ماده 5 با فروشنده رفتار نماید ، در صورت تعویض و تحویل کالا طبق مشخصات تاریخ تحویل از روز تعویض محسوب خواهد گردید .


ماده 8- تغییر مقادیر


درصورت لزوم خریدار می تواند تا حدود 25 درصد ازمیزان جنس مورد قرارداد را کسر یا اضافه نماید.در دو حال خریدار مراتب را قبل از انقضاء مدت قرارداد به فروشنده خواهد داد و فروشنده موظف است مطابق قیمت و مشخصات فنی و شرایط مقرره در این قرارداد با مهلتی که متناسب با مدت قرارداد باشد نسبت به آن عمل نماید .


ماده 9- انتقال قرارداد


فروشنده حق انتقال این قرارداد را به غیر بدون موافقت کتبی خریدار ندارد و چنانچه تخلف کند خریدار حق دارد قرارداد را لغو و سپرده را به نفع خود ضبط نماید .


ماده 10 - حوادث قهریه و غیر مترقبه


هرگاه بر اثر وقوع حوادث قهري و غیر مترقبه طرفین نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند براي اثبات وقوع آن مراتب را 15 روز پس از وقوع به یکدیگر اطلاع خواهند داد و چنانچه مورد قبول طرفین واقع گردد مدت تاخیر به مدت قرارداد اضافه شده و طرفین حق مطالبه هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت .


ماده 11– ممنوعیت قانونی


فروشنده رسماً اعلام نمود که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب 22 دي ماه 1377 نمی باشد و در صورتی که خریدار خلاف آنرا احراز کند علاوه بر اینکه قرارداد را ملغی اعلام خواهد نمود حق خواهد داشت سپرده تضمین فروشنده را ضبط نماید و خساراتیکه از الغاء و با تاخیر در اجراي موضوع قرارداد متوجه شود به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده استیفاء و وصول کند همچنین فروشنده تعهد می کند که تا پایان اجراي قرارداد و واریز نهائی آن به هیچ نحو و طریق اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد والا خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده تضمین را ضبط و خسارت خود را بابت فسخ و تاخیر اجراي قرارداد به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده وصول نماید .
فروشنده متعهد گردید هرگاه در جریان اجراي قرارداد یکی از افراد و یا مدیران و یا بازرسان و نظارت یا هر یک از شرکائی که داراي بیش از پنج درصد سهام باشند و یا اقرباي چند نفر از شرکاء که مجموع سهام یا سرمایه یا منافع آنها بیش از بیست درصد باشد که در تبصره یک ماده اول قانون ذکر شده است به مقام وزارت یا معاونت یا مدیریت در وزارت راه یا نظیر این مقامات در تشکیلات کارخانه یا سازمان .......................... برسد فوراً موضوع را به خریدار اطلاع دهد و در این صورت نیز خریدار حق خواهد.
داشت قرارداد را فسخ نماید و اگر فروشنده مراتب را اطلاع ندهد خریدار علاوه بر حق فسخ اختیار خواهد داشت سپرده و تضمین فروشنده را ضبط و خسارت ناشی از فسخ و تاخیر اجراي قرارداد را راساً تشخیص و اموال فروشنده وصول کند .


ماده 12 - حل اختلاف


در صورت بروز اختلاف در طرز اجراي هریک از مواد یا مداول این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر آنها ابتدا موضوع در کمیسیون و کمیسیون هائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار و متساوي طرفین مطروح و در صوت توافق طبق آن عمل خواهد شد . چنانچه توافقی حاصل نشد و یا به جهاتی کمیسیون تشکیل موضوع طبق مصوبات و قوانین جاري کشور حل و وفصل خواهد شد .


ماده 13 - نشانی فروشنده


فروشنده آدرس قانونی خود را ............................. معرفی نموده و کلیه نامه هاي ارسالی از طرف خریدار به نشانی بالا روئیت شده و محسوب خواهد شد . این قرارداد در ...................... نسخه تنظیم و تمام نسخ بعد از طرفین نافذ بوده و داراي اعتبار واحد خواهد بود.

 

فروشنده .......................... خریدار شرکت کارخانه یا سازمان .......................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید