بانک قراردادها
دی 23 نوشته شده توسط 

قرارداد بازاریابی برای فروش ملک

این مورد را ارزیابی کنید
(13 رای‌ها)

این قرارداد در راستای استفاده از تجربیات و تخصص اشخاص توانمند برای فروش املاک و مستغلات شرکت ها و اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد.

این قرارداد در تاریخ .................فیمابین شرکت ............. به شماره ثبت .............. با نمایندگی و امضا آقای ............. بعنوان ،مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای به عنوان ........... هیئت مدیره به نشانی ......................... که از این پس در این قرارداد به اختصار « شرکت » نامیده می شود از یک طرف و ................. با نمایندگی و امضا آقای ............. بعنوان مدیر عامل و آقای به عنوان ........... هیئت مدیره به نشانی ......................... که از این پس در این قرارداد « عامل » نامیده می شود با شرایط زیر منعقد و مبادله گردید.

ماده 1- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات مدیریت بازاریابی ،تبلیغات و فروش مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی متعلق شرکت به نیابت و قائم مقامی از ایشان در چهارچوب مفاد این قرارداد و بر مبنای قیمتها و شرایط اعلامی شرکت .

ماده 2 - مدت قرارداد:

مدت قرارداد به مدت ......................از تاریخ امضا آن می باشد که در صورت توافق طرفین مدت آن نیز تمدید خواهد شد.

ماده 3 - حق االزحمه:

حق الزحمه عامل بابت انجام موضوع قرارداد مندرج در ماده 1 همین قرارداد بر اساس عملکرد ايشان و برمبنای ....... درصد از کل مبلغ نهایی هر مورد فروش منظور مي گردد.

تبصره 1 : هزینه های تبليغات با اعلام عامل به شرکت و تصویب آن توسط او قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 : در مواردی که عامل هیچ گونه دخالتی در جذب یا معرفی مشتری نداشته باشد مستحق حق الزحمه نخواهد بود.

تبصره 3 : پس از انجام توافقات نهایی با متقاضیان خرید ،عقد قرارداد، وصول ثمن معامله، فرایند پیگیری اسناد مالی و بطور كلي امور مرتبط در اين خصوص تماماً توسط شرکت انجام خواهد شد.

تبصره4 : کلیه کسورات قانونی و قراردادی اعم از مالیات ،بیمه تامین اجتماعی و عوارض وحقوق شهرداری و .... موضوع این قرارداد تماماً بر عهده عامل می باشد.

ماده 4 - نحوه پرداخت حق الزحمه:

حق الزحمه عامل پس از ثبت قرارداد فروش واحد ها و امضاء طرفین و در پایان هر ماه بر مبنای میزان فروش قطعی شده محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره : فروشي قطعی شده تلقی می گردد که پس از امضای قرارداد فروش ،مبلغ پیش پرداخت به حساب معرفی شده شرکت واریز شده باشد.

ماده 5 - حدود فعالیت عامل:

بر اساس این قرارداد برنامه ریزی، مدیریت و امور اجرائی و تامین فعالیتهای بازاریابی بر عهده عامل می باشد . عامل می تواند متناسب با نیاز پروژه موضوع ماده یک از ظرفیت ديگر اشخاص حقیقی و حقوقی ( اعم از شرکتها و مشاورین املاک مستقر در داخل و خارج کشور) به شرط بقا اصل موضوع در مسئوليت وي به هزینه و حساب خود استفاده کند. و در این خصوص محدودیتی ندارد و در صورت بکارگیری اشخاص حقیقی جهت اجرای قرارداد، عامل مکلف به پرداخت کلیه مطالبات قانونی وی (حقوق ،سنوات ،حق بیمه )بوده و ملزم به ارائه مفاصاحساب به شرکت می باشد و شرکت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره : از هرپرداخت به عامل 10 درصد کسر و درحسابهای معرفی شده شرکت نگهداری خواهد شد تسویه حساب نهایی با واحد های اعلامی شرکت و ارائه تصفیه حساب با سازمان تامین اجتماعی و بیمه مناط تصفيه خواهد بود.

ماده 6- تعهدات طرفین :

الف ) تعهدات عامل

1- عامل مکلف است با توجه به اينکه مدیریت تبلیغات و اجرای آن بر عهده او می باشد برنامه های تبلیغاتی خود را ابتدئاً قبل از اجرا به اطلاع شرکت برساند تا پس از هماهنگی و تائید و تصویب او، آن را به اجرا برساند.

2- عامل متعهد است شرکت را پیوسته درجریان وضعیت موجود بازار ، قیمت روز و پیش بینی روند آتی آن قرار دهد.

3- عامل مکلف است همواره صرفه و صلاح شرکت را مد نظر داشته باشد و متناسب با شرایط بازار و موقعیت های پیش رو بهترین گزینه ها را برای فروش مناسب و افزایش نرخ ارائه نماید . اثبات عدم انجام موضوع فوق الاشاره متضمن پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات وارده شرکت از طریق عامل خواهد بود.

4- عامل موظف است نقطه نظرات مشتریان و نیاز آنها را بطور مستمر به شرکت منعکس نماید تا در صورت امکان،اصلاحات لازم در مشخصات پروژه یا شیوه اقدامات یا اصلاح مفاد قراردادهای حقوقی انجام پذیرد.

5- عامل موظف است برنامه ای را بعنوان پیش بینی فروش تنظیم و به شرکت ارائه نماید که در صورت عدم تحقق کامل پیش بینی های فروش ،عامل وظیفه دارد تحلیلی علمی و دلایل متقن عدم تحقق آن را ارائه نماید.

6- عامل مکلف است حسب درخواست شرکت در جلسات ادواری اعلام شده توسط وي شرکت کند تا ضمن ارائه گزارش فعالیت ، اقدامات لازم در جهت رفع موانع و مشکلات پیگیری و همفکری لازم صورت پذیرد . عامل موظف است برنامه ای را جهت زمانبندی اقدامات خویش تهیه و به تائید شرکت برساند.

7- عامل مکلف است طی زمانبندی مورد نظر شرکت پروژه ها را با قیمت و شرایط مورد توافق در معرض فروش قرار دهد.

8- عامل موظف است نسبت به ارتقای سطح خدمات پروژه و رضایت مشتریان بالقوه و بالفعل مستمراً پیشنهاد های کارآمد ارائه نماید.

9- عامل موظف است یک نسخه از کلیه مدارک تهیه شده اعم از ( عکس ، فیلم ،...) در آلبوم های مناسبی به همراه نسخه اصلی فایلها (source ) قبل از استفاده و ارائه عمومی ، در اختیار شرکت قرار دهد.

10- عامل مکلف است با کسب اطلاعات لازم از سوی شرکت ،پاسخگوی خریداران در جهت رفع نیازها به سئوالات و ابهامات ایشان باشد.

11- عامل موظف است حسب تقاضای شرکت در موارد خاص نظیر نمایشگاههای تخصصی ،همفکری و حضور فعال داشته باشد.

12- عامل موظف است اطلاعات بدست آمده خصوصی از پروژه را در فرآیند فعالیت و مذاکرات در حد متعارف محرمانه تلقی نماید و از انعکاس اینگونه اطلاعات به غیر خودداری کند.

13- عامل مكلف است تا پايان قرارداد با هماهنگي و تاييد شرکت با رعايت شرایط بازار قیمت فروش را درهر فصل تدریجاً افزایش دهد.

14- عامل مکلف است جهت حسن انجام تعهدات فوق الاشاره و تضمین انجام صحیح قرارداد یک فقره چک به مبلغ .............. به شرکت توديع نمايد به نحوی که بنا به تشخیص شرکت در صورت قصور یا تقصیر عامل شرکت بتواند از محل آن خسارات احتمالي وارده را جبران نماید ضروری است این تضمین حداقل به ماخذ 10 درصد مبلغ برآوردی کل پروژه های موضوع قرارداد باشد.

تبصره : مالکیت اسناد مدیریت پروژه فروش و خود اصل فروش متعلق به شرکت است عامل موظف است اینگونه مدارک و اسناد را در پایان قرارداد به شرکت باز گرداند

ب ) تعهدات شرکت :

1- شرکت متعهد است نسبت به تامین دفتر یا دفاتر محل انجام موضوع قرارداد توسط عامل با دکوراسیون متناسب در محل پروژه حسب توافق طرفین اقدام نماید.

2- شرکت پیشنهادات عامل نسبت به سیاست قیمت گذاری ،تخفیف، اعطای تسهیلات مالی ،بهینه سازی واحدهای موضوع فروش وخدمات جانبی را حداکثر 15 روز مورد مشاهده و بررسی قرارداده و اعلام نظر خواهد نمود .بدیهی است نظر شرکت در خصوص پیشنهادات مطروحه برای عامل لازم الاتباع خواهد بود.

3- شرکت اطلاعات آماری پیشرفت پروژه را جهت مذاکره با مشتریان به صورت ماهانه در اختیار عامل قرار می دهد.

4- شرکت نسبت به هر گونه ادعاي مالكيت اشخاص ثالث نسبت به پروژه موضوع قرارداد بصورت جزئی و کلی پاسخگو خواهد بود در این مورد هیچ گونه تعهدی متوجه عامل نيست .

ماده 7 - فسخ قرارداد:

شرکت حق دارد در هر زمان و در صورت عدم موفقیت عامل در انجام عملیات موضوع قرارداد طبق برنامه قبلی ارائه شده از سوی عامل و هم چنين سهل انگاری و عدم جدیت در انجام برنامه های ارائه شده به تشخیص شرکت یا ایجاد تغییرات در مدیران شرکت عامل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره : در صورت فسخ قرارداد به دليل اعمال فوق الذکر هیچ گونه حق الزحمه ای به عامل پرداخت نخواهد شد.

ماده 8 - حل اختلاف:

هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرای این قرارداد از طریق مذاکره مورد رسیدگی قرار می گیرد ، در صورت عدم حصول توافق موضوع ازطريق داور مرضی الطرفین حل وفصل می گردد ..نظر داور برای طرفین قطعی غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1: جناب آقای .............. به شماره ملی ....................... بعنوان داور مرضی الطرفین تعيين و با امضاء این قرارداد عملاً قبول داوري نمودند.

تبصره 2 : داور متعهد است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری نسبت به حل اختلاف و صدور رای اقدام نماید.

ماده 9 - اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه قانوني طرفین همان اقامتگاه ذكر شده در اين قرارداد ميباشد كه در صورت تغييرمراتب باید کتباً به طرف مقابل اعلام گردد.در غیر اینصورت ارسال هر گونه اخطاریه مراسله ،اظهارنامه و غیره به نشاني سابق به منزله ابلاغ واقعي تلقي ميگردد مسئوليت در اين خصوص بر عهده شخص مقصر خواهد بود.

ماده 10 – تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در 10 ماده و 10 تبصره در 2 نسخه متحد المتن تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و هر دو نسخه در حکم واحد بوده و از تاریخ انعقاد قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

امضاء شرکت   &nbsp امضاء عامل

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: (قرارداد بازسازی ساختمان (پیمانکاری ;

1 نظر

  • مهران دوشنبه, 06 دی 1400 00:43 ارسال شده توسط مهران پیوند نظر

    قرارداد پورسانتی مدیر و مشاورین املاک با مالک املاک چطور است


    پاسخ به کاربر:

    باسلام جهت مشاوره با شماره های 02188321088 و 02188323279 تماس حاصل فرمایید.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید