بانک قراردادها
مرداد 28 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

قرارداد خدمات تخلیه کلینکر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

,

قرارداد خدمات تخلیه کلینکر


این قرارداد بین کارخانه .............................. از واحد هاي تابعه شرکت سهامی عام ........................ و ........................... به شماره ثبت ...................... کد اقتصادي ............................. به نمایندگی مهندس ............................... (مدیرت کارخانه) به آدرس ......................................................................... منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف آقاي ................................. فرزند ............................ به شماره شناسنامه ........................ صادره ................................... به آدرس ................................................ تلفن ....................... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :


ماده 1- موضوع قرارداد


عبارت است از تخلیه کلینکر حمل شده به کارخانه توسط کامیون


ماده 2- مدت قرارداد


مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت .................................. روز کاري تعیین می گردد .


ماده 3- مبلغ قرارداد


مبلغ موضوع قرارداد ................................... ریال تعیین می گردد .
تبصره 1- هزینه تخلیه فقط شامل کامیون ها و تریلی هایی می باشد که تخلیه آن به وسیله پیمانکار انجام می شود و به کمپرسی ها هیچگونه هزینه اي تعلق نمی گیرد .
تبصره 2- حداکثر میزان انجام موضوع قرارداد ................. تن که برابر با حداکثر ...................... ریال می باشد .


ماده 4- نحوه پرداخت


با توجه به پیشرفت کار و با تائید ناظر قرارداد و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .


ماده 5- کسورات قانونی


1-5-از کلیه مطالبات پیمانکار05/0 بعنوان مالیات موضومع ماده 104 قانون مالیات هاي مستقیم کسر حساب اداره دارائی خواهد شد .
2-5-از کلیه مطالبات پیمانکار 7/0 بعلاوه یک نهم مبلغ حق بیمه بعنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی مسترد خواهد گردید .


ماده 6- تضمین حسن انجام کار


از طرف پیمانکار چک شماره .............................. عهده بانک ............................ به مبلغ ................................ ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می نماید که پس از اتمام موضوع قرارداد و تأئید دستگاه نظارت مستردد خواهد شد.


ماده 7- ناظرین قرارداد


از طرف کارفرما آقایان مهند .................................... به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردد .


ماده 8- خسارت تاخیر

در صورت بروز تاخیر در تحویل موضوع قرارداد به ازاء هر روز دیرکرد معادل 2( دو دهم درصد ) از مبلغ قرارداد به عنوان جبران خسارت کسر و چنانچه تاخیر بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تاخیر در اجراي قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تاخیر یک روز بمدت قرارداد افزوده خواهد شد .


ماده 9- فسخ قرارداد


در صورت عدم اجراء تعهدات بموقع و با شرایط مقرر در این قرارداد یکی از طرفین قرارداد با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل می باشد .


ماده 10 - حوادث غیر مترقبه


در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 11 - حل اختلاف ( حکمیت و داوري )


هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراي ابتداء از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد ، در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم و داور از طریق مراجع قضائی بر اساس مقررات داوري تعیین خواهد شد راي داور قطعی و لازم الاجرا است .


ماده 12- - سایر شرایط قراداد


1-12-پیمانکار موظف است پس از توزین با هماهنگی واحد بهره برداري به تخلیه کلینکر اقدام نماید .
2-12- ساعات تخلیه کلینکر از ساعت ..................... صبح لغایت ............................ می باشد
3-12-از ورود بیش از چهار کامیون در محدوده محل تخلیه جلوگیري بعمل می آید .
4-12-محل تخلیه کانیون هاي کمپرسی در حال حاضر فیت آسیاي خاك می باشد .
5-12-پیمانکار ملزم به اجراي قوانین کار و بیمه هاي تامین اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
6-12-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را بعهده می گیرد .
7-12-پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
8-12-تامین مواد مصرفی مورد نیاز اجراي قرارداد به عهده کارفرما است .
9-12-تامین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجراي قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
10-12-هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذا مورد نیاز انها به عهده پیمانکار است .
11-12-جبران هرگونه خسارات و زیان هاي وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجراي قرارداد به عهده وي خواهد بود .
12-12-پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاري به وي از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و ازصورت وشعیت هاي پیمانکار کسر نماید .
13-12-پیمانکار حق واگذاري تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
14-12-تسویه حساب با پیمانکار منوط به تائید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوي سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .
15-12-پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .
16-12-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم عایت موارد مذکور را بعده می گیرد .
17-12-کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 13 - اقامتگاه


اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود .


ماده 14 – مواد و نسخ


این قرارداد در 14 ماده ، دو تبصره و 2 نسخه در محل کارخانه ................................. تنظیم گردیده و هر نسخه آن داراي حکم واحد می باشد .

کارفرما مدیر کارخانه .................................... فروشنده شرکت .......................................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید