بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد فروش عمده خودرو و اتوبوس

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

این قرارداد در خصوص خرید تعداد انبوه اتوبوس وارداتی بوده و عمومات آن قابل استفاده در خرید و واردات سایر خودروها اعم از خودروهای سبک یا سنگین می باشد.

این قرارداد در مورخه ................. فیمابین شرکت خودروسازی ............. به شماره ثبت ............ ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ........... به نمایندگی و امضای مجاز آقای ............. به عنوان ............... هیئت مدیره و آقای ................ به عنوان مدیرعامل به نشانی: ............................................ و تلفن تماس ............... که در این قرارداد « فروشنده » نامیده می شود از یک سو و شرکت .................... به شماره ثبت ................. ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان ................. و به نمایندگی و امضای مجاز آقایان ............ به عنوان ............ هیئت مدیره و ............... به عنوان .............. مدیر عامل به نشانی: ........................................... به شماره تماس ....................... که در این قرارداد « خریدار » نامیده می شود از سوی دیگر بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله ماده یا قانون مدنی منعقد و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

عبارتست از فروش تعداد ......... دستگاه اتوبوس درون شهری آرتیکولیت (دوکابین) گازوئیل سوز تولید کارخانه King Long چین به صورت CBU با مشخصات فنی پیوست که پس از امضاء طرفین جزء لاینفک این قرارداد بوده و خریدار پس از رؤیت موضوع کالا، کیفیت و کمیت آن را تأیید نموده است.

ماده 2- مبلغ قرارداد :

بهای هر دستگاه اتوبوس به مبلغ...................ریال (معادل ............. تومان) قبل از ترخیص مورد توافق قرار گرفت که بر این اساس مبلغ کل قرارداد عبارت از .................. ریال (معادل ............. تومان) می باشد.

تبصره 1- كليه عوارض و حقوق گمركي و هزينه هاي ترخيص جمعاً حدود ................... ريال ( 30% عوارض گمركي براي CBU) به عهده خريدار مي باشد.

تبصره 2- در صورتی که قبل از تحویل موضوع قرارداد و به موجب مصوبات دولتی یا مقررات قانونی یا عوامل سیاسی کشورهای تولید کننده یا وارد کننده، هرگونه کاهش یا افزایشی در تعرفه های مربوطه حادث شود، به نحوی که موثر در قیمت مندرج در این قرارداد باشد، طرفین نسبت به احتساب و تسویه آن اقدام خواهند نمود.

تبصره 3- تغییر در نرخ ارز اعم از کاهش یا افزایش به میزان ..... درصد قیمت ارز در زمان انعقاد این معامله باعث تغییر در قیمت اتوبوس های موضوع این قرارداد بوده و طرفین نسبت به تعدیل قرارداد و تسویه آن اقدام خواهند نمود.

ماده 3- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

روش پرداخت بهاي كالاي موضوع قرارداد به شرح زير است:

1- خریدار متعهد است 23% از مبلغ هر مرحله از گشایش را حداکثر ظرف یک هفته قبل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی طی یک فقره چک تضمینی بانکی به فروشنده پرداخت نماید. 77% (هفتاد و هفت درصد) مابقی قرارداد ظرف مدت 350 روز (سیصد و پنجاه روز) از تاریخ تحویل کالا پرداخت خواهد شد.

2- فروشنده در مقابل 23% پیش پرداخت و خریدار در مقابل 77% مابقی قرارداد متعهد هستند هر کدام یک فقره چک شرکت متبوع خود به ارزش 5/1 برابر مبالغ چک را از بابت تضمین در نزد یکدیگر تودیع نمایند. بدیهی است چکهای موصوف پس از تسویه حساب کامل به طرفین مسترد خواهد گشت. در صورت عدم تسویه کامل، طرفین می توانند با درج تاریخ در متن چک نسبت به کارسازی آن اقدام نمایند.

ماده 4- زمان و مکان تحویل کالا و مدت قرارداد :

کل مدت اجرای قرارداد 6 ماه از تاریخ دریافت پیش پرداخت توسط فروشنده خواهد بود به نحوی که :

تعداد ...... دستگاه اتوبوس های موضوع قرارداد ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت پیش پرداخت و تعداد ...... دستگاه ديگر 6 ماه بعد از امضای قرارداد ، پس از ترخیص در گمرک بندرعباس تحویل نماینده خریدار گردیده و پس از تحویل کالا هیچ گونه مسئولیتی اعم از مالی و غیر مالی بر عهده فروشنده نخواهد بود.

تبصره : در صورتی که فروشنده نتواند ظرف مدتهای مذکور مبادرت به تحویل کالا نماید، مدت مذکور در هر مرحله، برای یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بوده و در این مدت جریمه ای به تاخیر مذکور تعلق نخواهد گرفت.

ماده 5 جريمه تأخير در تحويل و پرداختها :

1- تأخير در تحويل اتوبوسهاي موضوع قرارداد به غیر از تبصره ماده 4 این قرارداد به ميزان 2 درصد ارزش قرارداد به ازاي هر ماه ( و يا يك سي ام 2 درصد به ازاء هر روز) بعنوان جريمه تأخير محاسبه و خريدار از پرداخت نهايي كسر خواهد نمود.

2- تأخير در پرداخت مبلغ قرارداد از سوی خریدار بر اساس مفاد قرارداد به ازاء هر ماه به ميزان 2 درصد مبلغ موضوع بند 2 روش پرداخت اين قرارداد ( يك سي ام 2 درصد به ازاء هر روز) بعنوان جريمه تأخير محاسبه و از خریدار وصول خواهد گرديد.

ماده 6- ساير تعهدات فروشنده و خريدار:

الف- خريدار موظف است پس از اعلام كتبي فروشنده مبني بر آماده تحويل بودن كالا ، حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ترخیص و تحويل اتوبوس هاي موضوع قرارداد اقدام نمايد و يا كليه مبالغ مورد نياز جهت ترخيص و انبارداري و غيره را قبلاً بطور علی الحساب در اختيار فروشنده قرار دهد تا ترخيص توسط فروشنده انجام و تسویه حساب نهایی از بابت ترخیص بر اساس مدارک مثبته معمول گردد . در غير اينصورت كليه هزينه هاي مترقبه از تاریخ اعلام تحویل کالا به عهده خريدار خواهد بود.

ب - در صورتی که کالاهای موضوع قرارداد بوسیله فروشنده ترخیص گردد خریدار متعهد است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام فروشنده ، نماینده یا رانندگان خود را جهت تحویل اتوبوسهای موضوع قرارداد و حمل آن تا مقصد ........ ، بطور کتبی معرفی و به بندر عباس اعزام نماید .

ج- فروشنده موظف است سند مالكيت اتوبوس هاي موضوع قرارداد را حداكثر يك ماه پس از تحويل به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طي نامه رسمي از سوی خريدار معرفی شده است را صادر و همراه ساير اسناد قانوني به نماينده معرفي شده تحويل نمايد.

د- فروشنده اعلام نموده است كه کالاهای موضوع قرارداد ، استانداردهای مورد قبول کشور ایران را دارا بوده و همچنین نمايندگي انحصاري توليد ، فروش و خدمات پس از فروش کالاهای موضوع قرارداد را از سوی شركت King Long چين در اختيار دارد. از اينرو متعهد است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ امضاء این قرارداد گواهي معتبر نمايندگي و سایر مجوزهای مربوط به استاندارد را به خريدار ارائه نمايد.

ه- در صورتي كه خريدار علاوه بر مشخصات پيوست قرارداد متقاضي استفاده از تجهيزات اضافي ديگري در اتوبوس هاي موضوع قرارداد باشد، نسبت به پرداخت ارزش آنها خارج از اين قرارداد اقدام خواهد نمود.

و- فروشنده متعهد است كليه اتوبوس هاي وارداتي اين قرارداد را با نام كارخانه اصلي (شركت King Long چين) تحويل خريدار نمايد.

ز- پرداخت هزينه هاي ترخيص كالاهاي موضوع قرارداد برابر اسناد رسمي گمركي در هر مرحله برعهده خریدار بوده و هرگونه تاخیر زمانی در این مورد به عهده خریدار میباشد . لیکن فروشنده نیز حداکثر سعی و مساعی خود را در بکارگیری معافیتها و امتيازات خود به عنوان تولید کننده داخلی در کاهش هزینه های ترخیص معمول خواهد داشت.

ح- خريدار مجاز است تا در هر مرحله اعم از گشايش اعتبار اسنادي، توليد، حمل و نقل، نظارت و غيره اخذ اطلاعات نمايد و فروشنده نيز در اين مراحل هماهنگي و همكاري لازم را معمول خواهد داشت.

ماده 7- خدمات پس از فروش :

وسایل و قطعات مشمول گارانتي اتوبوسهای موضوع قرارداد از تاريخ تحويل به مدت 12 ماه يا كاركرد 100 هزار كيلومتر به عهده فروشنده مي باشد.

تبصره 1- خدمات پس از فروش و همچنين لوازم يدكي و تعميرات كليه اجزاي اتوبوس ها به مدت 10 سال توسط فروشنده در قبال دريافت وجوه آن تضمين مي شود.

تبصره 2- فروشنده موظف است در طول یک دوره ..... روزه نسبت به آموزش و نحوه بهره برداري از اتوبوس هاي موضوع قرارداد به افراد معرفی شده از سوي خريدار اقدام نمايد. و عنداللزوم تعداد 3 نفر از نيروهاي فني معرفی شده از سوی خریدار را جهت آموزش به مدت ...... روز به كشور چين اعزام و به کارخانه تولید کننده اتوبوس هاي موضوع قرارداد معرفی نمايد. هزینه بلیط هواپیما و اسکان افراد اعزامی بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده 8- موارد فورس ماژور :

اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد، مادامي كه حالت مذكور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتي كه صرفاً متأثر از فورس ماژور مي باشد تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نمي شود و در صورت بروز فورس ماژور طرفين قرارداد مي توانند با توافق يكديگر به تناسب، مدت قرارداد را افزايش داده و يا آن را فسخ نمايند. در صورت فسخ قرارداد به علت فورس ماژور، طرفين حق هيچگونه ادعايي (مطالبه خسارت) را نخواهد داشت. تعيين و تأييد حالت فورس ماژور و طول آن به عهده مراجع ذيصلاح قضایی خواهد بود.

تبصره- تغييرات قوانين مبني بر جلوگيري از واردات خودرو بصورت CBU جزو موارد فورس ماژور محسوب خواهد گرديد.

ماده 9- مرجع حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در تفسير تمام یا قسمتی از مفاد قرارداد یا الحاقیه و متمم ویا اصلاحات آن مراتب با طرح موضوع در هيئتي مركب از نمايندگان مرضي الطرفين بصورت دوستانه و مسالمت آمیز بررسي و حل و فصل خواهد شد. در صورتیکه مذاکرات طرفین ظرف یکماه به نتیجه نرسیده و یا در صورتیکه هر یک از طرفین ظرف یک هفته بعد از اعلام طرف دیگر حاضر به انجام مذاکره و حل اختلاف نشود طرفين مي توانند از طريق محاكم قضايي اقدام نمايند.

ماده 10- تعداد نسخ

اين قرارداد در 10 ماده و 7 تبصره و در 2 نسخه تنظيم، امضا و مبادله گرديد و كليه نسخ آن حكم واحد را دارند.

امضاء طرفین قرارداد.

اشتراک این مطلب از طریق:
3395 آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

3 نظرها

 • ام کلثوم عبداله پور یکشنبه, 18 فروردين 1398 19:32 ارسال شده توسط ام کلثوم عبداله پور پیوند نظر

  با سلام لطفا نمونه قرارداد کارگزاری ( واسطه ) برای فروش مرکز گردشگری را هم به سایت خوبتان اضافه نمایید
  با تشکر

 • رضا دباغیان یکشنبه, 11 آذر 1397 16:51 ارسال شده توسط رضا دباغیان پیوند نظر

  با سلام
  لطفا نمونه قرارداد کارگزاری صادرات سیمان یا شبیه به آن را برای من ارسال کنید .

 • حمید چمنی راد یکشنبه, 13 خرداد 1397 12:26 ارسال شده توسط حمید چمنی راد پیوند نظر

  با سلام لطفا نمونه قرارداد کارگزاری ( واسطه ) برای فروش خودرو ارسال نمایید
  با تشکر

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید