بانک قراردادها
دی 23 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

(قرارداد تهيه و طبخ و توزيع غذا برای دانشگاه (نهادها و موسسات

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مقدمه : این قرارداد فی ما بین ....................... به نمایندگی ......................... از یک سو که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و.......................... با عنوان مدیر عامل شرکت ........................... به آدرس : .........................................که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر منعقد می گردد :

ماده 1 : موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس مرکزی برادران و سالن غذا خوری خواهران (یک نوع غذا برای ناهارودونوع غذا برای شام وصبحانه براساس یرنامه اعلامی)که مشتمل بر موارد زیر می باشد :

1-1) تهیه مواد غذایی :

عبارت است از خرید و انتقال کلیه اقلام غذایی مورد نیاز برابر فرم آنالیز قیمت پیشنهادی مواد اولیه

تبصره 1 : در صورتی که در شرایط خاص از اقلام غذایی بند 1-1 موادی از سوی كارفرما در اختیار پیمانکار قرار گیرد به میزان ارزش ریالی آن به نرخ محاسبه شده در صورت وضعیت از گزارش کار پیمانکار کسر خواهد شد .

تبصره 2 : در صورت تقاضای كارفرما در جهت تهیه و توزیع غذاهایی به غیر از غذاهای مندرج در جداول فوق از جمله غذاهای آماده، قیمت مواد اولیه به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس الحاقیه ای با امضای نماینده پیمانکار و کار فرما تعیین و به صورت وضعیت پیمانکار افزوده خواهد شد .

تبصره 3 : تهیه دیگر اقلام پیش بینی نشده در فرم قرارداد از جمله انواع میوه و هر نوع مواد خوراکی که به عنوان دسر همراه غذا توزیع می شود به قیمت عمده فروشی با تایید نماینده کارفرما از لحاظ قیمت با تعداد آمار ارائه شده از طرف اداره تغذیه در صورت وضعیت همان ماه اعمال و محاسبه می گردد .

تبصره 4 : با توجه به حساسیت و اهمیت غذا ، پیمانکار متعهد می گردد در خرید اقلام غذایی نهایت دقت را نموده و برابر استانداردهای بهداشتی مربوطه از بهترین و با کیفیت ترین نوع اقلام غذایی با مارک و مشخصات مندرج در فرم شماره 2 خرید نماید و در خرید، نظر کارشناسی کارفرما را لحاظ نماید و قبل از مصرف نیز به لحاظ کمیت و کیفیت، اقلام خریداری شده را به رویت نماینده کارفرما برساند .

تبصره 5 : پیمانکار موظف است کلیه مواد غذایی غیر فاسد شدنی نظیر انواع حبوبات و کنسرو حداقل به میزان یک هفته بعد را در انبار نگهداری نماید و در زمان توزیع نباید بیش از 5 ماه از زمان تولید ان گذشته باشد و نیز مواد غذایی فاسد شدنی نظیر میوه جات و سبزیجات را حداقل 4 ساعت قبل از زمان توزیع تهیه و در مکانهای توزیع آماده نماید .

بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه تخلفی کارفرما رأسا" نسبت به تهیه مواد غذایی اقدام نموده و هزینه ان با احتساب جرائم مربوطه از گزارش عملکرد پیمانکار کسر خواهد شد.

2-1)طبخ:

پیمانکار ملزم به طبخ غذای كارفرما، غذای جشنها و مراسمات و مناسبتها در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل در بازه زمانی قرارداد مربوطه برابر آمار و تقویم ابلاغی از سوی اداره تغذیه می باشد و پیمانکار متعهد می گردد در انجام فرایند طبخ ضمن رعایت جدول پیوستی کلیه استانداردهای طبخ اعم از بهداشت فردی کارکنان، محیط و تجهیزات را رعایت نماید .

 3-1)توزیع:

1-3) توزیع ناهار از ساعت 11 الی 45/14 توزیع شام از ساعت 4 تا 6 عصر و توزیع صبحانه از ساعت 6 تا 9 صبح و عنداللزوم همزمان با توزیع شام در کلیه غذاخوریها خواهد بود. در صورت صلاحدید کارفرما، تغییر ساعات توزیع صبحانه ، ناهار و شام به ویژه در شش ماهه دوم سال قابل انجام است. و هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد گردید.

2-3)اگر چنانچه در طول مدت قرارداد اماکن جدیدی اعم در غذاخوری كارفرما احداث و راه اندازی گردد پیمانکار ملزم به تهیه مواد، طبخ و توزیع غذا طبق قیمت مصوب قرارداد در آن محل ها نیز می باشد .

3-3) در مواردی نظیر اردوها به تشخیص کارفرما ، در طول قرارداد پیمانکار ملزم به تامین پرسنل مورد نیاز در رده های مختلف ( آشپز، کمک آشپز، کارگر) می باشد و پرداخت حق ماموریت کارکنان مذکور بعهده کارفرما می باشد و پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق ثابت و حق بیمه و مالیات کارکنان مذکور در زمان ماموریت خواهد بود.

4-3) در ایام ماه مبارک رمضان ساعات طبخ و توزیع افطار و سحری بر اساس افق شرعی تغییر می یابد و جدول و چگونگی طبخ و توزیع آن از سوی اداره تغذیه ابلاغ خواهد شد و پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد .

5-3) پیمانکار مجاز به طبخ و توزیع در موارد غیر از عملیات موضوع قرارداد بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما نمی باشد .

6-3) پیمانکار موظف است نان توزیعی برای صبحانه ، ناهار و شام را به صورت بهداشتی تهیه و در نایلون فریزر بسته بندی نماید هزینه تامین نایلون فریزر و حمل به غذاخوری و سایر موارد مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 2 : مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ................... لغایت ............. بمدت ........... ماه شمسی و بر اساس تقویم خواهد بود .که تاریخ دقیق آن توسط امور اداري اعلام میگردد وپیمانکارمتعهداست پس از انقضاء تا شروع به کار پیمانکارجدید به درخواست کارفرما تا دو ماه به همان مبلغ به کارادامه دهد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد:

صورت وضعیت مالی بر اساس مبنای قیمت اعلامی پیمانکار برای هر پرس غذا و پس از گواهی انجام کار ماهانه از سوی مدیریت خدمات دانشجویی بر اساس انواع غذای طبخ شده در طول ماه و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد شد .

تبصره 1 : حق الزحمه پخت و توزیع غذا بر اساس جدول ذیل و به نسبت کارکرد روزانه در ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

انجام قرارداد در روزهای غیر از تقویم آموزشی بر اساس تعداد پرس و با نرخ پیشنهادی پیمانکار محاسبه و پرداخت خواهد شد . ( از جمله تعطیلات سیزده روز نوروزی و موارد مشابه )

مبنای محاسبه سقف تعیین شده شامل مجموع آمار ناهار و شام در یک ماه کامل می باشد و آمار صبحانه به تعداد پرس سرو شده و بدون احتساب سقف خواهد بود.

 

درصدی از قیمت پیشنهادی

تعداد پرس

ردیف

100درصد قیمت +20 درصد اضافه

زیر20000 پرس

1

100%

از 20000 تا 60000 پرس

2

80%

اضافه بر 60000 هزار تا 80000 هزار پرس

3

60%

اضافه بر 80000 هزار تا 100 هزار پرس

4

50%

اضافه بر 100 هزار پرس به هر تعداد

5

تبصره 2 : بر اساس تبصره 4 ماده 4 از تصویب نامه هیات وزیران به شماره 84515/ ت 34613 ه- مورخ 15/12/84 کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات، بیمه و........ به عهده پیمانکار می باشد به نحوی که هر ماه قبل از پرداخت مبلغ قرارداد حق بیمه(صرفابه نام کارگران شاغل دررستوران دانشگاه) و مالیات متعلق به قرارداد توسط پیمانکار پرداخت و اصل رسید انها را به حسابداری تحویل دهد .

تبصره 3 : صورت وضعیت مالی پیمانکار در پایان هر ماه در دو فرم جداگانه به شرح زیر تنظیم خواهد شد .

الف – فرم حق الزحمه طبخ و توزیع غذا:

در این فرم فقط آمار غذای توزیع شده (مصرف شده) در هر روز لحاظ خواهد شد و حق الزحمه ان بر اساس تبصره 1 ماده 3 قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ب – فرم مواد اولیه بکار رفته در طبخ غذا :

بر اساس فرم شماره 2 قیمت مواد اولیه غذاهای طبخ شده در هر ماه محاسبه می گردد .

تبصره 4 : اگر چنانچه سوپ یا آش جایگزین مکمل های غذایی گردد مثلا" به جای گوجه همراه با کوبیده سوپ یا آش سرو شود درآمار لحاظ نخواهد شد و هزینه ای نیز پرداخت نمی شود.

بدیهی است در سایر موارد هزینه طبخ و توزیع آش و سوپ لحاظ می شود و تشخیص این دو مورد به عهده کارفرما خواهد بود .

تبصره 5 : مقرر گردید در پایان هر ماه تغییر (کاهش یا افزایش) قیمت کالاهای موثر در هر پرس غذا با نرخ تورمی که ماهانه نسبت به ماه قبل از طرف بانک مرکزی اعلام می شود با فرض ماه پایه مهر ماه باشددرصورت موافقت کارفرما محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 6 : در صورت وجود سهمیه كاركنان، پیمانکار موظف است گوشت، برنج، روغن، مرغ و هر نوع سهمیه در نظر گرفته شده كاركنان را طبق تبصره مربوطه و برابر جدول پیوستی در روزهای چهارشنبه هر هفته برابر آمار از انبار در قبال رسید دریافت نماید. در صورت نبود سهمیه كاركنان طبق دیگر اقلام اقدام خواهد شد .

تبصره 7 : اقلام فوق الاشاره در آخر هر ماه به نرخ روز محاسبه و در صورت وضعیت پیمانکار اعمال خواهد شد .

ماده 4 : تعهدات پیمانکار:

1-4)بارگیری، تخلیه، و حمل و نقل اقلام غذایی در قالب سهمیه كاركنان تا استقرار در انبار به عهده کارفرما بوده و نیز حمل و بارگیری و تخلیه مواد فوق از انبار امور كارفرما و دیگر اقلام مربوط، بر عهده پیمانکار می باشد .

2-4)پیمانکار موظف است نهایت سعی و تلاش خود را در نگهداری وسایل تحویلی از سوی كارفرما به عمل آورده و نیز حق استفاده غیر از طبخ و توزیع در امور پیش بینی شده را ندارد . در غیر این صورت خسارت وارده برابر محاسبات کارفرما از صورت وضعیت همان ماه کسر خواهد شد .

3-4) در صورت تشخیص کارشناسی نماینده کارفرما مبنی بر خرابی تجهیزات فوق الذکر در اثر استهلاک و مشمول مرور زمان باشد تعمیر و یا جایگزینی تجهیزات فوق به عهده کار فرما می باشد.

4-4)پیمانکار و کلیه نیروهای تحت امر وی حق خارج نمودن مواد غذایی خام و پخته خریداری شده توسط خود یا اقلام تحویلی كارفرما اعم از مواد و تجهیزات را از محل کار بدون مجوز کارفرما ندارد.چنانچه کاری خلاف واقع اتفاق بیافتد عدول از مفاد قرارداد تلقی شده و بر اساس نظر کارفرما جرایم مورد نظر اعمال خواهد شد.

5-4)پیمانکار و کلیه نیروهای تحت امر وی باید قبل از شروع به کار کارت های بهداشت، گواهی تندرستی جسمی و روانی و گواهی عدم اعتیاد را قبل از شروع قرارداد حاضر نموده ضمن نصب در محل قابل رویت، کپی ان را به کارفرما ارائه دهد.

6-4)پیمانکار موظف است کلیه قوانین و مقررات کار را تماما" اجرا نماید. و حق و حقوق کارکنان خودرا طبق طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت نماید،وکارفرمادراین خصوص هیچ گونه مسئولیتی نداردودرصورت اعتراض کارگرپیمانکاربایدپاسخگوباشد.

7-4)با توجه به حساسیت موضوع تغذیه ، کارفرما مجاز است نسبت به نحوه پرداخت حقوق کارگران و اضافه کاری انها نظارت نماید و همچنین پیمانکار باید کارکنان خود را از افراد با تجربه و کاردان در امر اشپزی انتخاب نماید.

8-4)پیمانکار متعهد می گردد در هنگام تغییر و تحول نیروهای تحت امر مراتب را با کارفرما هماهنگ نماید.

9-4)پیمانکار موظف است نیروی فنی و خدماتی ( سراشپز ، آشپز ، کمک آشپز و ....) به تعداد متناسب با حجم کار، در اختیار داشته باشد و شرح وظایف هر یک از آنها را به صورت کتبی به کارفرما اعلام کند در شرایط کنونی باید حداقل .... نفر کارگر ماهر آشپزخانه و ...... نفر آشپز ماهر و .....  نفر سرآشپز و ............ کارگر جمعا"...... نفر کارگر آماده به کار داشته باشد و پیمانکار دانشکده عمران و معماری جمعا ........ نفر و این تعداد کلیه ابواب جمعی پیمانکار شامل مدیر عامل، حسابدار، سرکارگر، انباردار و دفتردار و سایر کارکنان غیر کارگری شرکت نمی باشد و پیمانکار ماهانه لیست کارگران را جهت کنترل در قالب لیست حقوقی به کارفرما ارائه خواهد نمود. ضمنا" در صورتیکه تعداد افراد مذکور پاسخگوی نیاز رستوران نباشد پیمانکار ملزم به افزایش آن به میزان لازم می باشد.

تبصره 1 : در صورت تمایل پیمانکار به استفاده از دانشجویان بعنوان کار دانشجویی، پیمانکار موظف به تامین دستمزد آنان برابر ضوابط وزارت علوم می باشد. معرفی این افراد می بایست از طریق امور دانشجویی صورت پذیرد. و موافقت اداره تغذیه در خصوص محل استفاده ضروری بوده و این افراد جزء حداقل نیروی بکار گرفته شده نمی باشد.

تبصره 2 : در صورتی که پیمانکار خود نسبت به تهیه وسایلی که در مصرف نیروی کار صرفه جویی نماید نظیر(سیخ گیر، کباب پز اتوماتیک، سیخ شور،...) اقدام نماید بر اساس توافق با کارفرما می تواند از تعداد کارگران خود کم نماید.

تبصره 3 : نیروهای مسئول نظافت، شستشو و جابجایی ظروف و... جزء حداقل نیروهای کارگر محاسبه نمی گردد.

10-4)پیمانکار موظف است برای مرخصی بیش از 3 روز کارگران قبلا" با کارفرما هماهنگی نماید و بدون هماهنگی با کارفرما نمی تواند بیش از 3 روز به کارگران خود مرخصی دهد و در صورت عدم رعایت مفاد بندهای 15-4 و 16-4 و 17-4 کسری کارگر محسوب شده و مبلغ هر روز غیبت از مبلغ کل دریافتی پیمانکار در همان ماه کسر خواهد شد.

11-4)پیمانکار متعهد می گردد در صورتی که کارفرما در مواردی کارکنانش را نامناسب تشخیص داد پس از اعلام کارفرما سریعا" تعویض نماید . علی ایحال مسئولیت رعایت کلیه نکات اخلاقی و شئونات اسلامی و برخورد مناسب کارکنان با گیرندگان خدمت مستقیما" متوجه پیمانکار است و عدم اجرای ان مشمول جریمه به مقدار 2 تا 5 درصد از کل مبلغ حق الزحمه همان ماه با تشخیص کار فرما خواهد بود.

12-4)پیمانکار متعهد می گردد از بکار گیری نیروهای خدماتی و نظافتی در امر طبخ خودداری نموده و هرگونه بیماری کارکنان خود را به مرکز بهداشت دانشگاه اعلام نماید.

13-4)تهیه وسایل جعبه کمکهای اولیه بر عهده پیمانکار می باشد.

14-4)پرسنل آشپزخانه و متصدیان توزیع غذا در صورت داشتن زخم باز در بدن و نیز ابتلاء به بیماریهای واگیر دار تا تایید اداره بهداشت دانشگاه مجاز به فعالیت در اشپزخانه نمی باشد.

15-4)پیمانکار متعهد می گردد در شستشو و پاک کردن مواد غذایی و شستشو و نظافت ظروف غذاخوری، آشپزی و نظافت سالن ها نهایت دقت را نموده و از نگهداری ظروف نشسته به جد خودداری نماید و در صورت مشاهده یا نگهداری ظروف نشسته و یا وجود شی خارجی در غذا با رسید اولین گزارش انجام عمل غیر بهداشتی توسط پیمانکار ، کارفرما مجاز است برای اولین بار 5% و مرحله دوم 10% و در مرحله سوم 15% به عنوان جریمه از مبلغ کل حق الزحمه همان ماه کسر نموده در صورت تکرار نسبت به تعلیق و یا فسخ قرارداد اقدام نماید.

16-4) هرگونه تاخیر در توزیع غذا مشمول جریمه خواهد بود که به ازای هر 20 دقیقه تاخیر در مرحله اول 2% و در مراحل بعدی تکرار تاخیر به ازای هر ده دقیقه تاخیر 5% مبلغ کل حق الزحمه همان ماه کسر خواهد شد . در صورت تکرار تاخیر بیش از 5 بار در هر ماه قرارداد فسخ خواهد شد.

17-4) در صورتی که به هر دلیلی در طول ماه از نحوه عملکرد پیمانکار اعم از کیفیت طبخ، توزیع، خرید رعایت بهداشت خودروهای حمل غذا و غیره مورد رضایت نباشد، کارفرما مجاز است ضمن تذکر کتبی از 2 تا 10% به تشخیص کارفرما به عنوان جریمه از کل حق الزحمه پیمانکار در همان ماه کسر نماید. در ضمن در صورت تکرار و در صورت تشخیص و صلاحدید، کارفرما مجاز است نسبت به حالت تعلیق دراوردن یا فسخ یکجانبه قرارداد پس از کسر کلیه خسارات وارده به دانشگاه اقدام نماید.

تبصره 1 : درصد جرایم (بندهای 15-4 و 16-4 و 17-4 ) مربوط به همان روز گزارش تخلف بوده و در طول ماه مجموع جرایم روزانه از کل دریافتی ماهانه پیمانکار در همان ماه کسر خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه در نتیجه کوتاهی پیمانکار در انعقاد قرارداد با کارگران خود در موعد معین خسارت و یا زیانی به دانشگاه تحمیل شود و یا امکان طرح زیان در آینده از طرف سازمانهای مختلف وجود داشته باشد جبران آن بر عهده پیمانکار بوده و وی ملزم به جبران آن است.

18-4 )پیمانکار موظف است به مدت دو ماه بدون اینکه وجهی از کارفرما دریافت کند حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های خرید کالا را پرداخت نماید.

19-4 )پیمانکار در صورت بکار گیری نیروی امانی ملزم به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل و کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار می باشد و از این بابت هیچ گونه تعهدی متوجه کار فرما نخواهد بود .

20-4 )پیمانکار حق واگذاری کل و یا جزئی از قرارداد به شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد.

21-4)پیمانکار موظف است کلیه امور مربوط به سرویس غذا از قبیل توزیع غذا، جمع آوری ظروف از روی میزها، شستشوی ظروف، توزیع یخ، آب اشامیدنی، مخلفات و سایر لوازم مورد نیاز روی میزهای غذاخوری از قبیل نمک، فلفل، سماق در ظروف مخصوص و متعارف و نان را به تعداد پرسنل کافی در تمام ساعات توزیع انجام دهد بطوری که در ابتدا و انتهای ساعت توزیع تغییر کمی و کیفی محسوسی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت بر اساس بند 17-4 جریمه خواهد شد.

22-4)جمع آوری اشغال و زباله در داخل ساختمان سلف سرویسها، غذا خوری بصورت بهداشتی در داخل کیسه های زباله و حمل آن با استفاده از گاری حمل زباله به مکانهای تعیین شده از سوی کارفرما و همچنین جمع آوری و امحائ حیوانات تردد کننده درآشپزخانه نظیر گربه به طور روزانه توسط پیمانکار انجام خواهد شد.

23-4)کلیه کارکنان پیمانکار در محلهای آشپزی و سالنهای غذاخوری و محوطه اطراف سلف سرویس بایستی از استعمال دخانیات خودداری نمایند و جلوگیری موثر در این امر به عهده پیمانکار است. در صورت مشاهده مورد ، پیمانکار موظف است به جایگزینی کارگر مذکور می باشد.

24-4)پیمانکارمتعهد می شود به منظور حسن انجام تعهدات این قرارداد شخصا" در تمام اوقات تهیه، اماده سازی، پخت و پز و توزیع در محل کار حضور داشته باشد و در هر لحظه پاسخگوی مسائل و مشکلات احتمالی به مسئولین سلف سرویس باشد و یا نماینده تام الاختیار خود را کتبا" به کارفرما معرفی نموده و فرد مذکور نباید از بین کارگران حاضر در آشپزخانه باشد و پس از تایید کارفرما به جای خود به کار گمارد.

25-4)پیمانکار یا نماینده تعیین شده از طرف وی همواره باید نظارت کامل بر تراکم صفهای غذا داشته باشد و پیمانکار موظف است با استفاده از کادر مجرب جهت سرو غذا در کلیه محلهای تعیین شده از ایجاد صف طولانی جلوگیری نماید.

26-4)پیمانکار متعهد می گردد با ناظرین تغذیه و بهداشت محیط معرفی شده از طرف کارفرما همکاری نماید.

27-4)پیمانکار موظف است در هر وعده غذایی یک پرس کامل غذای مربوط به آن وعده را به عنوان نمونه به مدت 24 ساعت به منظور بررسی اعتراضات احتمالی در یخچال نگهداری نماید (بابت این پرس وجهی پرداخت نخواهد شد).

28-4)مواردی که در این قرارداد به آنها اشاره نشده است مشمول قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و قوائد عمومی حاکم بر قراردادها و توافق طرفین خواهد بود.

ماده 5 : تعهدات کارفرما:

1-5)کارفرما بایستی مکان مناسبی را جهت استقرار نیروی انسانی در اختیار پیمانکار قرار دهد.

2-5)کارفرما مبلغ قرارداد را هر ماه (در صورت فعال بودن آشپزخانه) و پس از تایید انجام کار و با تایید انجام کار و با رعایت سایر موارد قرارداد در وجه پیمانکار پرداخت می نماید و تعویق در پرداخت تا دو ماه پس از ارائه کامل مدارک از طرف شرکت از سوی کارفرما مورد قبول پیمانکار می باشد.

3-5)کارفرما موظف است برنامه غذایی را حداقل یک هفته قبل به پیمانکار ابلاغ نماید.

4-5)تامین فضای فیزیکی بر عهده کارفرما است .

ماده 6 : دستگاه نظارت :

نظارت بر حسن اجرای این قرارداد بر عهده مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه می باشد و جهت نظارت بر اجرای تعهداتی که به موجب این قرارداد به عهده پیمانکار می باشد وی ملزم است خود یا نیروی کارآمدی به عنوان نماینده معرفی نماید.

ماده 7 : تضمین حسن اجرای تعهدات :

پیمانکارباید جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار ضمانت نامه بانکی به مبلغ پنجاه میلیون تومان در اختیار کارفرما قرار داده است.

تبصره 1 : کار فرما مجاز است در تمامی مدت قراداد در صورت بروز هر گونه تخلفی که در متن قرارداد پیش بینی نشده است و موجب تضییع حقوق کار فرما شود بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات اداری و قضایی و یا ابلاغ رسمی مبلغ ریالی ضمانت نامه یا سپرده را به نفع خود ضبط نماید.

تبصره 2 : سپرده حسن اجرای تعهدات کار در پایان مدت قرارداد و در صورت تسویه حساب کامل با دانشگاه و دیگر مراجع ذیربط و همچنین تسویه حساب کامل با مدیریت خدمات دانشجویی به پیمانکار مسترد خواهد شد.

تبصره 3 : در صورت بروز خسارت و یا مفقود شدن تجهیزات تحویلی به پیمانکار که صورتجلسه تحویلی ان در موقع شروع به کار به امضائ طرفین رسیده کار فرما مجاز است همانند تبصره (1) ماده (7) عمل نماید.

تبصره 4: کارفرما به منظورحسن انجام کارماهیانه ده درصدازکل مبلغ قرارداد کسرمینمایدکه پس پایان قرارداد درصورت تایید معاونت دانشجویی پرداخت میگردد

 ماده 8 – سرویس و نگهداری و پشتیبانی :

1-8)پیمانکار در شروع کار در ابتدای قرارداد موظف به تحویل گرفتن وسایل و تجهیزات آشپزخانه طی صورتجلسه می باشد عدم تحویل گرفتن تجهیزات بعد از شروع بکار، به منزله تحویل تلقی خواهد شد و موظف می باشد در حفظ و نگهداری تجهیزات آشپزخانه کوشا باشد.

2-8)پیمانکار موظف است تجهیزات برقی و مکانیکی آشپزخانه و سالنهای غذاخوری اعم از سردخانه ها و کباب پزها ، دیگ های برنج پزی ، خورشت پزی و غیره را که کارفرما به طور امانی در اختیار او قرار داده می شود را به نحوصحیح استفاده نموده و در نگهداری و حفظ آن دقت نماید. مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه مواد غذایی تحویلی از جمله گوشت و مرغ موجود در سردخانه و نیز سایر مواد موجود در انبار بر عهده پیمانکار می باشد.

3-8)در صورت عدم رعایت بند فوق و نیز مفقود شدن کالا و تجهیزات تحویلی و یا وارد شدن خسارت به تجهیزات در اثر سهل انگاری کارگران پیمانکار، پیمانکار موظف است عینا" خسارت وارده را جبران نماید و به منظور ممانعت از اخلال کمی و کیفی ارائه خدمات، کار فرما مجاز است راسا" نسبت به خرید تجهیزات و یا تعمیر انها با کسر مبلغ هزینه انجام شده از حق الزحمه پیمانکار اقدام نماید.

4-8)پیمانکار ملزم به رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی بوده و اموزش کارکنان مربوطه تماما" بر عهده پیمانکار است و در صورت بروز حوادث ناشی از سهل انگاری یا عدم رعایت نکات ایمنی ضمن پرداخت خسارت وارده مستقیما" پاسخ گوی قوانین کار کارکنان می باشد (انفجار گاز، قطع عضو و.....).

5-8)از آنجا که دانشگاه به هیچ عنوان وسیله نقلیه در اختیار پیمانکار قرار نخواهد داد داشتن خودرو و باربر بهداشتی مخصوص حمل مواد غذایی بصورت سالم و تمام وقت جهت امور تدارکاتی ، پشتیبانی و سایر امور مانند انتقال مواد و تجهیزات از داخل دانشگاه به خوابگاهها و غذاخوری هاو انباری و بالعکس الزامی است.

6-8)انجام امور بهداشتی و نظافتی محلهای تهیه ،آماده سازی، پخت و پز، توزیع و تمام محل ها و تجهیزات موجود در ان و سالنهای غذا خوری اعم از شستشو، گردگیری، نظافت و ضد عفونی، لک گیری کامل دیوارهای قابل شستشو، درها، پنجره ها، شیشه ها، صندلیها، میزها و سرویس های بهداشتی، حمام، راهروها و انبارها تماما" و به صورت مستمر به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما ناظر و تایید کننده انجام امور فوق خواهد بود.

7-8)رعایت کلیه موارد مربوط به بهداشت و نگهداری و پخت صحیح مواد غذایی و همچنین نظافت کلیه قسمتهای ساختمان سلف سرویس اعم از سالنها، آشپزخانه، راهروها و راه پله ها به صورت دوره ای می بایست توسط پیمانکار صورت گرفته و موارد بهداشتی مندرج در پیوست شماره 2 می بایست بطور دقیق اجرا گردد.

8-8)تهیه کلیه لوازم و مواد بهداشتی مورد نیاز آشپزخانه و سالنهای غذاخوری اعم از مواد شوینده، پاک کننده، انواع جارو، چکمه، خشک کن، جوهر نمک، اسید لوله بازکنی، کیسه زباله، شیلنگ، سطل زباله مناسب، صابون مایع و حوله انفرادی برای کارکنان مربوطه به میزان مورد نیاز متناسب با سطح و تجهیزات در اختیار، برابر استانداردهای بهداشتی تماما" بر عهده پیمانکار می باشد و متعهد می گردد متناسب با نوع کار هر یک از کارکنان ، تجهیزات فنی و استاندارد را تهیه نماید در ضمن تحویل دو دست لباس کارمناسب مخصوص پخت و پز و توزیع غذا، دمپایی، دستکش، کلاه، پیش بند و حوله انفرادی و تهیه اتیکت برای کارکنان در اول قرارداد قبل از شروع بکار و تامین آن در صورت نیاز در طول قرارداد به هر یک از کارگران ضروری است. و عدم رعایت ان تخلف محسوب شده و پیمانکار مسئول می باشد.

9-8)خرید تجهیزات فرایند طبخ و توزیع نظیر دمکش، انواع چاقو، انواع رنده، انواع کارد، رومیزی، کنسرو بازکن، تیغه پوست کن، تیغه چرخ گوشت، پوست کن دستی، لیوان یکبار مصرف، ملاقه، کف گیر، صافی روغن، ابگردان، متقال، سطل گوشت و دیگر وسایل و لوازمی که در جریان پخت و پز غذا می تواند در اثر مصرف مستهلک و یا خراب شود تماما" بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده 9 : مرجع حل اختلاف :

1-9)در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین طرفین قرارداد پیش بینی نشده و مستند قانونی نداشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده ریاست دانشگاه و مسئول دفتر حقوقی دانشگاه و نماینده پیمانکار و کارفرما رسیدگی و ارای صادره لازم الاجرا خواهد بود و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

2-9)در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا اختلاف در نحوه اجراء، موضوع به دفتر حقوقی کارفرما ارجاع و تصمیمات آن در چهار چوب شرایط مورد توافق و قوانین کشور به عنوان حکم قطعی لازم الاجراء برای طرفین خواهد بود.

ماده 10 : اقامتگاه طرفین :

اقامتگاه طرفین در مقدمه قبلا"اشاره گردیده و هر یک از طرفین متعهد می باشند در صورت تغییر، مراتب را کتبا" به اطلاع طرف دیگر برساند و در غیر اینصورت آدرس قبلی از نظر ابلاغ اوراق معتبر است.

ماده 11 : رعایت قانون منع مداخله

این قرارداد با رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 منعقد گردیده و در صورت اثبات خلاف امر، برابر مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

ماده 12 :تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در 12 ماده در چهار نسخه متحدالمتن تنظیم و پس از امضاء هر چهر نسخه بین طرفین مبادله و کلیه نسخ در حکم واحد بوده و از تاریخ امضاء برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

کارفرما                                                                                       پیمانکار

معاونت توسعه و پشتیبانی

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید