بانک قراردادها
ارديبهشت 23 نوشته شده توسط 
منتشرشده در اداری و استخدامی

قرارداد کار تمام وقت برای مدت معین

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد کار تمام وقت برای مدت معین


ماده 1 – طرفین قرارداد :


این قرارداد در تاریخ ................. به موجب ماده 10 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین ، شرکت .............. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ............ و کد اقتصادی ............... به نمایندگی آقای ................ به عنوان مدیرعامل و به نشانی .............................................. کد پستی ........................ که در این قرارداد به اختصار " کارفرما " نامیده می شود از یک سو و آقای /خانم ................ فرزند ..... به شماره شناسنامه ......... صادره از ......... متولد ........... شماره ملی ............................... دارای مدرک تحصیلی ..................................... تاریخ پایان خدمت/تاریخ معافیت از خدمت: ....................... وضعیت تاهل ........................ تعداد فرزند ................. به شماره معتبر تلفن همراه : ............................... و شماره تلفن ثابت .......................... به نشانی ..................................................................................... کدپستی ..................................... معرفی شده از سوی آقای / خانم .................... شماره همراه معرف ................................. شماره همراه و نشانی ضامن ............................................................ که در این قرارداد " همکار " نامیده می شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد و مطابق مقررات قانون کار و ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.


ماده 2 –موضوع قرارداد :


قرارداد حاضر به عنوان قرارداد کار با مدت معین که به منظور انجام کارهای ارجاعی از سوی کارفرما در خصوص ارائه خدمات رستوران اعم از آماده کردن مقدمات، وسایل و ملزومات تهیه و طبخ غذا، آشپزی ، مهمانداری، پذیرایی و اخذ سفارش از مشتریان، ارسال و تحویل غذا در محل مشتری، منشی دفتری، نظافت و شست و شو و سایر امور مرتبط با رستوران طبق ضوابط و مقررات اعلامی کارفرما و تحت نظر کارفرما یا نماینده وی منعقد شده است و تعیین نوع کار و حدود وظایف و اختیارات همکار در هر زمان به تشخیص و ارجاع کارفرما بوده و همکار متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد برای این منظور شرح وظایف و اختیارات اختصاصی همکار به شرح پیوست قرارداد می باشد و در عین حال انجام وظایف اختصاصی به شرح پیوست مانع از انجام وظایف عمومی به شرح این ماده نخواهد بود.


ماده 3 – مدت قرارداد :


1-3- مدت قرارداد از تاریخ .............. لغایت ................ می باشد و به محض انقضاء رابطه حقوقی طرفین خاتمه یافته تلقی شده و به خودی خود از اعتبار ساقط می شود. هر گونه ادامه همکاری، مستلزم انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.
2-3- به استناد ماده 11 قانون کار مدت ...... روز/ ماه از ابتداي مدت اين قرارداد جنبه آزمايشي دارد و در حين مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت همکار مورد تاييد كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار بدون نیاز به اخطار قبلی به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
3-3- انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای همکار ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است .


ماده 4 – حق السعی


1-4- حق السعی ماهیانه همکار به شرح زیر می باشد:
شرح مبلغ (ریال)
حقوق پایه 0
مزایای سابقه کار 0
فوق العاده مسئولیت 0
خوار و بار و مسکن 0
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن همکاری) 0
حق اولاد 0
جمع 0
حق السعی پس از احراز کارکرد و تأیید حسن انجام تعهدات همکار توسط کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، و ساير بدهي هاي كارپذير به كارفرما ،در پایان هر ماه از طریق واریز به حساب اعلامی همکار به وی پرداخت خواهد شد.
2-4- کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به ایاب و ذهاب همکار به هر علت و دلیل و تحت هر عنوان ندارد مگر در رابطه با مأموریت های اداری وکاری که کارفرما ارجاع نموده باشد.
3-4- در صورتیکه در طول مدت قرارداد افزایش حقوقی از سوی وزارت کار اعلام گردد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وفق دستورالعمل اعلامی و بر اساس ضرایب و شروط معینه حقوق همکار اضافه خواهد شد.
4-4- در پایان مدت این قرارداد کلیه مطالبات همکار که از این قرارداد ناشی شده و مربوط به دوره اشتغال باشد، به همکار پرداخت خواهد شد.
تبصره: در ماههای 29 ، 30 ، 31 روزه دستمزد به میزان کارکرد پرداخت می شود.


ماده 5 – محل انجام کار :


محل اصلی انجام کار در شهر ......... و به نشانی .................................. خواهد بود. انتقال و جا به جایی همکار به محل های دیگر در همان شهر جزو اختیارات کارفرما بوده و در انتقال به خارج از شهر حضور همکار در محل جدید به منزله رضایت ایشان خواهد بود.


ماده 6 – ساعت کار :


مجموع ساعات کار همکار مطابق قانون کار 44 ساعت در هر هفته می باشد. با توجه به متناوب بودن ساعات کار، توزیع ساعات کار در هر روز و روزهای هفته از اختیارات کارفرما بوده و روزها و ساعاتی که همکار موظف به حضور در محل انجام کار می باشد، بر اساس تقویم کاری اعلام شده توسط کارفرما یا هماهنگی با نماینده کارفرما مشخص خواهد شد.
تبصره 1 : در صورتیکه کارفرما نیاز به اضافه کاری همکار داشته باشد و یا همکاری به صورت شیفت ثابت و یا گردشی (نوبت کاری) به کار گمارده شود، مبلغ متعلق به ساعات اضافه کاری و یا شب کاری و یا نوبت کاری وفق قانون کار محاسبه و پس از تأیید مدیریت پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 : ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار محسوب نمی شود.


ماده 7 - تعطیلات و مرخصی ها :


با توجه به نوع کار که اوج آن در فصل گردشگری در شمال کشور می باشد لذا ارائه خدمات در طول روز و خصوصاً ایام تعطیل رسمی و غیر رسمی خواهد بود لذا ایام مذکور و تعطیلات جزو ایام پیک و شلوغ کاری محسوب شده و تعطیل نخواهد بود و همکار می تواند از مرخصی های قانونی خود در ایام غیر شلوغ به تشخیص کارفرما استفاده نموده و یا به میزان مرخصی استفاده نشده معادل یک روز حق السعی دریافت نماید.
تبصره : همکار با میل و رضایت خود قبول نمود که از اول خرداد تا پایان مهرماه هر سال به دلیل شروع فصل گردشگری، علاوه بر عدم تعطیلی در ایام تعطیل رسمی و غیر رسمی ، در روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته تقاضای مرخصی ننموده و از مرخصی های قانونی خود نیز در طول فصل گردشگری استفاده ننماید مگر در صورت حدوث شرایط اضطراری از قبیل فوت اقوام درجه یک و بیماری های خاص که در این موارد نیز تشخیص و رضایت کارفرما شرط استفاده از مرخصی خواهد بود.


ماده 8 – کسورات و غیبت :


کارفرما می تواند به عنوان جریمه، به ازای هر روزی که همکار بدون دلیل موجه به تشخیص کارفرما و یا دریافت مرخصی
در محل کار حاضر نگردد، معادل دو روز از حق السعی وی در همان ماه یا ماه های آتی کسر نماید. غیبت غیر موجه در فصل گردشگری بر خلاف مقررات ماده 7 این قرارداد از موجبات فسخ قرارداد و اخراج همکار خواهد بود.


ماده 9 – تعهدات همکار


1-9- همکار متعهد ا ست حداکثر ظرف یک هفته از شروع به کار نسبت به اخذ کارت بهداشت و معاینات پزشکی مربوطه از جمله گواهی عدم اعتیاد اقدام نموده و تصویری از مدارک بهداشتی مربوطه را به کار فرما ارائه نماید عدم ارائه کارت بهداشت و گواهی پزشکی در مهلت تعیین شده از موجبات فسخ قرارداد خواهد بود.
2-9- همکار متعهد است در کلیه امور ارجاعی مسئولیت پذیر بوده و وظایف و امور ارجاعی را به نحو احسن تحت نظر نماینده کارفرما و یا سرپرست یا مدیر مستقیم خود انجام داده و از هر گونه اقدامی که باعث کاهش توان اجرایی و اخلال در انجام امور ارجاعی شود از جمله استفاده از تلفن همراه در حین انجام کار و یا در حضور مشتری ، استفاده از هدفون یا هندزفری به منظور امور غیر کاری، دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در وظایف و اختیارات همکاران دیگر، مباحثه و مذاکره با همکاران دیگر، ایجاد مشغله های صوری یا غیر ضروری و سایر موضوعات و اقدامات مشابه پرهیز نماید.
3-9- همکار متعهد است به نحو کامل آداب معاشرت با مشتری اعم از نحوه استقبال ، گشاده رویی ، خوش آمد گویی، مشایعت تا میز مربوطه، ادای احترام در هنگام نشست و برخاست ، لحن کلام مودبانه ، نوع و نحوه صحبت با مشتری، ارائه خدمات مهمانداری، حفظ حرمت و حقوق کودکان و سالخوردگان ، بدرقه متناسب با شان و شخصیت مشتری و عدم خوردن و آشامیدن و خصوصاً جویدن آدامس یا هر جویدنی دیگر و سایر موضوعات را به نحو کاملاً محترمانه و مؤدبانه رعایت نموده و رضایت مشتری را جلب نماید.
4-9- همکار متعهد است از هرگونه اموری که باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش مشتری می شود از جمله ترددّ غیر ضروری، تند یا کند یا با صدا راه رفتن، بلند حرف زدن، مجادله ، مباحثه ،تندخویی ، بی احترامی لفظی یا عملی با مشتری یا هر نوع اقدام غیر محترمانه خودداری نماید.
5-9- همکار متعهد است از پذیرش هر گونه مال یا وجه از مشتری تحت عناوین مختلف از جمله انعام، شیرینی، پاداش و عناوین مشابه دیگر خودداری نموده و با اعمال و رفتار خود مشتریان را در معذوریت اخلاقی قرار ندهد.
6-9- همکار متعهد است مقررات ورود و خروج، تدابیر بهداشتی و ایمنی و سایر ضوابط و مقررات انضباطی کارفرما را رعایت نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت مادی یا جانی به هر شخص اعم از همکار یا سایر همکاران شاغل در محل کار یا شخص ثالث گردد و این امر ناشی از قصور و یا تقصیر همکار باشد، تمامی عواقب و مسئولیت های قانونی مترقبه تمامأ بر عهده همکار است و کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
7-9- همکار متعهد است موازین اخلاقی و اسلامی و سایر مقررات جاری و یا ابلاغی در طول مدت قرارداد را دقیقأ رعایت نموده و از هرگونه اقدام یا خودداری از اقدام که برخلاف نظم و انضباط یا شئون اخلاقی یا ایمنی باشد، اجتناب نماید.
8-9- همکار متعهد است بهداشت و نظافت شخصی اعم از دوش روزانه، کوتاه بودن ناخن ها، شستشوی مرتب لباس ها، استفاده از عطر و ادکلن مناسب ، اصلاح صورت و به طور کلی آراستگی و پیراستگی خود را در همه حال رعایت نماید.
9-9- همکار متعهد است از لباس فرم، دستکش، کلاه ، ساق بند و سایر مواردی که کارفرما برای یکسان سازی امور رستوران در نظر گرفته است را با توجه به شرح وظایف و اختیارات پیوست قرارداد ، به صورت مستمر استفاده نماید به صورتی که از البسه شخصی، صرفاً در زمان ورود و خروج استفاده خواهد شد و در بقیه موارد ملبس به لباس فرم تعیین شده از سوی کارما خواهد بود.
10-9- همکار متعهد است در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و وسائل امانی مأخوذه در محیط کار کوشا بوده و اموال و وجوه فوق را صرفأ برای امور شغلی مصرف نماید و از خروج آنها از محل شرکت بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز کتبی خودداری نماید و به محض مطالبه کارفرما نسبت به استرداد اموال و اسناد امانی مأخوذه اقدام نماید و در غیر اینصورت مسئول عواقب قانونی آن خواهد بود در هر حال کلیه اموال و اسنادی که در اختیار همکار قرار می گیرد به صورت امانی در اختیار وی می باشد .
11-9- حسب مورد و با توجه به نوع و ماهیت امور محوله به همکار، تضامین لازم برای حسن اجرای تعهدات این قرارداد وفق مقررات کارفرما از همکار اخذ می گردد.
كارفرما ماذون است در مواردي كه به تشخيص خود جهت بيمه تكميل درمان يا اقدامات رفاهي و خدماتي قراردادهايي منعقدكند يا تسهيلاتي برقرار سازد نسبت به كسر اقساط و هزينه هاي آن از حقوق و مزاياي كارپذيراقدام نمايد.
12-9-همکار مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی همکار تلقی می شود.
13-9- همکار متعهد است به غیر از وعده های غذایی صبحانه ، ناهار و شام که تهیه نوع و میزان آن به تشخیص کارفرما و بر عهده کارفرما خواهد بود برای استفاده از هر گونه امکانات محل کار از جمله خوردنی ها و آشامیدنی ها به هزینه خود فیش تهیه نماید.
14-9- همکار پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم كامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذيل آن نموده و كليه ادعاهاي احتمالي بعدي را از خود سلب و ملغي اثر اعلام مي دارد.


ماده 10 - حفظ اسرار و محرمانگی:


همکار متعهد است از ارائه و افشاء هرگونه اطلاعات مربوط به کارفرما و یا کارکنان و مدیران آن از هر حیث و جهت از جمله اطلاعات مربوط به امور اداری یا مالی و یا عملی و یا تخصصی کارفرما و اطلاعات مربوط به ساختار داخلی، مشتریان، طرز تهیه و لوازم لازم برای تهیه غذاها، پیش غذاها و سس ها و نوشیدنی های خاص به هر نحو و به هر شخص اجتناب نماید و در صورت اقدام مسئول عواقب قانونی و جبران خسارت وارده به کارفرما خواهد بود.
تبصره: التزام همکار به عدم افشاء اطلاعات مأخوذه منحصر به ایام اشتغال نزد کارفرما نمی گردد و در برگیرنده تعهد و التزام وی به عدم افشاء اطلاعات کارفرما پس از قطع رابطه همکاری با کارفرما نیز خواهد بود.


ماده 11) موارد فسخ قرارداد:


در موارد ذیل قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و همکار باید جهت تسویه حساب به کارفرما مراجعه نماید.
1-11- عدم رعایت بهداشت فردی و کارگاهی مطابق مفاد این قرارداد.
2-11- عدم ارائه کارت بهداشت و گواهی پزشکی در مهلت تعیین شده.
3-11- عدم رعایت نظامات تعیین شده از سوی کارفرما و تعهدات مندرج در این قرارداد.
4-11- غیبت غير مجاز به مدت 2 روز متوالي يا 3 روز متناوب در سال .
5-11- تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل كار جمعاً بمدت 2 ساعت در ماه.
6-11- محكوميت به حدود ، قصاص ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، جعل ، دزدی، ارتکاب جرايم مواد مخدر(اعم از نگهداري – توزيع – توليد – فروش – استفاده ) ، خريد و فروش مشروبات الكلي و مواد روانگردان ، دعوا و مشاجره ، تمرد و خودداری از انجام وظیفه ، داشتن سوء پیشینه، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک و ارتكاب كليه اعمال مجرمانه كه موجب محكوميت قطعي همکار از سوي مقامات قضايي گردد.
7-11- عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي از جمله عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي ، قمار، شرط بندی، پوشش نامناسب ، برخورد غير اخلاقي با همكاران و مديران مافوق و كاركنان تحت امر، مشتریان و ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امكانات كارفرما ، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب كذب به مناسب انجام وظيفه يا در ارتباط آن، افشاي مستندات و مدارك و نيز افشاء اسرار كاري و تجاري كارفرما به هر شكل از جمله از طريق نشر الكترونيكي حسب تشخيص كارفرما.
8-11- تغيير ساختار تشكيلاتي و تعديل نيرو حسب مصوبه هيئت مديره كارفرما یا تغييرات ساختاري در فعالیت کارفرما در نتیجه شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري.
9-11- ارائه اطلاعات نادرست در تكميل مدارك استخدامي یا اصالت نداشتن مدارك ارائه شده .
10-11- قصور و تعلل در انجام وظايف محوله يا ايجاد بي نظمي و بر هم زدن آرامش در محيط كار و ترغيب يا تحريك ديگران به كم كاري يا اعتصاب و تحصن.
11-11- بی احتیاطی، کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و حفظ اموال کارفرما.
12-11- امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های مذکور.
13-11- عدم رعايت مقررات داخلي كارفرما در ساير موارد.
تبصره : چنانچه كارفرما در موضوع كار واگذار شده به همکار قبل از اتمام مدت قرارداد امكان ادامه فعاليت نداشته باشد قرارداد منفسخ تلقي و همکار استحقاق دريافت مزاياي قانوني و سنوات خدمت نسبت به ايام كاركرد را خواهد داشت.


ماده 12 – شرایط استعفا:


همکار بدون موافقت کارفرما نمی تواند نسبت به قطع همکاری یا ترک کار قبل از انقضاء مدت اقدام نماید در صورت وقوع شرایط الزام کننده استعفا، همکار باید استعفای خود را با اخطار کتبی، 30 روز قبل به اطلاع کارفرما برساند و در طی این مدت موظف است به کار خود ادامه دهد. همکار موظف است قبل از ترک کار کلیه مستندات و آموزش های حین خدمت را به فرد جایگزین منتقل نماید و در صورت تخلف همکار از شرایط این ماده مشارالیه متعهد است خسارت وارده به کارفرما را جبران نموده و به کارفرما پرداخت نماید و همکار حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.


ماده 13 – ضمانت ایفای تعهدات


همکار موظف است با امضای این قرارداد و به منظور تضمین ایفای صحیح تعهدات و تبعیت از مفاد این قرارداد و قرارداد کار منعقد شده میان همکار و کارفرما، یک/چند فقره چک/سفته به مبلغ کل 500/000/00 ریال با پشت نویسی ضامن/ یک شخص معتبر و مورد قبول کارفرما به عنوان وجه التزام حسن انجام تعهدات نزد کارفرما تودیع نماید. در صورتی که همکار تعهداتی را که به موجب این قرارداد و پیوست آن وآئین نامه های انضباطی کارفرما به عهده گرفته است، ایفاء ننماید،کارفرما مجاز خواهد بود وجه التزام مأخوذه را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به نفع خود ضبط و وصول نماید.
با انحلال قرارداد کار و انجام تعهدات و در صورتی که کارفرما ادعایی علیه همکار نداشته باشد، این تضمین به همکار مسترد خواهد شد.


ماده 14 – خاتمه قرارداد کار


تعهدات مندرج در این قرارداد برای هر دو طرف لازم الاتباع خواهد بود، مگر اینکه قرارداد پیش از خاتمه زمان اعتبار قرارداد با رضایت طرفین اقاله یا به حکم قانون منحل و یا به موجب ماده 12 فسخ گردد.


ماده 15 – کلیات قرارداد


مفاد این قرارداد در (15) ماده، (6) تبصره و در (2) نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و پس از امضاء، بین طرفین مبادله گردید و از تاریخ امضاء برای طرفین لازم الاجرا می باشد. طرفین قرارداد با مطالعه کامل متن این قرارداد آن را در صحت عقل و رشد و اختیار به امضا رسانده و مورد تأیید و قبول قرار می دهند.

امضاکارفرما/امضاهمکار

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید