بانک قراردادها
دی 23 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مشاوره

قرارداد مشاور موسسه حقوقی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

این قرارداد برای استفاده از خدمات مشاوره متخصصین حوزه های مختلف در پرونده های حقوقی و قضایی در موسسات و شرکتهای بزرگ حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد تا بر اساس آن وکیل یا موسسه حقوقی خدمات تخصصی تری به موکل یا مشتریان خود ارائه نماید.

قرارداد خدمات مشاوره و کارشناسی

این قرارداد در تاریخ .......... در شهرستان تهران فی ما بین شرکت ....... به شماره ثبت.......... ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای تهران و با نمایندگی و امضاء مجاز آقایان ....... به عنوان مدیر عامل و ........ به عنوان عضو هیئت مدیره به نشانی: تهران- ...........که از این پس «شرکت» نامیده می شود از یک طرف و آقای / خانم ........... فرزند .......... شماره شناسنامه .......... متولد کد ملی.......... کد پستی ............. و به نشانی ........................... دارای مدارک تحصیلی ................ که در امور ............. مجرب و دارای سوابق اجرایی هستند و از این پس اختصاراً «مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط و مفاد آتی منعقد گردید و طرفین متعهد به تبعیت از مفاد آن می باشند.

ماده یک) موضوع قرارداد:

همکاری و ارائه مشاوره های تخصصی و پیگیری پرونده حقوقی موکلین و مشتریان شرکت در امور ذیل توسط مشاور و بنا به درخواست شرکت

الف: مشاوره در بخش دعاوی تخصصی

1) مشاوره در تدوین دادخواستها، شکوائیه ها و هر آنچه که برای طرح دعاوی در رشته تخصصی مربوط به وی لازم باشد

2) مشاوره در تدوین لوایح دفاعیه مورد درخواست شرکت.

3) مشاوره مستمر با وکیل و کارشناس پرونده در حوزه مربوط به خود .

ب: ) مشاوره در بخش مشاوره ها

1) ارائه مشاوره تخصصی حضوری مورد درخواست شرکت در محل شرکت.

2) ارائه مشاوره تخصصی مورد درخواست شرکت در محل شرکتها و اشخاص طرف قرارداد و همکاری با شرکت.

ج:مشاوره در بخش تدوین قراردادها

1) تهیه نمونه اولیه قرارداد، صورتجلسه، یا هر نوع نمونه فرم تخصصی دیگر یا اظهار نظر در خصوص آنها حسب درخواست شرکت

2) همکاری با کارشناس و وکیل شرکت در تدوین قراردادهای مربوطه در حوزه مربوط به خود حسب درخواست شرکت.

د : مشاوره و تدریس در بخش دوره های آموزشی

1) تشکیل و اداره دوره های آموزشی در شرکت حسب پیشنهاد مشاور و موافقت شرکت یا حسب درخواست شرکت.

2) تدریس در دوره های آموزشی برای اشخاص طرف قرارداد با شرکت حسب پیشنهاد مشاور و موافقت شرکت یا حسب درخواست شرکت

هـ : مشاوره و همکاری در بخش تألیفات تخصصی شرکت

1) تهیه و تدوین جزوات آموزشی به سفارش شرکت و برای شرکت

2) تهیه و تدوین کتب تخصصی به سفارش و برای شرکت با حفظ حقوق معنوی برای خود و حقوق مادی شرکت

و : مشاوره در اداره بخش تخصصی پایگاه اینترنتی شرکت

1) در قسمت مشاوره به سؤالات مطروحه پاسخ داده و هر هفته بخش مربوط به خود را بروز رسانی نماید.

2) در حد آشنایی با مفاهیم کلی و عمومی در بخش تخصصی مربوط به خود، مطالب آموزشی لازم را تهیه و ارائه نماید.

3) هر سه ماه یکبار در مقابل دریافت حق الزحمه معین یک مقاله علمی با موضوع تعیین شده از سوی شرکت در حداقل 3 صفحه تهیه و ارائه نماید.

4) اظهار نظر نسبت به پیش نویس آئین نامه ها، لوایح قانونی و طرح های قانونی بصورت مقاله برای ارائه به پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس، پایگاه شورای نگهبان، پایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایگاه کانون وکلا، پایگاه سازمان یا وزارتخانه ذیربط.

5) تهیه پیشنهادات اصلاحی نسبت به مقررات جاری برای انتشار در پایگاه یا خطاب به سازمانهای ذیربط.

تبصره : انجام امور فوق بر حسب درخواست شرکت و بر اساس ارجاع مدیر عامل شرکت خواهد بود.

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ .............. تا ........... به مدت ............ ماه شمسی می باشد که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده سه) مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد به ازاء هر ساعت عملکرد مشاور حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره 1: ساعات کارکرد مشاور بر اساس اعلام مشاور و تأیید مدیر عامل شرکت در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد در صورتیکه نوع کار اقتضا نماید، مشاور می تواند با تأیید مدیرعامل شرکت بخشی از ساعات کار مذکور را در خارج از محل شرکت صرف ایفای تعهدات خود نماید.

تبصره 2: 5% از هر پرداخت وفق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر عوارض قانونی کسر خواهد شد.

تبصره 3: به غير از مبلغ مورد توافق شده هيچ گونه مبلغ ديگري تحت عنوان حق سنوات ، پاداش هزینه ایاب ذهاب و... براي مشاور تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 4: در صورتیکه مشاور بنا به درخواست شرکت به هر دلیلی به شهرستان دیگری غیر از محل اقامت شرکت اعزام گردد به ازاء هر روز مبلغ سیصد هزار ریال مازاد بر حق المشاوره بعنوان حق مأموریت دریافت خواهد نمود.

ماده چهار) تعهدات مشاور:

1- مشاور متعهد است کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به شرکت را که به هر نحو به آن دسترسی پیدا می کند محرمانه تلقی و از افشاء آن خودداری نماید.

2- مشاور متعهد است در ایفای تعهدات موضوع این قرارداد کلیه الزامات قانونی و حقوقی را در حد متعارف معمول نماید.

3- مشاور متعهد به حضور در محل و زمانهای توافق شده با شرکت جهت ارائه مشاوره و انجام خدمات موضوع این قرارداد می باشد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر بدون هماهنگی قبلی با مدیرعامل شرکت ندارد.

ماده پنج) تعهدات شرکت:

1-شرکت متعهد است کلیه تسهیلات و همکاری لازم و متعارف برای انجام موضوع قرارداد را حسب درخواست مشاور فراهم نماید.

2- محل اجرای قرارداد در تهران و در نشانی ذکر شده شرکت در قرارداد است در صورت لزوم برای انجام مأموریت مشاور، این امر موکول به توافق طرفین بوده و انجام تشریفات و هماهنگی و تأمین امکانات و هزینه های لازم برای مأموریت های ضروری بر عهده شرکت می باشد.

3-در صورتی که شرکت یا مشاور تمایلی به ادامه همکاری با یکدیگر نداشته باشند مکلف هستند موضوع عدم تمایل خود را حداقل 15 روز قبل بصورت مکتوب به طرف جهت تسویه مطالبات دیگر اعلام نمایند در غیراین صورت قرارداد به قوت خود باقی بوده و استنکاف هر یک از طرفین از انجام تعهدات قراردادی یا قانونی موجب جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. می توانند با اطلاع کتبی به طرف مقابل و تسویه مطالبات فسخ قرارداد را اعلام دارند.

4- اين قرارداد هيچ گونه حقي براي استخدام مشاور ايجاد نخواهد كرد .

5-شركت تعهدي در خصوص بيمه مشاور نداشته و مشاور متعهد است هر نوع بيمه مربوطه را راساً و به هزينه خود اقدام نمايد.

6- خدمات و تسهیلات شرکت صرفاً در حد توافقات مندرج در این قرارداد بوده و مازاد بر آن تعهدی بر عهده شرکت نمی باشد.

ماده شش) حوادث غیر مترقبه:

در حوادث غیر مترقبه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید در این صورت ظرف یک ماه پس از اعلام ختم قرارداد کلیه مطالبات مشاور توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

ماده هفت) حل اختلاف:

هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر یا تغییر یا اجرای قرارداد بدواً از طریق مذاکره حضوری طرفین حل و فصل خواهد گردید در صورتیکه به هر دلیل موضوع ظرف دو هفته از این طریق حل و فصل نگردد موضوع از طریق مرجع قضایی ذیصلاح حل و فصل خواهد شد.

ماده هشت) نشانی طرفین قرارداد :

نشانی های ذکر شده در فوق در امور مربوط به این قرارداد برابر ماده 1010 قانون مدنی اقامتگاه طرفین تلقی می گردد و هر یک از طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، طرف دیگر را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تغییر نشانی مطلع نمایند در غیراین صورت کلیه اوراق و اخطاریه ها به نشانی فوق الذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده نه ) تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در 9 ماده و در 2 نسخه که همگی دارای حکم واحد می باشند امضاء و بین طرفین مبادله گردید.

شرکت ............ مشاور ...................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: قرارداد مشاوره بورس ;

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید