بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد تهیه طرح بهره برداری از معدن

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

این قرارداد مربوط به مطالعات پیش از بهره برداری از معادن جهت بررسی میزان برآورد ماده معدنی و باطله ها و نوع و نحوه استخراج و استحصال مواد معدنی بوده که در قالب طرح با مهندسین متخصص منعقد می گردد.

اين قرارداد در تاریخ ....... در شهرستان.......... بين شركت .................................. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ................ ثبت شرکتهای ........... با نمایندگی و امضاء مجاز آقایان ................ (رئیس هیات مدیره) و ................. (مدیر عامل) به نشانی .................................................. که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از يك سو و آقاي ................ فرزند............. متولد ................ به شماره شناسنامه.................صادره از ................... و شناسه ملی...........................و شناسه پستی............................ آخرين مدرك تحصيلي: .............................. رشته و گرايش: ............................... داراي پروانه اشتغال پايه: ............. در رسته ................. به شماره: ...................... و تاريخ صدور: ........................... به نشانی .......................................و تلفن تماس:..............که از این پس در این قرارداد مسئول تهيه طرح ناميده مي¬شود، از سوی ديگر به شرح و شرایط زیر منعقد ¬گردید و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.
ماده 1- موضوع قرارداد
تهيه طرح بهره برداري معدن مرمریت درجه ................. و به شماره گواهي کشف ............. مورخ ......................... صادره بنام ........................ واقع در .................................................................... برای کارفرما توسط مسئول تهيه طرح مطابق با مقررات و نظام نامه ها و عرف خاص حاکم بر معادن و نظام مهندسي معدن ايران و مفاد این قرارداد و شرایط مورد توافق طرفین در آینده.
ماده 2- مدت قرارداد
مدت اين قرارداد از تاریخ .............تا تاریخ..................برای دو ماه خورشیدی خواهد بود و مسئول تهيه طرح متعهد است ظرف یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه تایید صلاحیت خود از سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی اقدام نماید. ظرف این مدت هیچ مبلغی به مسئول تهيه طرح پرداخت نخواهد شد. در صورتی که در مهلت تعیین شده گواهی تایید صلاحیت مسئول تهيه طرح توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی به کارفرما ارائه نگردد این قرارداد به خودی خود منفسخ تلقی می شود و کارفرما حسب تشخیص خود اقدامات بعدی را حسب منافع خود صورت خواهد داد و قراردادهای بعدی را با اشخاصی که صلاح بداند منعقد خواهد نمود.
تبصره- مدت اين قرارداد در صورت نياز و موافقت طرفين قابل تمديد است.

ماده 3- مبلغ قرارداد
مبلغ اين قرارداد به عدد ........................................ ريال و به حروف .............................................................. ريال مي باشد، كه کارفرما مکلف است آن را به ترتيب زير به مسئول تهيه طرح پرداخت نمايد:
• 30 درصد پس از ارائه گواهی تایید صلاحیت مسئول تهيه طرح به عنوان پيش¬پرداخت و در قبال دریافت یک فقره چک معادل 140 درصد آن به عنوان تضمین پیش پرداخت.
• 60 درصد هم زمان با تحويل طرح به کارفرما.
• 10 درصد همزمان با تأييد طرح توسط سازمان صنايع و معادن استان مرکزی.
تبصره 1 - اين مبلغ شامل خدمات تهيه طرح های پايه و تفصيلي، نقشه هاي اجرايي، ساخت و نصب، تهيه اسناد مناقصه خريد تجهيزات و نظارت بر انتخاب و تأمين آنها، تهيه اسناد مناقصه و نظارت بر انتخاب مشاور و پيمانکاران بهره برداری، نظارت بر عمليات اجرايي تجهيز معدن، اقدامات مربوط به اخذ مجوزها و... نمي شود و درصورت انجام اين خدمات توسط مسئول تهيه طرح، هزينه آن ها بايد به صورت جداگانه مورد توافق قرار خواهد گرفت..
تبصره 2 - پرداخت حق ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی به عهده مسئول تهيه طرح می باشد و ساير کسورات قانونی نیز از سوی کارفرما برابر مقررات قانونی اعمال خواهد گردید.
ماده 4- تعهدات مسئول تهيه طرح
4-1- مسئول تهيه طرح با آگاهي كامل از قوانين معادن و نظام مهندسي معدن ايران و آيين نامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط با موضوع قرارداد متعهد مي گردد طرح بهره برداری را بر اساس دستورالعمل ها، مقررات، استانداردها و ضوابط فني و حرفه اي و عرفی موجود تهيه نمايد.
4-2- مسئول تهيه طرح متعهد می گردد سه نسخه از طرح بهره برداری به انضمام فایل pdf مربوطه را به کارفرما تحويل دهد و در دفاع از طرح تهیه شده و صحت میزان برآورد ماده معدنی و باطله ها در حدود عرف حوزه معادن متعهد خواهد بود و در صورت اثبات فقدان صحت در برآوردها یا انحراف بیش از ....... درصد در آن متعهد به پرداخت وجه التزام در حق کارفرما معادل سه برابر وجوه دریافتی علاوه بر مسئولیت در جبران خسارت خواهد بود.
تبصره- مسئولیت صحت و سقم کلیه مدارک و مستندات ارائه شده بعهده کارفرماست.
ماده5- تعهدات کارفرما
5-1- مسئولیت اياب و ذهاب، اسكان و تهيه غذا و امكانات مورد نياز مسئول تهيه طرح در زمان بازديد از معدن درحد متعارف به عهده کارفرماست.

5-2- کارفرما مکلف است كليه مدارك و مستندات موجود از جمله نقشه ها، گزارش ها، گواهی کشف معدن، طرح اکتشاف تهیه شده، مشخصات تراشه های احداثی، مجوزها و.... را در اختيار مسئول تهيه طرح قرار دهد و امکان بازدید مسئول تهیه طرح از محل معدن را فراهم نماید.
ماده 6- رفع اختلاف
درصورت بروز اختلاف بين طرفين در اجراء یا تفسیر مفاد این قرارداد، آقای علی اصغر دانش دوست فرزند ............. متولد ................ به شماره شناسنامه ................. صادره از ................... و شناسه ملی ........................... و شناسه پستی ............................ به نشانی ....................................... و تلفن تماس:.............. که با امضاء این قرارداد قبول داوری نموده است به عنوان داور مرضی الطرفین حسب درخواست هر یک از طرفین یا هر دوی آنها به موضوع رسیدگی و حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت درخواست طرفین یا یکی از آنها اقدام به صدور رای و ابلاغ آن به نشانی های مندرج در این قرارداد از طربق پست سفارشی یا دریافت تائید کتبی آنان خواهد نمود. رای داوری صادره قطعی و غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد.
ماده 7- ساير شرايط
مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده، مطابق با قوانين معادن و نظام مهندسي معدن ايران و آيين نامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مربوطه و عرف حوزه معادن مي باشد. این مورد از طریق داور مرضی الطرفین نیز به وجه غیر الزام آور قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد و البته اگر طرفین نظر داور مرضی الطرفین را پذیرفتند از تاریخ قبول نظر داور یا تاریخی که مورد قبولشان باشد الزام آور خواهد بود..
ماده 8- مواد و نسخ قرارداد
اين قرارداد داراي 8 ماده و 4 تبصره بوده و در 3 نسخه تنظيم گرديده است كه همه نسخه ها پس از امضاي طرفين حكم واحد داشته و لازم الاجرا مي باشد.
نسخه اول نزد مسئول تهيه طرح، نسخه دوم نزد کارفرما و نسخه سوم در سازمان نظام مهندسي معدن استان مرکزی ثبت و نگهداري مي گردد.

شركت صنایع معدنی .........          نام و نام خانوادگي مسئول تهیه طرح

داور مرضی الطرفین:
قبول داوری نمودم

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید