بانک قراردادها
آبان 07 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد کارگزاری ، مشاوره و انجام امور بازرگانی

این مورد را ارزیابی کنید
(25 رای‌ها)

نمونه قرارداد کارگزاری ، مشاوره و انجام امور بازرگانی

این قرارداد در تاریخ …………. در شهر …. …….. فی مابین شرکت …………….……… به شماره ثبت ………… به نمایندگی …………………. به عنوان ……………. که من بعد شرکت کار فرما نامیده می شود از یک طرف............شماره ثبت ......به نمایندگی ………………. بعنوان ………. که من بعد شرکت کار گزار خوانده می شود از طرف دیگر برای استفاده از خدمات طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود ، منعقد می گردد.


ماده 1- موضوع قرارداد


موضوع قرارداد کارگزاری ، مشاوره ، انجام امور بازرگانی در چار چوب قرار داد ، ایجاد پروژه های بازار سازی ، ساماندهی پروژه های بازار یابی ، تنظیم مکانیسم فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما در محدوده مطروحه در قرارداد ، انجام مباشرت در جذب سرمایه گذاری و انجام مدیریت مالی در اجرای پروژه های اجرایی طرح ، تاکید بر انحصار کارگزاری در موضوع و محل قرارداد .


ماده 2 – نشانی طرفین قرارداد


نشانی طرفین قرار داد به شرح زیر است :
شرکت کار فرما : …………………………………………………………………………………………………………………
شرکت کار گزار : …………………………………………………………………………………………………………………
تبصره 1 : هر گاه طرفین قرار داد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد ، باید نشانی محل جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد و تا وقتی نشانی اعلام نشده است ، کلیه اوراق ، نامه ها و اظهار نامه ها به نشانی فوق ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید .


ماده 3 – متن خدمات


خدماتی که شرکت کار گزار بایستی به موجب این قرارداد انجام دهد به شرح زیر می باشد .
3-1- ارزیابی موتور سیکلت در کشور افغانستان به طور اخص و در حوزه تعریف شده به طور اعم .
3-2- ارزیابی و شناسایی بازارهای فروش کالا و خدمات شرکت کار فرما .
3-3- ارزیابی و شناسایی پتانسیل جذب کالا در بازار .
3-4- ارزیابی و شناسایی دیگر فروشنده ها یا رقبا در بازار .
3-5- ارزیابی و برآورد قیمت کالاهای موجود در بازار .
3-6- ارزیابی و بررسی کیفیت و نوع کالاهای عرضه شده به بازار .
3-7- ارزیابی و دسترسی به نحوه ارائه کالاهای رقبا و شرکت کار فرما در بازار .
3-8- ارزیابی و شناسایی و معرفی خریداران عمده کالا به شرکت کار فرما در بازار .

3-9- حافظ و هماهنگ کننده و رابط مستقیم خریداران و شرکت کار فرما در بازار .
3-10- حافظ و حامل مسئولیت حمل و تحویل کالا به خریدار یا خریداران ، وجه کالا به شرکت کار فرما .
3-11- سرپرستی و هماهنگی ایجاد مراکز خدمات پس ار فروش در بازار .
3-12- مدیریت تبلیغاتی و اطلاع رسانی ( روزنامه – تلویزیون – پوستر و …)
3-13- پیگیری ، بررسی و شناخت افراد صاحب حرفه و هویت مناسب برای ایجاد عاملیت فروش و طراحی سایت های فروش زنجیره ای به منظور توسعه دامنه فروش شرکت کار فرما .
3-14- تهیه ترازنامه و گزارش مالی برای ارائه به شرکت کار فرما ، مدیریت مالی و اداری تا اتمام افعال مرتبط شرکت کار فرما و مشتریان و انتقال اسناد .


ماده 4- مدت زمان کار گزاری ( مدت قرارداد)


مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 5 سال می باشد و طرفین قرارداد ظرف مدت اعتبار حق فسخ یکجانبه آنرا نخواهد داشت .
4-1- در صورتیکه هر یک از طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد بطور یکجانبه قرارداد را فسخ و یا از ایفاء تعهدات مصروحه در آن استنکاف ورزند مستنکف مکلف به جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهد بود .
4-2- هر یک از طرفین در صورت تمایل به فسخ و یا تجدید نظر در مفاد قرارداد مکلف است حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت قرارداد را کتباً به طرف دیگر اعلام نمایند در غیر اینصورت قرارداد به خودی خود با همان شرایط برای 5 سال دیگر تمدید شده ، تلقی خواهد شد و این روال برای سالهای بعد نیز لازم الرعایه خواهد بود .


ماده 5 – قیمت محصولات موضوع قرارداد


قیمت محصولات به تفکیک درب کارخانه و تحویل در مرز های خروجی کشور برای هر کالا توسط کارفرما اعلام خواهد شد و شرکت کارگزار مکلف به رعایت قیمتهای اعلامی می باشد .
5-1- قیمت درب کارخانه ابتدا توسط شرکت کارفرما محاسبه و اعلام می شود .
5-2- قیمت درب نمایندگی برابر است با قیمت درب نمایندگی بعلاوه هزینه های مربوط به حمل به اضافه هزینه های مربوط به حمل بعلاوه 10 % مارژین توزیع کننده .
5-3- قیمت مصرف کننده برابر است با درب مغازه به اضافه 10 % مارژین فروشنده . بدیهی است محاسبه قیمت توسط شرکت کارفرما براساس قیمت روز بازار هدف تنظیم میگردد .


ماده 6 – نحوة پرداخت موضوع قرداد


پرداخت وجه فاکتورهای کالاهای تحویلی شرکت کارفرما به شرکت کارگزار بصورت نقد یا پرداخت در زمان معین خواهد بود مگر اینکه شرکت کارفرما در زمان عقد قرارداد توافق دیگری نماید ، الحال چنانچه کارگزار کالایی را بدون آنکه قبلاً فروخته باشد تحویل گیرد مکلف به پرداخت وجه پس از فروش کالا می باشد ولیکن شرکت کارفرما در هر زمان می تواند کالای خود را مطالبه و در صورت موجود نبودن در خواست وجه نماید .
بدیهی است در مواردی که قرارداد مستقیماً بین شرکت کارفرما و خریدار یا خریداران صورت پذیرد . الزام تعهدات خریدار بعهده شرکت کارفرما می باشد ولکن شرکت کارگزار خود را مسئول برای پیگیری مطالبات شرکت کارفرما تا حصول نتیجه میداند البته کلیه مخارج ناشی از این اقدامات بعهده شرکت کارفرما می باشد.


ماده 7 – محل اجرای قرارداد

محل اجرای قرارداد اعتبار اجرایی و انحصاری قرارداد در شهرستانهای خراسان مرکزی ، شمالی ، جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، افغانستان ، پاکستان ، آسیای میانه و عراق می باشد .


ماده8 – حقوق کارگزار و نحوه پرداخت ( حقوق کارگزار )


8-1- شرکت کارگزار به ازاء خدمات موضوع قرارداد محق به دریافت مبلغ 1/000/000 ریال در ماه به عنوان حق المشاوره به صورت ماهیانه و دریافت کلیه هزینه های مربوط به انجام طرح برابر اسناد مثبته از شرکت کارفرما و 4 % از کل فروش بر اساس فاکتورهای فروش سازمان در حوزه استحفاظی شرکت کارگزار بعنوان حق کارگزاری می باشد .
تبصره 2 : چنانچه به هر علت قرارداد کارگزاری در هر زمان فی مابین دو شرکت فسخ گردد و شرکت کارفرما حقوق کارگزاری را نسبت به مشتریان معرفی شده از سوی کارگزار مادام الفعالیت به رسمیت شناخته و به میزان 3 درصد محاسبه و در پایان هر ماه به مرکز کارگزاری ارسال می دارد ، بدیهی است در موضوع این بند حساب جاری ( بانک سپه ) معرفی می گردد .


ماده 9 – تعهدات طرفین


به طور کلی طرفین قرارداد تعهد می نمایند در دوره مباشرت برای تضمین حسن اجراء موارد زیر را رعایت نمایند .
9-1- شرکت کارگزار متعهد می شود در هر حال صلاح و صرفه شرکت را مورد نظر داشت و در زمینه خدمات واگذار شده حداکثر تلاش خود را بنماید
9-2- کلیه ضمانتنامه ها و قراردادهایی که در زمان کارگزاری و مباشرت در ارتباط با قرارداد موجود توسط شرکت کارگزار تنظیم می گردد . پس از امضاء طرف قرارداد ، با امضاء مدیر عامل ، نماینده و مهر شرکت قانونی می باشد .
9-3- تامین کلیه مجوزهای مربوط به موضوع قراداد ورفع موانع قانونی و مرتفع نمودن مشکلات اداری و مراجع ذیربط راساً بعهده شرکت کار فرما می باشد و شرکت کار گزار از این حیث هیچگونه مسئولیتی ندارد .
9-4- شرکت کارفرما مکلف است بنا به در خواست شرکت کارگزار و ضرورت احکام تفویض اختیار در خصوص انجام کارگزاری به مراجع ذیربط اقدام نماید و همچنین در دوره کارگزاری در زمینه انجام کلیه رایزنی ها ، مذاکرات ، ایجاد تسهیلات و ………… مرتبط با انجام خدمات موضوع این قرارداد با طرفین ذیربط اقدام نماید .
9-5- شرکت کارفرما مکلف است بنا به درخواست شرکت کارگزار با برندی که شرکت کارگزار درخواست می نماید و فاقد هر گونه منع قانونی است در جهت پیشبرد اهداف قرارداد نسبت به تولید اقدام نماید .
9-6- این قرارداد منحصراً بین دو طرف امضاء کننده قرارداد منعقد گردیده و بدون اجازه کتبی و قبلی طرفین قابل انتقال و واگذاری به غیر نمی باشد و در صورت تخلف هر یک از طرفین مورد مذکور و یا سایر موارد مندرج در قرارداد حق فسخ قرارداد ضمن مطالبه خسارت برای طرف دیگر محفوظ خواهد بود .
9-7- چنانچه محصولات شرکت کارفرما به علت نقایص تولید و مونتاژ و نامرغوب بودن و صدمه دیدن به هنگام تولید و یا اتیکت گذاری غیر قابل فروش باشد و این موارد ناشی از اقدامات شرکت کارگزار ویا خریدار نباشد ، ماهیانه آمار ضایعات با حضور نماینده شرکت کارفرما صورتجلسه گردیده و طبق مفاد صورتجلسه مذکور اقدام به بازگشت کالا می شود .
9-8- محل تحویل محصولات موضوع قرارداد سکوی انبار خریدار می باشد ، فلذا هر گونه حادثه احتمالی بر کالا پس از خروج کامیون از انبار شرکت کارفرما بر عهده شرکت کارفرما می باشد .
9-9- هر نوع مکاتبات از قبیل اطلاعیه ها و گزارش ها و همچنین اوراق و اسناد امضاء کنندگان قرارداد به زبان فارسی و به نشانی مندرج در این قرارداد بعمل می آید که ارسال آن در غیر صورت تحویل به دبیر خانه با اخذ رسید بوسیله پست سفارشی خواهد بود .


ماده 10 – ضمانت حسن انجام تعهدات

برای حصول از حسن انجام تعهدات و تکالیف شرکت کارگزار 1/5 درصد از هر پرداخت به کارگزار بعنوان تضمین حسن انجام کار شرکت کارگزار کسر و حداکثر بمدت یکسال در نزد شرکت کارفرما امانت خواهد بود

10-1 بدیهی است در صورت عدم قصور شرکت کارگزار که پروژه ادامه پیدا نکند یا به دلیل انصراف شرکت کارفرما به همکاری مبلغ حسن انجام کار بدون هر گونه قید و شرطی پرداخت می گردد .


ماده11 – کسورات قانونی


کسورات قانونی این قرارداد بر عهده شرکت کارفرما می باشد و شرکت کارگزار در پرداخت یا کسر معادل از مبالغ موضوع ماده 6 این قرارداد هیچگونه تعهدی ندارد .


ماده12 – موارد اضطراری – فورس ماژور


در موارد اضطراری از قبیل جنگ اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی یا شیوع بیماریهای واگیر دار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالیهای بی سابقه و آتش سوزیها که انجام قرارداد و حاضر برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند . در این صورت ظرف یک ماه پس از اعلام ختم قرارداد کارگزاری ، شرکت کارگزار باید صورتحسابی شامل مبلغی که باید از طرف شرکت کار فرما به او پرداخت شود به شرکت تسلیم نماید ، شرکت کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورت حساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به شرکت کارگزار تعلق می گیرد به او پرداخت خواهد نمود ،در مقابل چک ضمانت این قرارداد نیز به شرکت کارگزار واگذار خواهد شد .


ماده 13 – حل اختلاف


کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد ویا تغییر وتفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و نتوانند آنها را از طریق مذاکره ویا مکاتبه حل وفصل نمایند ، در کمیسیونی مرکب از مدیران طرفین و نماینده مرضی الطرفین به انتخاب طرفین مطرح می شود ، در صورتی که این کمیسیون نتواند بر مبنای مقررات مربوطه اختلاف را حل کند موضوع به ماده 14 قراداد ( حکمیت ) ارجاع می گردد .


ماده 14 – حکمیت و داوری


در این قرارداد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان حکم مرضی الطرفین تعیین که در صورت بروز هر گونه اختلاف و یا اشکال که طرفین قرارداد و کمیسیون منتخب در ماده 13 قادر به حل آن نمی باشند با حضور نمایندگان طرفین قرارداد هیئت داوری تشکیل و رای صادره لازم الاجراء می باشد .
بدیهی است رد دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی در حدود اختیارات هیئت داوری می باشد .


این قرارداد در 14 ماده و دو تبصره و در سه نسخه تهیه ، تنظیم و به تأیید طرفین رسید که هر نسخه حکم واحد را داشته و لازم الاجراء می باشد .

حکمیت ، شهود شرکت کارفرما شرکت کارگزار

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

 • محسن طاهری شنبه, 20 خرداد 1402 20:54 ارسال شده توسط محسن طاهری پیوند نظر

  عرض ادب و احترام
  من رئیس و مدیرعامل شرکت صنایع کاغذی پاپیروس برگ دیبا هستم.
  از آنجاییکه من با بسیاری از تولید کنندگان و فروشندگان کاغذ و مقوا در سراسر دنیا آشنایی دارم، خیلی از تولید کنندگان داخل ایران درخواست فروش محصولاتشان را در خارج از کشور به من میدهند.
  سؤال اول:
  آیا قرارداد بین ما همان قرارداد کارگزاری هست؟
  درغیر این صورت نام این قرارداد چیست؟
  سؤال دوم:
  آیا از همین نمونه قرارداد میتوانم استفاده کنم؟
  سؤال سوم:
  چون معاملات با دلار هست، مبلغ پورسانت من باید با دلار دریافت شود یا ریال؟
  با سپاس فراوان
  طاهری

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید