بانک قراردادها
ارديبهشت 16 نوشته شده توسط 

(نمونه قرارداد سرویس و نگهداری سیستم مخابراتی (شرکت ها ، مجتمع های تجاری اداری و مسکونی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد .

قرارداد سرویس و نگهداري سیستم مخابراتی (شرکت ها ، مجتمع هاي تجاري اداري و مسکونی)
ماده 1- طرفین قرارداد


1-1-شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره‌شناسنامه ................... صادره از ................... متولد ................. ساکن .....................تلفن ......................... که بعد از آن اختصاراً به آن کارفرما می نامند .
2-1-شرکت مهندسی ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن .................................. تلفن ......................... که بعد از آن اختصاراً به آن پیمانکار می نامند .


ماده 2- موضوع قرارداد


نگهداري و سرویس سیستم هاي مخابراتی مجتمع تجاري یا اداري یا مسکونی .........................

 

ماده 3- مدت


از تاریخ ......................... لغایت ......................... می باشد .


ماده 4- مبلغ


مبلغ .......................... ریال می باشد که اجرت انجام خدما ت یادشده بطور ماهانه در مقابل صورت حساب و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهدشد .


ماده 5- تعهدات پیمانکار


1-5- پیمانکار متعهد می شود از دستگاه مرکز تلفن شماره اي و دستگاه کنسول اپراتوري و منبع تغذیه...............آمپري و باطري هاي به خوبی نگهداري و در صورت نیاز سرویس نماید .
2-5-پیمانکار متعهد می شود از شبکه کابل کشی و سیستم سیم کشی هاي داخل تلفن از پست مرکزي تا محل استقرار تلفن هاي رومیزي و سیستم تلفن هاي ردیفی با ظرفیت هاي مختلف در اطاق هاي کار شرکت به خوبی نگهداري کرده و در صورت نیاز به سرویس اقدام نماید .
3-5-پیمانکار متعهد می شود جابجایی شماره هاي داخلی و خطوط مستقیم و جابجایی تلفن هاي رومیزي و تلفن هاي ردیفی در انواع مختلف و تعمیرات قطعات فرموده دستگاه مرکزي تلفن و تلفن هاي رومیزي را انجام دهد .
4-5-پیمانکار متعهد می شود کلیه قطعات ید کی و وسایل مورد نیاز را تأمین نموده و هزینه آن را طبق فاکتور ارائه شده با تائید کارفرما اخذ نماید .
5-5-پیمانکار متعهد می شود که مالیات و سایر کسورات قانونی که به موضوع قرارداد تعلق می گیرد ، را پرداخت نماید.
6-5-پیمانکار متعهد می گردد در طول قرارداد دستگاه مرکزي تلفن و قسمت هاي مختلف آن را همیشه آماده بهره برداري کامل نگاه دارد .
7-5- پیمانکار متعهد می شود در صورت بروز اختلال و خرابی در کا ر دستگاه مرکز تلفن پیمانکار موظف است پس از اطلاع کارفرما در کوتاه ترین زمان نسبت به اعزام متخصص و رفع اشکال اقدام نماید .
8-5-پیمانکار متعهد می شود با گماردن یک نفر تکنسین در طول ساعات فعالیت شرکت نسبت به انجام تعمیرات و ......................... تلفن اقدام نماید .
9-5-پیمانکار متعهد می شود در موقع لازم که حجم کار پس از توان یک نفر است با اعزام نفرات کافی نیست به انجام تعمیرات و جابجایی اقدام کند .
10-5- پیمانکار متعهد می شود جهت کنترل کیفیت کارهاي اجرایی هر هفته افراد متخصص خود را به محل موضوع قرارداد اع زام کند، و تخصص و صلاحیت فنی کارشناس به کار گرفته شده توسط پیمانکار باید به تائید کارفرما برسد .
11-5- پیمانکار متعهد می شود که کلیه خدمات موضوع قرارداد را طبق دستورات و استانداردهاي بین المللی انجام دهد و کلیه خدمات موضوع قرارداد را به دیگري واگذار یا انتقال ندهد ، و در صورت تخلف یا قصور و اهمال در کار توسط پیمانکار ، پیمانکار مسئول جبران ضرر و زیان وارده خواهدبود . و کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نموده و ادامه کار را به شرکت دیگري واگذار و خسارت ناشی از این امر را از پیمانکار اخذ نماید.
12-5- پیمانکار م تعهد می شود چک اجراي حسن قرارداد یک فقره چک به شما .......................... جهت تضمین به کارفرما تحویل دهد .


ماده 6- تعهدات کارفرما


1-6-تهیه و تامین کلیه ابزارهاي کار و دستگاه هاي آزمایش و کنترل جهت ارائه خدمات به عهده کارفرما می باشد.
2-6-کارفرما مت عهد می شود کلیه قطعات یدکی و وسایل مورد نیاز را تامین و در صورت تامین از طرف پیمانکار هزینه آن را پرداخت نماید.
3-6- کارفرما متعهد می شود مبلغ مندرج در قرارداد را بعد از پایان کار و مدت قرارداد بعد از تسویه کامل با پیمانکار پرداخت نماید ، چک تضمینی دریافتی از پیمانکار را مسترد دارد .

ماده 7- مرجع حل اختلاف


هرگونه اختلاف در بدو امر با مذاکرات اصلاحی و در مرحله بعد شوراي حل اختلاف محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی و رأي شورا قطعی خواهدبود .


ماده 8- حوادث غیرمترقبه


خسارت و خرابی هاي ناشی از آتش سوزي و خرایکاري زلزله و سیل مشمول قرارداد نمی باشد .


ماده 9- نسخ قرارداد


این قرارداد در 9 ماده و سه نسخه تنظیم ، هر کدام از آن نسخ داراي حکم واحد می باشد که پس ازامضاء و مبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء پیمانکار امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند .........................
2-آقاي ......................... فرزند .........................

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید