بانک قراردادها
فروردين 11 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد نمايندگي رسمي فروش محصولات نرم ا‌فزاری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
ماده 1- طرفين قرارداد :

اين قرارداد بين
الف – خانم/آقاي ....................... به نمايندگي از .............................. با شماره‌ثبت ............................. به نشاني ............................................................................................................ تلفن ................................ همراه ............................... نمابر ........................................... پست‌الكترونيكي ............................................. سايت .................................................... كه منبعد نماينده ناميده مي‌شود و
ب-شركت ....................................... به شماره‌ثبت ............... به نشاني ................................................................................... تلفن............................كه منبعد كارفرما ناميده مي‌گردد و طرفين ملزم به اجراي دقيق مفاد آن مي‌باشند.
ماده 2- موضوع قرارداد :
اعطاي نمايندگي رسمي فروش محصولات نرم‌افزاري توليد‌شده توسط شركت .................................. در حوزه .................................................................................
ماده 3- مدت قرارداد :
مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ / / الي / / به مدت ............................ مي‌باشد كه با توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود . لازم به ذكر است كه تعهدات باقي‌مانده به مشتريان از سوي طرفين قرارداد تا اتمام قرارداد فيمابين پايان نمي‌يابد.
ماده 4- قيمت و درصد تخفيف قرارداد :
رعايت قيمت مصوب فروش ( مندرج در پيوست شماره يك قرارداد) هر يك از محصولات نرم‌افزاري .................. الزامي است .
درصد تخفيف نمايندگي رسمي براي فروش ماهيانه تا سقف مبلغ ......... ريال برابر با بيست درصد مي‌باشد و براي مبالغ فروش ماهيانه مازاد بر ....................................... ريال برابر با سي‌درصد خواهد بود.
تبصره 1: كارفرما مي‌تواند به صورت موقت و در بازه‌هاي زماني مشخص ( همچون برگزاري نمايشگاه‌ها) قيمت محصولات را درصدي كاهش و يا افزايش دهد. در اين بازه‌ها سهم نماينده‌رسمي به نسبت قيمت روز محصول محاسبه خواهد شد. تغيير قيمت موقت به اطلاع همكاران خواهد رسيد.
تبصره 2: در صورتیکه قیمت محصولی بطور قطعی تغییر یابد ، این موضوع توسط کارفرما به اطلاع نماینده خواهد رسید و در قالب متمم به قرارداد افزوده خواهد شد.
تبصره 3 : منظور از فروش ، فروشی است که وجه آن توسط کارفرما دریافت شده‌است.
ماده 5 – نحوه پرداخت :
1- جهت دریافت نسخه کامل هر یک از نرم‌افزارها توسط نماینده ، ضروری است بهای آن نرم‌افزار ( پس از کسر تخفیف درصد نمایندگی به صورت علی‌الحساب ) به شکل نقدی به حساب کارفرما واریز شود.
2- در صورتیکه نماینده با هماهنگی قبلی بهای نرم‌افزار را به صورت چک پرداخت نماید و یا متعهد به پرداخت بصورت اعتباری باشد ، نماینده می‌بایست در موعد مقرر با کارفرما تسویه‌حساب نماید. در صورت عدم‌پرداخت توسط نماینده کارفرما حق دارد پس از اخطار به نماینده از ارائه هرگونه خدمات به مشتری مورد نظر خودداری نماید و تمام عواقب و مسئولیت‌های این امر متوجه نماینده می‌باشد.
ماده 6 – تعهدات نماینده :
1- نماینده مجاز به حذف نام کارفرما از Copyright محصول نمی‌باشد.
2- نماینده موظف است کلیه محصولات نرم‌افزاری را به قیمت مصوب کارفرما که در پیوست قرارداد ذکر شده‌است عرضه نماید. چنانچه تخلفی در این خصوص ( حتی یک مورد ) صورت پذیرد، کارفرما می‌تواند بصورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید. کلیه عواقب حقوقی و مالی ناشی از تخلف بر عهده نماینده خواهد بود.
3- نماینده متعهد می‌شود با توجه به محدوده جغرافیایی حوزه فعالیت تعیین‌شده خود ، حجم بازار فروش ماهیانه محصولات نرم‌افزاری کارفرما را ظرف یک ماه بررسی و به کارفرما اعلام نماید. پس از آن با توافق طرفین ، حداقل میزان فروش ماهیانه رسماً تعیین خواهد گردید.
تبصره 4: چنانچه نماینده پس از عقد قرارداد ، بهر دلیلی نتواند در پایان هر ماه به فروشی معادل حداقل میزان تعیین ‌شده در بازه زمانی شش ماهه اخیر ، دست یابد، کارفرما می‌تواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید.
ماده 7 – تعهدات کارفرما :
1- کارفرما متعهد می‌شود که اشکالات احتمالی مرتبط با برنامه‌نویسی نرم‌افزار خود را برطرف نماید. کارفرما نسخه شامل اصلاحات و تغییرات اتمالی را در اسرع وقت ممکن در اختیار نماینده قرار خواهد داد.
2- در مواردی که کارفرما برای محصولات خود بروشور و یا کاتالوگی چاپ نماید در صورت امکان نسبت به ارائه بخشی از آن به نماینده ، اقدام لازم را انجام خواد داد.
3- کارفرما نام نمایندگان فعال خود را ( با ذکر حوزه جغرافیایی ) در تبلیغات و اعلامیه‌های آتی خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
4- کارفرما یک نسخه از مستندات آموزشی محصولات موجود خود را در اختیار نماینده قرار داده و پاسخگوی سئولات کارشناس‌فنی معرفی‌شده از سوی نماینده خواهد بود.
5- ارایه پشتیبانی آنلاین ( از راه دور) و آفلاین محصولات نرم‌افزاری کارفرما . توضیح : پشتیبانی نرم‌افزارها از راه دور با استفاده از امکانات مخابراتی نماینده در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ابزار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم توسط نماینده تهیه و نصب شده باشد.
6- استقبال از نظرات کارشناسی و تجربی نمایندگان در رفع اشکالات و بهبود هر چه بیشتر محصولات نرم‌افزاری کارفرما.
7- پس از شروع قرارداد یک قفل برای نماینده ارسال و به صورت امانی نزد وی باقی می‌ماند . در صورت فسخ و یا اتمام قرارداد قفل امانت داده شده بلافاصله به کارفرما عودت داده خواهد شد.
8- ارایه یک نسخه از نرم‌افزارهای مالی کارفرما برای استفاده شخصی نماینده به صورت رایگان و بدون هزینه تا پایان همکاری ( زمان فسخ قرارداد و یا اتمام قرارداد).
ماده 8- ضمانت قرارداد:
نماینده یک فقره چک به مبلغ ............................ ریال به شماره .................................. حساب‌جاری .................. بانک ....................... شعبه ........................................ بدون تاریخ در راستای ضمانت اجرای دقیق مفاد این قرارداد و همین‌طور جهت تعهد به پرداخت تتمه بدهی به کارفرما و اتمام تسویه‌حساب در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. این چک در انتهای دوره قرارداد و پس از تسویه‌حساب کامل به نماینده مسترد خواهد شد.
ماده 9- موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن :
در صورت فسخ قرارداد از سوی نماینده ، وی موظف است بر اساس صورت‌وضعیت کارفرما نسبت به تسویه‌حساب در اسرع وقت اقدام نماید. در صورتی که فسخ قرارداد منجر به وارد آوردن خسارت به کارفرما گردد نماینده موظف به جبران آن خواهد بود. چنانچه به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین قرارداد ، به علت وقوع اتفاقاتی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می‌گویند ، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظائف موضوع این قرارداد امکان‌پذیر نباشد مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشند، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی‌گردد و در این صورت طرفین ضمن اعلام کتبی مراتب مزبور ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وقوع ، می‌توانند با توافق یکدیگر به مدت قرارداد افزوده و یا آن را فسخ نمایند. در حالت فورس ماژورهیچ یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. در صورت عدم اعلام و رسیدن به توافق ، ظرف مهلت تعیین‌شده فوق‌الذکر ، کلیه مسئولیت‌ها و جبران خسارت وارده به طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می‌باشد.
ماده 10- سایر شرایط قرارداد :
حقوق و مالکیت فکری و معنوی ناشی از قرارداد شامل مواردی همچون, Copyright Source Code ، حق‌اکتشاف ، لیسانس دانش‌فنی ، مستندات‌فنی ، حق‌تالیف و امثال آنها و کلیه استفاده‌های متصوره از این نتایج در حال و آینده متعلق به کارفرما می‌باشد.
تبصره 5 : تعهد و رعایت حقوق فکری بصورت مستمر و دایمی بوده و با اتمام کار و اختتام قرارداد به پایان نمی‌رسد.
ماده 11- حل اختلاف :
در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قرارداد ، هیات حل اختلاف مرکب از فردی از طرف نماینده ، و فردی از طرف کارفرما و داور مرضی‌الطرفین ، اختلاف بوجود آمده را بررسی و نسبت به حل و فصل آن اقدام می‌نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت یک ماه ، موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی کشور ارجاع می‌گردد.
تبصره 6: هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد ضروری است موضوع را کتباً ( ظرف مدت یک هفته ) به طرف مقابل ابلاغ کند در غیر این‌صورت کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 12- تعداد نسخ قرارداد :
این قرارداد در 12 ماده ، 6 تبصره و 2 نسخه تنظیم‌شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.
شرکت فناوری اطلاعات .................. مهر و امضاء نماینده

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث