بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد عاملیت برای خرید سهام از بورس

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

این قرارداد نمونه ای از قراردادهای عاملیت و نمایندگی است که عموماً توسط شرکتهایی که موضوع اصلی فعالیت آنها فعالیت در بازار سرمایه نبوده ولی به استناد عدم ممنوعیت اساسنامه شرکت ، قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.اشخاص حقیقی نیز در صورتی که تمایل داشته باشند در بازار بورس فعالیت داشته و شخص دیگری برای آنها سهام خرید و فروش نماید می توانند از این قرارداد استفاده نمایند.

 

این قرارداد فی ما بین شرکت ............... به شماره ثبت ............. ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای تهران و با نمایندگی و امضاء مجاز آقا/ خانم .................. به عنوان ............... به نشانی: ....................... که از این پس «شرکت» نامیده می شود از یک طرف و آقای .................. فرزند ............... متولد .................. به شماره شناسنامه .......... کد ملی ............ و به نشانی که از این پس اختصاراً «عامل» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط و مفاد آتی منعقد گردید و طرفین متعهد به تبعیت از مفاد آن می باشند.

ماده یک) موضوع قرارداد:

خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرا بورس ايران توسط عامل و به نام و به حساب و سرمایه شرکت و نیز همکاری و ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه موضوع قرارداد به شرکت .

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ............ تا ............. به مدت ............. ماه شمسی می باشد . استمرار عملی اجرای مفاد قرارداد تا زمانی که قرارداد یا شرایط جدیدی از سوی هر یک از طرفین ارائه نشده است به منزله تمدید قرارداد می باشد.

ماده سه) مبلغ قرارداد:

به ازاء هر ماه عملکرد عامل مبلغ ...................... به صورت ثابت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: مبلغ قرارداد حاضر به صورت خالص بوده و پرداخت 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر عوارض قانونی و حقوق دولتی بر عهده شرکت خواهد بود.

تبصره 2: در صورتی که در نتیجه همکاری و مشاوره عامل، شرکت سالیانه بیش از 30% ( سی در صد ) به نسبت سرمایه گذاری خود در خصوص موضوع قرارداد سود تحصیل نماید مازاد 30% سود حاصل شده به نسبت 70 % سهم شرکت و 30% سهم عامل تقسیم خواهد شد.

تبصره 3: در صورتیکه عامل بنا به درخواست شرکت به هر دلیلی به شهرستان دیگری غیر از محل اقامت شرکت اعزام گردد به ازاء هر روز مبلغ ................ ریال مازاد بر مبلغ قرارداد بعنوان حق مأموریت دریافت خواهد نمود.

ماده چهار) تعهدات عامل:

1- عامل متعهد است کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به شرکت را که به هر نحو به آن دسترسی پیدا می کند محرمانه تلقی و از افشاء آن خودداری نماید.

2- عامل متعهد است در ایفای تعهدات موضوع این قرارداد کلیه الزامات قانونی و حقوقی را در حد متعارف معمول نماید.

3- عامل متعهد است گزارش خرید و فروش روزانه و وضعیتی از سهام های خریداری شده را به شرکت ارائه نماید

4- عامل متعهد است نتایج مجامع شرکت هایی که سهام آنها خریداری شده است و همچنین میزان سود تصویب و تائید شده قابل تقسیم شرکت های موصوف را به محض اطلاع به شرکت اعلام نماید.

5- عامل متعهد به حضور در محل و زمانهای توافق شده با شرکت جهت ارائه مشاوره و انجام خدمات موضوع این قرارداد می باشد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر بدون هماهنگی قبلی با شرکت ندارد.

6- انجام موضوع این قرارداد و تعهدات ناشی از آن منوط به ساعات مشخص و یا حضور در محل شرکت نبوده و عامل می تواند در خارج از محل شرکت نیز تعهدات خود را ایفا نماید.ولی در صورتی که مدیر عامل شرکت حضور عامل را برای انجام موضوع خاص یا حضور در جلسه ای را لازم تشخیص دهد عامل متعهد به حضور در محل شرکت یا محل اعلام شده از سوی شرکت خواهد بود . بدیهی است در چنین مواردی حداقل 24 ساعت قبل موضوع حضور به اطلاع عامل خواهد رسید.

7- عامل متعهد است شرایط تکنیکی و فنی حاکم بر بازار بورس را تجزیه و تحلیل نموده و مدیران شرکت را از تبعات و نتایج تصیم گیری در خصوص اوضاع و احوال بازار بورس و زمان خرید و فروش سهام شرکتها آگاه سازد.

8- عامل متعهد است به میزان سرمایه ای که از طرف شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد مبادرت به خرید سهام نموده و عنداللزوم برای استفاده از اعتبار و تسهیلات اعطایی از سوی کارگزار قبلاً با شرکت هماهنگی لازم معمول نماید.

ماده پنج) تعهدات شرکت:

1- شرکت متعهد است کلیه تسهیلات و همکاری لازم و متعارف برای انجام موضوع قرارداد را حسب درخواست عامل فراهم نماید.

2- در صورت لزوم برای انجام مأموریت عامل ، این امر موکول به توافق طرفین بوده و انجام تشریفات و هماهنگی و تأمین 3- امکانات و هزینه های لازم برای مأموریت های ضروری بر عهده شرکت می باشد.

4- در صورتی که شرکت یا عامل تمایلی به ادامه همکاری با یکدیگر نداشته باشند مکلف هستند موضوع عدم تمایل خود را حداقل 15 روز قبل بصورت مکتوب به طرف دیگر جهت تسویه مطالبات و ارئه گزارشات اعلام نمایند در غیراین صورت قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

5- شركت تعهدي در خصوص بيمه عامل نداشته و عامل متعهد است هر نوع بيمه مربوطه را راساً و به هزينه خود اقدام نمايد.

6- خدمات و تسهیلات شرکت صرفاً در حد توافقات مندرج در این قرارداد بوده و مازاد بر آن تعهدی بر عهده شرکت نمی باشد.

7- اين قرارداد هيچ گونه حقي براي استخدام عامل ايجاد نخواهد كرد .

ماده شش) حوادث غیر مترقبه:

در صورتی که در نتیجه حوادث غیر مترقبه از جمله نوسانات بازار یا تحریم های سیاسی یا هر عامل دیگری ارزش و قیمت سهام های خریداری شده کاهش یابد یا شرکت از نتیجه مشاوره های ارائه شده متضرر گردد عامل هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

ماده هفت) حل اختلاف:

هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر یا تغییر یا اجرای قرارداد بدواً از طریق مذاکره حضوری طرفین حل و فصل خواهد گردید در صورتیکه به هر دلیل موضوع ظرف دو هفته از این طریق حل و فصل نگردد حل اختلاف طرفين اين قرارداد از طريق مذاکره فيمابين، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 صورت مي‌گيرد.

ماده هشت) تاریخ و محل انعقاد قرارداد:

این قرارداد در تاریخ .............. در محل اقامتگاه قانونی شرکت منعقد شده و نشانی های ذکر شده در صدر این قرارداد در امور مربوط به این قرارداد برابر ماده 1010 قانون مدنی اقامتگاه طرفین تلقی می گردد و هر یک از طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، طرف دیگر را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تغییر نشانی مطلع نمایند در غیراین صورت کلیه اوراق و اخطاریه ها به نشانی فوق الذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده نه ) تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در 9 ماده و 3 تبصره و در 2 نسخه متحدالمتن تهیه و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردید و هر دو نسخه در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

امضاء شرکت امضاء عامل

اشتراک این مطلب از طریق:
1831 آخرین ویرایش در جمعه, 01 بهمن 1395

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید