بانک قراردادها
بهمن 01 نوشته شده توسط 
منتشرشده در آراء دادگاه

دادگاه نظر به احراز شرایط لازم برای صحت قرارداد، حکم به تنفیذ قرارداد عادی صادر نموده است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شماره دادنامه : 994 مورخه 27/11/89

دادگاه صادره کننده رای : شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران

     دادگاه نظر به احراز شرایط لازم برای صحت قرارداد، حکم به تنفیذ قرارداد عادی صادر نموده است. [1]

خواهان : آقای م . ر با وکالت آقای س . ح و خانم پ . ک

خوانده : آقایان و خانم‌ها 1- س . ر 2- م . ر 3- م . ر 4- ص . ن 5- م . ع 6- مؤسسه مالی و اعتباری ق

خواسته : اعلام وقوع بیع ( تنفیذ معامله ) 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع

شماره دادنامه : 994 مورخه 27/11/89

دادگاه صادره کننده رای: شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م . ر با وکالت آقای س . ح و خانم پ .ک به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- س . ر 2- م . ر 3- م . ر 4- ص . ن 5- م . ع 6- مؤسسه مالی و اعتباری ق به خواسته اعلام وقوع بیع مورخه 18/2/88 با موضوع مبیع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول پلاک ثبتی 1841 فرعی از 4476 اصلی 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع 3- محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وجه التزام روزانه 000/300 ریال مقرر در مبایعه نامه ناشی از عدم تحویل مبیع از مورخ 18/2/88 با احتساب خسارت دادرسی در اثنای رسیدگی آقای ع . ش ضمن قبول وکالت از شخص خوانده ردیف اول با اعلام وکالت وارد جریان دادرسی گردید و به شرح اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی دفاعی و اظهارات منعکسه در صورت جلسه دادرسی به دفاع از حقوق موکل پرداخته است دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده استنادی که خلاصه آن استخراج شده است و ضمیمه پرونده گردید و با امعان نظر در اظهارات و دفاعیات اصحاب و وکلای متداعیین و مداقه در محتویات و مستندات استنادی و اشعاری و بررسی محتویات پرونده استنادی آنچه که احراز و استنباط می‌نماید ملک و واحد آپارتمان متنازعّ فیه در قبال طلب خواهان از شخص همسر خانم س . و به شخص معلوم و معین واگذار شده است و کل ثمن حسب اقرار فروشنده (س) پرداخت شده است و لذا وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه شماره 00309 مورخ 18/2/88 تأیید می‌گردد و اظهارات و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول غیر مؤثر و غیر موجه در مقام دفاع تشخیص و مردود اعلام می‌گردد و ثانیاً در خصوص قسمت دوم خواسته یعنی تحویل مبیع توجهاً به مراتب فوق مستنداً به مواد 10 و 183 و 338 و ما بعد از قانون مدنی و مواد 362 و 367 قانون فوق با مدنظر قرار دادن پاسخ استعلام واصله از واحد ثبت اسناد و املاک حکم به الزام خواندگان به تحویل مبیع در حق خواهان صادر می‌نماید ولیکن در خصوص خوانده ردیف آخر مؤسسه ق. صرف نظر از اینکه ملک { در } قید رهن آن مؤسسه است دعوی متوجه مشارّالیه نیست ولیکن می‌بایست حفظ حقوق مرتهن با رعایت ماده 771 و ما بعد از قانون مدنی رعایت و لحاظ شود و النهایه دعوی متوجه آن مؤسسه نیست و مستنداً به به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید و النهایه در خصوص قسمت سوم خواسته یعنی مطالبه خسارات تأخیر در تحویل وجه التزام روزانه مبلغ 000/300 ریال از تاریخ 5/7/88 با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در این خصوص ، علی الخصوص اینکه صرف نظر از قید تاریخ تحویل خواهان دلیل و مدرکی که حکایت از مطالبه و خواستار تحویل مبیع از قبیل ارسال اظهارنامه به دادگاه ارائه نکرده است لذا در این خصوص مستحق مطالبه خسارات مزبور در وجه التزام نیست و مستنداً به مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر می‌نماید و النهایه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت 000/266/4 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید رأی صادره در خصوص م. و م. و ص. غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر در خصوص مشارّالیهم و دیگر خواندگان به لحاظ حضوری بودن در رابطه مشارّالیهم قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

 

[1] - مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ( حقوقی ) ، آبان 1391، مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضاییه ، چاپ اول ، سال 1393 ص 62 .

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید