بانک قراردادها
آذر 26 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد نظارت کارگاهی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

,

 

قرارداد نظارت کارگاهی


اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .


ماده 1- طرفین قرارداد


1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري .................. آقاي .................... فرزند ........................ شماره شناسنامه..............صادره از ...................... متولد ..................... ساکن ...................... تلفن .....................که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت.................... آقاي ...................... فرزند ........................ شماره شناسنامه ......................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ......................... تلفن ................... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .


ماده 2- موضوع قرارداد


نظارت کارگاهی ساختمان مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی صادره از شهرداري


ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... ماه / سال می باشد .


ماده 4- مبلغ قرارداد


به مبلغ کل ......................... ریال که بطور ماهانه در پایان ماه براساس صورت حساب مورد تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهدشد .


ماده 5- محل اجراي قرارداد


شهرستان ................. واقع در .................. قطعه زمینی به مساحت ............. مترمربع ................. می باشد .


ماده 6- تعهدات پیمانکار (ناظر)


1-6-پیمانکار متعهد می شود بر اجراي صحیح عملیات اعم از معماري ، سازه ، تاسیسات برق ی و مکانیکی و محوطه سازي مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی و گچ کاري ، کاشی کاري و غیره مطابق نظر کتبی کارفرما نظارت کامل نماید .
2-6-پیمانکار متعهد می شود اثرات جنبی کارهاي ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف را بررسی و تدابیر لازم را بکار گیرد ، و کیفیت مصال ح مصرفی و رعایت اصول ایمنی کارگاه و کارگران نظارت نموده ، و در صورت نیاز به آزمایش جهت اطمینان و کیفیت آن موضوع را مورد آزمایشات مورد لزوم قراردهد .
3-6-پیمانکار متعهد می شود نظارت خود را براساس مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ها و بخش نامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي و نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوي کارفرما اعمال نماید .
4-6- پیمانکار متعهد می شود کادر فنی داراي صلاحیت فنی را براي اعمال نظارت در طول مدت اجراي پروژه با تائید کارفرما به کار گیرد .
6-5-مسئولیت قانونی نظارت کارگاهی برعهده شرکت پیمانکار بوده و بدون توافق و موافقت کتبی کارفرما نمی تواند تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .
6-6-پیمانکار متعهد می شود . هرگاه در طول اجراي عملیات نیاز به تغییر طرح در مورد جزئی با توجه به مصالح موجود در کارگاه داشته باشد ، و یا احیاناً نیاز به تغییرات جزئی در نقشه ها لازم باشد موظفاست به موقع موارد فوق را بررسی و تهیه و بعد از تائید کارفرما به صورت کتبی به اطلاع مجري طرحابلاغ نماید .
7-6-پیمانکار متعهد می شود در اثر تغییر برنامه احتیاج به عوامل فنی نظارت بیشتر یا کمتر از تعداداعلامی در قرارداد باشد ، در این صورت نسبت به عوامل جدید و حق الزحمه تجدیدنظر و توافق نمایند .
8-6-تعداد نیروي نظارتی پیمانکار متعهد می شود تعداد ......................... نفر با تخصص هاي مختلف درمراحل مختلف کارگاهی جهت اعمال نظارت به کارگاه موضوع قرارداد اعزام نماید .
9-6-پیمانکار متعهد می شود مقررات مربوط به قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و حوادث و مالیات و دارایی ها رعایت کند .


ماده 7- تعهدات کارفرما


1-7-کارفرما متعهد می شود در موع د مقرر مبلغ مورد قرارداد را پرداخت نماید ، و کارگاه را در تاریخ مقرر جهت انجام کار نظارتی آماده سازد .
2-7- پیمانکار متعهد می شود وسایط نقلیه افراد متخصص را جهت رفت و برگشت به محل کارگاه در ساعت ......................... در صبح و ساعت .......................... غروب را تهیه نماید .


ماده 8- فسخ


طرفین قرارداد می توانند با توافق قرارداد را فسخ کنند یا در صورت تخلف هر یک از طرفین ، طرف مقابل مطابق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین حق فسخ خواهندداشت .


ماده 9- مرجع حل اختلاف


در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرا ت اصلاحی ، موضوع حل و فصل در صورت عدم حل و فصل موضوع اختلافی مرجع حل اختلال داور مرضی الطرفین بوده و رأي داوري قطعی است .


ماده 10 - نسخ قرارداد


این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از نسخ داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و
مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .


امضاء پیمانکار امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند ............
2-آقاي ......................... فرزند ...........

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید